Archiv rubriky: Ohlášky

4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka Panny Marie Fatimské
Úterý – Svátek sv. Matěje, apoštola
Čtvrtek – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Neděle – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• V pondělí je mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
• V pondělí 13. 5. je setkání CHLAPŮ na faře v 19.00 hod.
• Ve středu je náboženství jako obvykle.
• V pátek 17. 5. bude MINISTRANTSKÁ schůzka na faře v 19.00 hod.
• V sobotu 18. 5. se odjíždí na farní pouť do Králík od kostela sv. Jana (Horní kostel) v 7.00 hod. Předpokládány návrat kolem 19.00 hod. Cena na dospělého je 250 Kč. Pro početnější rodinu se za dítě platí 100 Kč. Prosím farníky, aby se zapsali, neboť je volná polovina autobusu. Ranní mše svatá z tohoto důvodu nebude.
• V sobotu nebude setkání MLADÝCH na faře.
• Prosím rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor v Dobešově do 1. června.
• Příští neděli vyjde nové číslo farního časopisu MAJAK.

3. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Středa – Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Neděle – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

 • V pondělí 6. 5. je setkání ohledně NOCI KOSTELŮ na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu 8. 5. bude mše svatá v 7.30 hod. v D. K., proto nebude večer mše svatá v 18.00 hod. V 15.00 hod. bude mše svatá ve Staré škole na Kopané na poděkování za ukončení 2. světové války u nás. Potom se půjde průvodem ke kapličce, kde bude májová pobožnost.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • Večerní mše svatá v pátek bude v 18.00 hod. v D.K.
 • V sobotu 11. 5. setkání MANŽELŮ na faře od 18.00 hod.
 • V sobotu 18. května pojedeme na farní pouť do Králík. Prosím, aby se zájemci zapisovali v zákristii na papír. Bližší informace budou poskytnuty později.
 • Prosím rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor v Dobešově do 1. června.
 • Děkuji všem, kteří pomohli připravit pohoštění u příležitosti požehnání fary.

2. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Středa – Památka sv. Josefa, dělníka
Čtvrtek - Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštola
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V pondělí 29. 4. bude setkání CHLAPŮ na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu 1. 5. mše svatá v 7.30 hod. v D. K., proto není večer v 18.00 hod.
 • Ve středu výuka náboženství nebude.
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii a ve městě.
 • V pátek 3. května od 15.00 – 17.55 bude vystavená NS k adoraci a je možnost sv. smíření. Večerní mši svatou bude sloužit o. biskup Martin. Po mši svaté bude adorace a požehnání horního patra fary s malým občerstvením.
 • V sobotu 4. 5. budou litanie k PM a zásvětná modlitba.
 • V sobotu budou mít společenství MLADÍ na faře od 18.00 hod.
 • V neděli při mši svaté v 9.00 hod. bude křest Sofie Kiktové.
 • V pondělí 6. 5. bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ v 19.00 hod. na faře.

Celý příspěvek

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • V středu je výuka náboženství.
 • Hortenzii bude mše svatá v 9.00 hod.
 • V sobotu 27. 4. bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
 • O neděli Božího milosrdenství bude pobožnost ke sv. Marku u kaple na Marku. Možnost sv. smíření bude od 14.00 hod. – 14.55 hod. u kapličky sv. Marka pro získání plnomocných odpustků.
 • V sobotu 18. května pojedeme na farní pouť do Králík. Prosím, aby se zájemci zapsali v zákristii na papír. Bližší informace budou poskytnuty později.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Pondělí – Svatého týdne
Úterý – Svatého týdne
Středa – Svatého týdne
Čtvrtek - Památka na poslední večeři Páně
Pátek - Památka Umučení Páně
Sobota - Vigilie Vzkříšení Páně
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 • Příští neděli je sbírka na kněžský seminář a na bílou sobotu pokladnička u Božího hrobu je sbírka na Sv. zemi.
 • Ve středu je výuka náboženství. Pro ročníky od 4. – 9. třídy budu zpovídat od 14.30 hod. v D.K. Ve středu po mši svaté bude nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek.
 • BOHOSLUŽBY O VELIKONOČNÍM TRIDUU: Zelený čtvrtek v 18.00 hod. (Tichá 16.30 hod.); Velký pátek v 18.00 hod. (Tichá v 16.30 hod.); Bílá sobota v 21.00 hod. (Tichá v 18.30 hod.); Neděle Vzkříšení 7.30, 9.00 (Tichá v 10.30 hod.); Velikonoční pondělí v 7.00, 9.00 hod. (Tichá v 8.00 hod.)
 • Zelený čtvrtek kostel bude otevřen do 21.00 hod. k modlitbě.
 • Velký pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v H.K.
 • Bílá sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v H.K. a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě (Boží hrob). Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min.
 • Autobus na vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20:20 hod. u Bartoňů – odjezd 20.30 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět.

