Archiv rubriky: Ohlášky

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Úterý – Památka sv. Barbory, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Mikuláše, biskupa
Pátek - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Sobota - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Neděle – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • V pondělí bude setkání chlapů na faře v 19.00 hod.
 • V pátek od 9 hodin navštívím nemocné v Hortenzii a i nemocné ve městě. Od 15.00 hod. bude vystavená NS k adoraci a je také možnost přistoupit k svátosti smíření. Po mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
 • V sobotu 8. 12. o slavnosti Neposkvrněného početí PM budou mše svaté takto: v 7 hod. (roráty) a v 18.00 hod. v D. K. Z tohoto důvodu nebude společenství manželů na faře.
 • Roráty budou vždy v úterý a čtvrtek v 6.30 hod. a v sobotu v 7.30 hod. Roráty: během adventní doby budeme poznávat poselství různých poutních míst, kde se zjevovala PM. V neděli budeme společně zalévat pahýl Jesse tím, že budeme vykonávat úkoly během týdne, které jsou napsány na kapkách. Za splněný úkol se na pahýlu objeví lístečky svědčící o životě, který se má zrodit v našem srdci o Vánocích. Tyto úkoly jsou přichystány pro děti i dospělé.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pátek - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Sobota - Památka Panny Marie
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu bude katecheze od 19.00 hod. na faře. Téma: ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ
 • V pátek bude mše svatá v Hortenzii v 9.00 hod.
 • V sobotu 1. 12. bude v Tiché poutní mše svatá v 9.00 hod k sv. Mikuláši, patronu kostela.
 • V sobotu bude svatba v 11.00 hod. Zbyněk Zejda a Kateřina Doláková v H.K.
 • V sobotu 1. 12. bude křesťanský silvestr v Katolickém domě od 15.00 hod.

Celý příspěvek

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Čtvrtek - Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Sobota - Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • Tento týden nebude mše svatá v úterý a v pátek ráno, protože jedu na kněžské exercicie. V případě pohřbu a zaopatřování se obracejte na otce Romana Macuru z Lichnova.
 • V pondělí bude setkání chlapů na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu NEBUDE výuka náboženství.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D. K.
 • V sobotu 1. 12. bude křesťanský silvestr v Katolickém domě od 15.00 hod.
 • Prosím rodiče, aby v zákristii nahlásili své děti na mikulášskou nadílku, která bude 9.12. po druhé mši svaté v HK.
 • Příští neděli vyjde farní časopis MAJAK.

FARNÍ MARTINSKÁ POUŤ

Pondělí – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Úterý – Památka sv. Anežky České, panny
Sobota - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude v DPS Martinská mše svatá v 14.00 hod.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu bude setkání s KATECHUMENY na faře v 19.00 hod.
 • V sobotu bude setkání s manžely na faře v 18.00 hod.
 • V sobotu 17.11. bude VELKÝ ÚKLID kostela sv. Jana od 9.00 hod.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota - Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Neděle – SLAVNOST SV. MARTINA – pouť

 • V pondělí bude v DPS Rožnovská mše svatá v 14.00 hod.
 • V pondělí bude setkání s chlapy na faře v 19.00 hod.
 • V pátek bude mše svatá v 9.00 hod. v HORTENZII.
 • V sobotu bude ministrantská schůzka v 8.30 hod.
 • V sobotu bude společenství mladých na faře od 18.00 hod. Zvu všechny mladé, abychom se domluvili na společném scházení a programu.
 • Příští neděli slavíme pouť k sv. Martinu, obě mše svaté budou v D.K. a po mši svaté bude misijní jarmark.
 • Dnes odpoledne byla pobožnost na hřbitově: FOTO

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Čtvrtek - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Pátek - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí a v úterý jsou školní prázdniny. V pondělí nebude ministrantská schůzka.
 • Ve středu v 19 hodin na faře bude katecheze na téma: Povolání ke svatosti
 • Ve čtvrtek je slavnost VŠECH SVATÝCH mše svaté budou ve farnosti v 7.30 a v 18.00 hod. v D.K. (Tichá v 17.00 hod.)
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii po pokojích.
 • V pátek je vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše svaté budou v 7.30, a v 18.00 hod. (v Tichá v 17.00 hod.)
 • Po večerní mši svaté bude společná farní adorace. Na první pátek budu zpovídat od 15.00 – 16.30 hod., jinak adorace bude od 15.00 – 18.00 hod.
 • V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.

Celý příspěvek

MISIJNÍ NEDĚLE

Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • V pondělí bude společenství chlapů v 19.00 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek 25.10 bude PASTORAČNÍ RADA na faře v 19.00 hod.
 • V sobotu bude ministrantská schůzka na faře od 9.00 hod.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
 • Ze soboty na neděli bude ZMĚNA ČASU z 3.00 hod. na 2.00 hod.

Při misijní neděli, přinášely děti v obětním průvodu dary, které připomínaly kontinenty – Evropu, Asii, Austrálii, Ameriku a Afriku.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hl. patronky Slezska
Středa – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek - Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 18.45 hod.
 • V úterý je slavnost sv. Hedviky, patronky naši diecéze mše svaté budou v 7.30 hod. D.K. a v 18.00 hod. v H.K.
 • Ve středu je setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
 • MISIE: V sobotu po mši svaté bude adorace za misie a také v pátek se děti z misijního klubka budou modlit růženec.
 • V sobotu bude setkání mladých na faře v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 25.10 bude PASTORAČNÍ RADA na faře v 19.00 hod.

 

Celý příspěvek

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Jana XXIII.
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod.
 • V pondělí bude společenství chlapů na faře od 18.45 hod.
 • V pátek dopoledne bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu bude setkání mladých na faře v 18.00 hod.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý – Památka sv. andělů strážných
Čtvrtek - Památka sv. Františka z Assisi
Pátek - Votivní mše svatá k Srdci Ježíšovu
Sobota - Sobotní památka k PM
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je pohřeb p. Pavly Špačkové v 14.30 hod. v H.K. Z toho důvodu mše svatá v DPS Rožnovská bude až třetí pondělí v měsíci 15.10.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 18.45 hod.
 • Ve středu je setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek dopoledne navštívím nemocné v Hortenzii. Scholička bude v pátek od 17.00 – 17.55 hod. na faře. Od 15.00 – 18.00 hod. v HK se bude zpovídat a také bude vystavená NS. Po mši svaté bude společná řízená farní adorace.
 • V sobotu bude ráno mše svatá v 7.30 hod. Zároveň zvu k pouti do Zašové, kterou bych chtěl obětovat za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Mše svatá bude v 12.30 hod., po mši adorace – svátostné požehnání a posezení. Každý pojede po vlastní ose (kolo, vlak, autobus, auto atd.) Kdo chce jet na kole, bude se vyjíždět od fary v 9.00 hod.