Archiv rubriky: Ohlášky

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý – Památka sv. andělů strážných
Čtvrtek - Památka sv. Františka z Assisi
Pátek - Votivní mše svatá k Srdci Ježíšovu
Sobota - Sobotní památka k PM
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je pohřeb p. Pavly Špačkové v 14.30 hod. v H.K. Z toho důvodu mše svatá v DPS Rožnovská bude až třetí pondělí v měsíci 15.10.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 18.45 hod.
 • Ve středu je setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek dopoledne navštívím nemocné v Hortenzii. Scholička bude v pátek od 17.00 – 17.55 hod. na faře. Od 15.00 – 18.00 hod. v HK se bude zpovídat a také bude vystavená NS. Po mši svaté bude společná řízená farní adorace.
 • V sobotu bude ráno mše svatá v 7.30 hod. Zároveň zvu k pouti do Zašové, kterou bych chtěl obětovat za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Mše svatá bude v 12.30 hod., po mši adorace – svátostné požehnání a posezení. Každý pojede po vlastní ose (kolo, vlak, autobus, auto atd.) Kdo chce jet na kole, bude se vyjíždět od fary v 9.00 hod.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek - SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HL. PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Sobota - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude společenství chlapů na faře v 19.00 hod. Rozjímání nad nedělním evangeliem – Písmem svatým.
 • V úterý je setkání EKONOMICKÉ RADY na faře v 18.00 hod.
 • Od středy už probíhá výuka KATECHISMU pro žáky ZŠ.
 • Ve středu bude KATECHEZE v Katolickém domě od 19.00 hod. na téma: LÁSKA JAKO ZÁKLAD BYTÍ. Jaký je vztah mezi eros a agapé.
 • V pátek je SLAVNOST SV. VÁCLAVA (státní svátek) mše svaté ve farnosti budou: Tichá v 9.00 hod.; kaple Radhošť v 13.00 hod.; H.K. v 18.00 hod. – nebude mše svatá v 7.30 hod.
 • V sobotu budou VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D. K.
 • Ve dnech 28.–30.9. se uskuteční v naši farnosti modlitební TRIDUUM, které je pořádáno společenstvím Modlitby matek. Zveme všechny maminky, babičky ke společné modlitbě nejen za své děti. V pátek po večerní mši svaté v HK – odprošujeme za své hříchy, v sobotu po mši svaté ráno v DK – modlíme se za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Neděle je den díků za vše, co Bůh učinil v našem životě v 16 hodin DK – děkujeme při Adoraci.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Pátek - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
 • V úterý je setkání varhaníků na faře v 18.00 hod.
 • Ve středu 19. 9. bude první hodina výuky KATECHISMU:
  1. – 3. třída 13.45 – 14.30 hod.
  4. – 6. třída 14.30 – 15.15 hod.;
  7. – 9. třída 15.15 – 16.00 hod.
 • KATECHUMENI jsou v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek 21. září začíná víkendovka pro děti a mládež ve Štramberku. Prosíme o modlitbu.
 • Dnes si můžete vyzvednout farní časopis MAJAK.

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek Povýšení svatého kříže
Sobota - Památka Panny Marie Bolestné
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v 14.00 hod. bude v DPS Martinská mše svatá.
 • Po večerní mši svaté v 19hodin – Společenství chlapů – společné zamyšlení nad Písmem.
 • V pátek v 9.00 hodin mše svatá Hortenzie (druhý a čtvrtý pátek v měsíci).
 • V sobotu je svatba Tomáš Abrams a Petra Speváková ve 13.00 hodin H.K.
 • V sobotu 15. září je slavnost Výročí Posvěcení 120 let kaple na Radhošti, mši svatou bude sloužit pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík ve 13.00 hod.

Celý příspěvek

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Sobota - Svátek Narození Panny Marie
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hod. společně zahájíme nový školní rok a na závěr požehnám žákům a učitelům. Srdečně zvu všechny děti, studenty.
 • V pondělí v 14.00 hod. bude v DPS Rožnovská mše svatá.
 • Ve středu po večerní mši svaté bude setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
 • Je první pátek v měsíci od 15.00 – 18.00 hod. je možnost adorace před NS a také sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
 • V pátek v Hortenzii budu navštěvovat nemocné po pokojích.

Celý příspěvek

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Moniky
Úterý – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa – Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Bohoslužby tento týden budou: v pondělí v 7.30 hod. D.K.; středa v 18.00 hod. H.K.; pátek v 18.00 hod. H.K., od soboty jako obvykle. Mše svatá nebude v úterý, čtvrtek a pátek ráno v D.K.
 • Ve středu po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září.
 • V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hod. společně zahájíme nový školní rok a na závěr požehnáme žákům a učitelům. Srdečně zvu všechny studenty a děti.
 • Po dobu měsíce září bude po každé mši svaté 15 min. (mimo neděli) adorace, abychom svěřili nový pastorační rok.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Úterý – Památka sv. Pia X., papeže
Středa – Památka Panny Marie Královny
Pátek - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Sobota - Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
Neděle – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Bohoslužby tento týden budou: v pondělí v 7.30 hod. D.K.; středa v 18.00 hod. H.K.; pátek v 18.00 hod. H.K., od soboty jako obvykle. Mše svatá nebude v úterý, čtvrtek a pátek ráno v D.K.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K. sv. Martina.
 • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září.
 • Nové kartičky pro povolení k parkování.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbého, kněze a mučedníka
Středa – SLAVNOST NENEBEVZETÍ PANNY MARIE
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • Ve středu je zasvěcený svátek – slavnost Nanebevzetí PM mše svatá bude v 18.00 hod. v H.K. a v Tiché v 19.00 hod.
 • V sobotu je svatba ve 13.00 hod. v H.K. Vondruška – Vohnoutková
 • V sobotu 18. 8. je TRADIČNÍ DOŽÍNKOVÁ zábava od 15.00 hod. u planiskového mostu.
 • V neděli 19. 8. budeme slavit při mši svaté v 9.00 hod. dožínky jako poděkování za letošní úrodu.

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Středa – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek - votivní mše svatá k Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Neděle – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek je svatba v H.K. – 16.00 hod. – Džačovský a Mojáková
 • V pátek v HORTENZII je mše svatá v 9.00 hod. a poté budu obcházet nemocné po pokojích.
 • Je první pátek – od 15.00 – 18.00 hod. možnost sv. smíření a tiché adorace před NS. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace.
 • První sobota v měsíci – po mši svaté litanie k PM a zásvětná modlitba.
 • V neděli 5. 8. srdečně zvu farníky na adoraci a svátostné požehnání do D.K. ve 14 hodin a poté na dobrý farářský větrník s kávou nebo čajem do Katolického domu.

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Středa – Svátek sv. Jakuba, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů PM
Pátek - Památka sv. Gorazda a druhů
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na faře pomalu pokračují práce, zdění – překlady, zateplování stropů, komíny a snad se začne dělat voda, odpady atd.
 • V sobotu jsou VEČERY CHVAL od 18.00 hod. v kostele sv. Martina (D.K.)
 • V sobotu jsou svatby v H.K. – 11.00 hod. – Niewola a Polívková; a ve 12.30 hod. – Rožnovský a Dorazilová