Archiv rubriky: Ohlášky

2. POSTNÍ NEDĚLE

Úterý – Slavnost sv. Josefa, snoubence PM
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře.
 • V úterý je slavnost sv. Josefa mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. D.K.
 • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu MISIJNÍ KLUBKO.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – BÝT PŘÍTELEM I V NOUZI po vzoru apoštola Jana.
  - Děti: půjčím hračku kamarádovi, nehádám se o ni.
  - Mládež: Budu se bavit i se spolužáky, kteří nejsou ve třídě oblíbení.
  - Dospělí: Ušetřím něco (peníze, oblečení, potraviny) pro lidi v nouzi.
 • 24 HODIN PRO PÁNA bude v pátek 29. 3 do soboty 30. 3. v Kopřivnici ve farním kostele. Pátek od 18.00 – 24.00 hod. a v sobotu od 8.00 – 18.00 hod. Během adorace se celou dobu zpovídá. V pátek od 20.00 – 21.00 hod. bychom mohli modlitbou podpořit jako farnost.

1. POSTNÍ NEDĚLE

Středa – Výroční den zvolení papeže Františka
Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS v Martinské čtvrti ve 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
 • Křížovou cestu v pátek povedou senioři.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH v 18.00 hod. na faře.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – MYSLET NA DRUHÉ po vzoru PM. Děti: o něco dobrého se rozdělím s ostatními. Mládež: Dokážu se domluvit s ostatními bez hádek, v něčem ustoupím.
 • Fotky z popeleční středy:

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa – přísný půst
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS na Rožnovské ve 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu je popeleční středa začíná postní doba. Mše svaté budou ráno v 7.30 hod. a v 18.00 hod. v D.K. V Tiché v 16.30 hod. Popeleční středa je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle (jednou za den se dosyta najíst).
 • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu SCHOLIČKA.
 • V pátek je MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA na faře v 19.00 hod.
 • V sobotu bude setkání MANŽELŮ v 18.00 hod. na faře.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - votivní k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka k Nejsvětějšímu Srdci Mariinu
Neděle – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Tento týden jsou jarní prázdniny, proto nebude v pondělí ministrantská schůzka, ve středu výuka náboženství a v pátek scholička.
 • Ve středu je setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek je první pátek v měsíci, mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. Dopoledne budu navštěvovat nemocné. Zpovídat se bude od 15.00 – 18.00 s možnosti adorace před NS a večer po mši svaté bude společná farní řízená adorace, kterou povede Misijní klubko.
 • V sobotu po mši svaté uctíme Srdce Mariino litaniemi a pomodlíme se zásvětnou modlitbu.
 • Připomínám, že od 1. března začnou platit nové parkovací karty a tím zanikají staré.
 • Novokněžské požehnání o. Jana Jurečky z Kopřivnice

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Sobota - Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Neděle – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude setkání chlapů na faře od 19.00 hod.
 • Ve středu je setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V pátek 22. února jste zváni na houslový koncert v 16.30 hod. v D.K. Po večerní mši svaté nebude ministrantská schůzka.
 • V sobotu NEBUDE večer chval od 18.00 hod. v D.K.
 • Příští neděli se bude udělovat novokněžské požehnání po obou mších svatých.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka Panny Marie Lurdské
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS na Martinské v 14.00 hod.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • V sobotu je setkání mladých na faře v 18.00 hod.
 • V pátek 22. února jste zváni na houslový koncert od 16.30 hod. v D.K.
 • V zákristii si mohou rodiče vyzvednout přihlášku na víkendovku, která bude v termínu od 22. – 24. února, pořádá ji Misijní klubko a pojede se na Cvilín.
 • Od 28. 7. – 3. 8. se pojede na farní tábor do Dobešova. Prosím rodiče, aby s touto možností prázdnin počítali a přihlásili své děti na tábor do 1. června.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Čtvrtek - Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek - První pátek
Sobota - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Neděle – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • V pátek je první pátek v měsíci únoru mše svaté budou v 7:30 a v 18.00 hodin
 • V pátek budu dopoledne navštěvovat nemocné v Hortenzii v 9.00 hod. i ve městě.
 • V pátek od 15.00 – 18.00 hod. je adorace s možnosti sv. smíření. Po večerní mše svaté bude společná řízená adorace se zpěvy, kterou povedou ministranti.
 • V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu mše svatá bude v 7.30 hod. Vezměte si sebou svíčky k požehnání. Po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbou.
 • V sobotu je koncert skupiny Good Work v 17.00 hod. v H.K.
 • Příští neděli po mši svaté budu udělovat svatoblažejské požehnání.
 • Pár fotek z posledního dne tridua maminek:

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Neděle – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na tříkrálové sbírce se vybralo 36 505 Kč ve Frenštátě p. R. a v Tiché 58 854 Kč. Ředitelka Charity ve Frenštátě p. R. moc DĚKUJE.
 • V pondělí – mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pondělí – ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24. 1. – PASTORAČNÍ RADA na faře od 19.00 hod.
 • Ve čtvrtek bude pohřeb p. Matuly v 15.00 hodin v H.K.
 • V sobotu zvu na VEČER CHVAL od 18.00 hod.
 • Od 25. – 27. 1. – modlitební TRIDUUM maminek. V pátek po večerní mši svaté – křížová cesta. V sobotu po ranní mši svaté a v neděli v 16.00 hodin ADORACE, setkání bude vždy v kostele sv. MARTINA.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Čtvrtek - Památka sv. Antonína, opata
Pátek - Památka PM, Matky jednoty křesťanů
Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
 • V pondělí – setkání chlapů na faře od 19.00 hod.
 • Ve středu – setkání s katechumeny v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek – ministrantská schůzka po mši svaté v 18.45 hod.
 • V sobotu – společenství mladých na faře od 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24. 1. se uskuteční PASTORAČNÍ RADA na faře od 19.00 hod.
 • Od 25. – 27. 1. – modlitební TRIDUUM maminek. Bližší informace plakátek.
 • Od 18. – 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Příští neděli 20. ledna EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v 16.00 hod. v kostele sv. Martina. Po bohoslužbě jste zváni na faru k malému občerstvení.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – konec vánoční doby

 • V pondělí 7. 1. je ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • V pondělí je pohřeb p. Emilie Bjačkové v 14.00 hod. v H.K. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v DPS Rožnovská, která se uskuteční 21. ledna.
 • Alianční týden modliteb začíná od 6. – 11. ledna. Začátek je vždy v 17.00 hod. v Orlovně. Jednotlivé dny probíhají modlitby. V úterý 8. 1. je řada na nás, abychom si jako římskokatolická církev připravili bohoslužbu slova, prosím o podporu a účast.
 • Ve středu bude výuka náboženství na faře.
 • V pátek bude mše svatá v 9.00 hod. v Hortenzii.
 • V sobotu (druhá v měsíci) bude setkání manželů na faře od 18.00 hod.
 • Prosím všechny zájemce, kteří by chtěli číst čtení při mši svaté, aby se nahlásili Pavlovi Zátopkovi, který bude dělat rozpisy na nedělní bohoslužby.