5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto zvu na „májové pobožností“. V pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
  • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • Také na první pátek od 16.00 do 18.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření a po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Za týden bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Od května sobotní mše sv. bude zase jen ráno!
  • Nedělní mše sv. v 10.30 zatím zůstavá bez změn.
  • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
  • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.