Archiv rubriky: Ohlášky

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Sobota - Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Neděle – SLAVNOST SV. MARTINA, BISKUPA – POUŤ

 • V pondělí 4. 11. je mše svatá v DPS na Rožnovské v 14.00 hod.
 • V úterý a ve čtvrtek bude navíc i večerní mše svatá v 18.00 hod. z důvodu získání plnomocných odpustků.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu 9. 11. setkání MANŽELŮ v 18.00 hod. na faře.
 • Příští neděli slavíme SVATOMARTINSKOU pouť v dolním kostele, obě mše svaté budou v D. K. A odpoledne v 15.00 hod. bude adorace + svátostné požehnání, Te Deum.
 • Fotky z pobožnosti na hřbitově:

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Pondělí – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Pátek - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Sobota - Památka na všechny věrné zemřelé
Neděle – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Změnou času se všechny večerní mše svaté z H. K.,přesouvají do D. K., kromě neděle.
 • V pondělí nebude setkání CHLAPŮ.
 • Ve středu není výuka NÁBOŽENSTVÍ.
 • Ve středu po mši svaté bude KATECHEZE pro dospělé v 19.00 hod. Téma: Misijní rozměr Kristovy církve.
 • V pátek budu navštěvovat nemocné v HORTENZII v 9.00 hod. a poté i ve městě. V pátek slavností všech svatých vstupujeme do dušičkového oktávu. Mše svaté jsou ráno v 7.30 a v 18.00 hod. Od 15.00 – 18.00 hod. je tichá adorace s možností sv. smíření v D. K. Po večerní mši svaté bude společná řízená farní adorace.
 • V sobotu 2. 11. budou mše svaté ráno v 7.30 a v 18.00 hod. v D. K. Po večerní mši svaté bude setkání MLADÝCH na faře ve Frenštátě.
 • Pouť ke svatému Martinovi budeme slavit v neděli 10. listopadu, i když město plánuje oslavy, až následující víkend.
 • Příští neděli 3.11. bude pobožnost za zemřelé na frenštátském hřbitově v 15.00 hod. u kříže, jako posledně.
 • Odpustky pro duše v očistci:
 • Od 1. – 8. 11. je dušičkový oktáv, ve kterém můžeme pomáhat duším v očistci – získávat plnomocné odpustky, anebo částečné. 1. listopadu a 2. listopadu po celý den, je možno při návštěvě kostela, získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. –8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

MISIJNÍ NEDĚLE

Úterý - Památka sv. Jana Pavla II., papeže
Sobota - Památka PM
Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • Ve středu po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
 • V pátek je mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu 26. 10. bude ADORACE s přímluvnou modlitbou od 18.00 – 19.30 hod. v D. K.
 • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní z 3.00 – 2.00 hod. budeme o hodinu déle spát. Změnou času se přesouvají večerní mše svaté z H. K. do D. K.
 • Příští neděli budeme slavit VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA dolního i horního (KRMÁŠ). V tento den je možné získávat plnomocné odpustky.
 • Pouť ke svatému Martinovi budeme slavit v neděli 10. listopadu, i když město plánuje oslavy, až následující víkend.
 • Ve středu 30. října bude KATECHEZE pro dospělé na faře v sále od 19.00 hod. Téma: Misijní rozměr Kristovy církve (křesťana a farnosti)

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Úterý - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hl. patronky Slezska
Čtvrtek - Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Pátek - Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře a také setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod.
 • Každou středu po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
 • V sobotu 19. 10. je svatba Aleš Kikta – Aneta Andrlová v 10.00 hod.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře v Tiché v 18.00 hod.
 • Spolu s MISIJNÍM KLUBKEM se můžeme připojit k modlitbám za světové misie, v pátek 18. 10. v 17.30 hod. modlitbou růžence, v sobotu 19.10. po mši svaté adorací a v neděli děti zahrají pásmo v 16.00 hod. na faře v sále (misijní jarmark).
 • V sobotu 19. 10. bude první setkání seniorů v 15.00 hod. v Katolickém domě.