Celý příspěvek

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

Pátek 12.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 hod. –dle potřeby (H.K.)
Sobota 13.4. – 7.00 – 7.30 hod. a v 8.00 – 9.00 hod. (D.K.)
Neděle 14.4. (zpovědní den) – 14.30 – 17.30 hod. (D.K.)
Pondělí 15.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 – dle potřeby (H.K.)
Úterý 16.4. – 7.00 – 7.30 hod. a v 8.00 – dle potřeby (D.K.)
Středa 17.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 – dle potřeby (H.K.)

Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu se nebude zpovídat!!!

5. POSTNÍ NEDĚLE

Sobota - křížová cesta městem
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE – průvod

 • V pondělí je DPS Martinská mše svatá v 14.00 hod. s udělováním sv. pomazání nemocných.
 • V pondělí bude setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu se setkají KATECHUMENI po mši svaté v 18.45 hod. na faře. Při mši svaté přijmou skrutinium.
 • V pátek dopoledne bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • KŘÍŽOVÉ CESTA: je v pátek v 17.20 hod. a povedou ji MINISTRANTI.
 • V sobotu bude KŘÍŽOVÁ CESTA ve městě. Začne v 18.00 hod. a bude se vycházet od Chovanců.
 • Na misijním jarmarku se vybralo 8602 Kč a výtěžek bude zaslán na účet papežského misijního díla.

Celý příspěvek

4. POSTNÍ NEDĚLE

Pátek - První pátek
Sobota -
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je v DPS Rožnovská mše svatá ve 14.00 hod. s udělováním sv. pomazání nemocných. V pondělí bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ v 19.00 hod. na faře, z tohoto důvodu nebude setkání chlapů.
 • Ve středu se setkají KATECHUMENI v 18.30 hod. na faře.
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v HORTENZII a také ve městě.
  V pátek bude od 15.00 – 17.20 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, vystavená NS k adoraci a také bude možnost sv. smíření. Po mši svaté bude společná farní adorace se zpěvy.
  KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu MLÁDEŽ.
 • V sobotu po mši svaté uctíme Neposkvrněné Srdce Mariino litaniemi a zásvětnou modlitbou.
  V sobotu bude setkání MLADÝCH od 18.00 hod. na faře.

Celý příspěvek

3. POSTNÍ NEDĚLE

Pondělí – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Sobota - změna času z 2 – 3 hod.
Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je ZASVĚCENÝ SVÁTEK slavnost Zvěstování Páně mše svaté budou v 17.00 hod. v Tiché a v 18.00 hod. v D.K. V pondělí je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu bude KATECHEZE v 19.00 hod. v Katolickém domě. Téma: MŠE SVATÁ. Katechumeni se setkají v 18.30 hod. na faře.
 • V pátek v HORTENZII při mši svaté v 9.00 hod. budu udělovat sv. pomazání nemocných.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže. V pátek povede křížovou cestu společenství MODLITBY MATEK.
 • V sobotu bude mše svatá v 9.00 hod., při které se bude udělovat hromadně sv. pomazání nemocných. Od 8.00 – 9.00 hod. se bude zpovídat. Mše svatá v 7.30 hod. nebude.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – ODVÁŽNĚ VYKONAT DOBRÝ ČIN po vzoru Josefa z Arimatie a Nikodéma.
  - Děti: poslechnu maminku a tatínka.
  - Mládež: Když vím, co je správné a dobré, udělám to, i kdyby to ostatní nedělali
  - Dospělí: Budu se snažit o pravdivost a laskavost v mých slovech a i v mém jednání.

Celý příspěvek

2. POSTNÍ NEDĚLE

Úterý – Slavnost sv. Josefa, snoubence PM
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře.
 • V úterý je slavnost sv. Josefa mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. D.K.
 • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu MISIJNÍ KLUBKO.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – BÝT PŘÍTELEM I V NOUZI po vzoru apoštola Jana.
  - Děti: půjčím hračku kamarádovi, nehádám se o ni.
  - Mládež: Budu se bavit i se spolužáky, kteří nejsou ve třídě oblíbení.
  - Dospělí: Ušetřím něco (peníze, oblečení, potraviny) pro lidi v nouzi.
 • 24 HODIN PRO PÁNA bude v pátek 29. 3 do soboty 30. 3. v Kopřivnici ve farním kostele. Pátek od 18.00 – 24.00 hod. a v sobotu od 8.00 – 18.00 hod. Během adorace se celou dobu zpovídá. V pátek od 20.00 – 21.00 hod. bychom mohli modlitbou podpořit jako farnost.