V sobotu 12. října byla ministrantská pouť na Hukvaldech a zde je několik fotek:

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka Panny Marie Růžencové
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • Každou středu je výuka náboženství. Všechny třídy se vyučují v sále na faře, kromě 3. třídy, která bude v Katolickém domě.
 • Každou středu v kostele po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu bude setkání MANŽELŮ na faře v 18.00 hod.
 • V sobotu 12. října ministranti pojedou na diecézní setkání ministrantů na Hukvaldech. Odjezd z fary v 8.45 hod.
 • Dnes si zájemci živého růžence mohou po mši svaté vyzvednout kartičku s tajemstvím desátku, který se budu každý den modlit. Každou první neděli v měsíci bude výměna kartiček v zákristii.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Jeronýma, kněze
Úterý - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Středa – Památka Andělů strážných
Pátek - Památka sv. Františka z Assisi
Sobota - Památka PM
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ na faře v 19.00 hod. a s KATECHUMENY v 20.00 hod.
 • Ve středu 2. října začíná výuka náboženství: 1. –2. třída od 13.45 – 14.30 v sálu (3. třída), 4. –6. třída od 14.30 – 15.15 hod.; 7. –9. třída od 15.15 – 16.00 hod.
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné i ve městě. V pátek je v 7.30 mše svatá v D. K. večer v 18.00 hod. v H. K. Od 15.00 – 18.00 hod. je tichá adorace s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté je společná řízená farní adorace.
 • Od 17.00 – 18.00 hod. na faře je SCHOLIČKA.
 • V sobotu 5. října nebude ranní mše svatá v D. K. Jako farnost jedeme na farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 10.30 hod., autobus pro nedostatek zájemců nepojede, ale ti, kteří jsou napsáni pojedou auty, odjezd od kostela horního v 9.30 hod. Poutníci na kolech budou odjíždět od fary v 7.30 hod.

Celý příspěvek

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Pátek - Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Sobota - SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání s novými KATECHUMENY v 19.00 hod.
 • V pátek je v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod.
 • Po večerní mši svaté bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V sobotu je SLAVNOST SV. VÁCLAVA mše svatá bude v 7.30 hod. v horním kostele. Před bočním oltářem se pomodlíme litanie k sv. Václavovi.
 • V sobotu na Radhošti je mše svatá za nenarozené děti v 13.00 hod.
 • V sobotu 28. 9. od 18.00 hod. je adorace s přímluvnou modlitbou v D.K.
 • Od 27. – 29. 9. proběhne modlitební TRIDUUM V pátek po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši svaté v horním kostele, v neděli je adorace v 16.00 hod. v D.K.
 • Prosím zájemce, kteří by se zapojili do živého růžence, aby se zapsali v zákristii. Potřebujeme ideálně 20 zájemců, kteří by se modlili desátek každý den za potřeby farnosti.
 • 5. října bude farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 10.30 hod.. Na kole se vyjíždí v 7:30 do fary.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Ludmily, mučednice
Pátek - Památka sv. Ondřeje Kim –Taegona, kněze, Pavla Ha-sanga a druhů, mučedníků
Sobota - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ V 19.00 hod. a v 20.00 hod. KATECHUMENŮ.
 • V pátek v 17.00 hod. se poprvé sejde scholička v tomto školním roce, prosím rodiče, aby poslali své děti.
 • Po večerní mši svaté bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V sobotu je SVATBA v 11.00 hod. Jan Fialka a Jarmila Drongová.
 • Příští neděli v Tiché při mši svaté v 10.30 se bude udělovat sv. biřmování z rukou pomocného biskupa Mons. Martina Davida.
 • Prosím zájemce, kteří by se zapojili do živého růžence, aby se zapsali v zakristii. Potřebujeme ideálně 20 zájemců, kteří by se modlili každý den desátek růžence za potřeby farnosti.
 • Od 27. – 29. 9. proběhne modlitební TRIDUUM maminek.
 • 5. října bude farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 10.30 hod. Někteří se mohou vydat pěšky anebo na kole.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Jména Panny Marie
Pátek - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Sobota - Svátek Povýšení svatého kříže
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli je sbírka na církevní školy.
 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
 • V 19.00 hod. je setkání nových KATECHUMENŮ.
 • V pátek bude v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA pro maminky se uskuteční od 13. – 15. září na Hutisku-Solanec. Téma: Modlitba. Odjíždí se v pátek od H. K. v 17.30 hod.
 • Kdo by chtěl může se přihlásit do živého růžence v zákristii. Co to obnáší? Každý den se pomodlit desátek růžence za farnost a její potřeby. Na každý měsíc dostanete kartičku s tajemstvím.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Votivní k Duchu Svatému
Úterý - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek - Votivní k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka PM
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí mše svatá v DPS Rožnovská ve 14.00 hod.
 • V 19.00 hod. setkání CHLAPŮ a v 20.00 hod. setkání KATECHUMENŮ.
 • Na první pátek mše svatá v 7.30 v D. K. a v 18.00 hod. v H. K. Dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě. Od 15.00 – 18.00 hod. bude tichá adorace s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní řízená adorace se zpěvy.
 • V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zasvětíme farnost. Večer od 18.00 hod. bude setkání MLADÝCH na faře.
 • V měsíci ZÁŘÍ bude po mši svaté (mimo neděli) krátká adorace.