Archiv rubriky: Ohlášky

SVÁTEK SV. RODINY

Středa – SLAVNOST PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ
Čtvrtek - Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského biskupů a učitelů církve
Neděle – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

 • V úterý na sv. Silvestra ranní mše svatá nebude, ale až večerní v 17.00 hod. v D. K. Na závěr se přečte statistika za rok 2019 a vystaví NS k adoraci.
 • Bohoslužby o vánocích:
 • 31.12. po – Silvestr v 17.00 hod. na poděkování za uplynulý rok 2019
 • 1. 1. st – Slavnost PM, Matky Boží v 7.30, 9.00 hod.
 • 6.1. po – Slavnost Zjevení Páně v 7.30, 18.00 hod. D. K.
 • V pátek budou mše svaté v 7.30 a v 18.00 hod.
 • V pátek budu navštěvovat nemocné v HORTENZII od 9.00 hod. a poté i ve městě.
 • Od 15.00 – 18.00 hod. bude ADORACE před NS s možností sv. smíření
 • V pátek po večerní mši svaté bude společná řízená adorace.
 • V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře v 18.00 hod.
 • Příští neděli bude výměna růžencových lístků.

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

Úterý – Vigilie Narození Páně – půlnoční
Středa – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Čtvrtek - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Pátek - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Sobota - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Neděle – SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

 • BETLÉMSKÉ SVĚTLO: si můžete vzít v D. K. v předsíni.
 • V úterý 24. 12. 2019 v 22:30 hod. je „půlnoční“ v chrámu sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. Odjezdy autobusů na „půlnoční“ mši: autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem a na Sibérii. 2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.
 • Ve čtvrtek budou ZPĚVY U JESLIČEK v 15.00 hod. v D. K.
 • V pátek o svátku sv. Jana bude žehnání vína.
 • V pátek bude HOUSLOVÝ KONCERT v 16.00 hod. v D. K.
 • V sobotu 28. 12. bude ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU od 18.00 hod. v D. K.
 • Příští neděli o svátku sv. Rodiny při mši svaté v 9.00 hod. bude obnova manželských závazků a od 15.00 hod. VÁNOČNÍ POSEZENÍ ve farním sále.

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Úterý - 17. prosince – roráty
Středa – 18. prosince
Čtvrtek - 19. prosince – roráty
Pátek - 20. prosince
Sobota - 21. prosince – roráty
Neděle – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Děkuji všem, kteří se zapojili do brigády na faře.
 • V pondělí je setkání KATECHUMENŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu od 14.30 – 15.30 místo výuky náboženství budu zpovídat děti, prosím, ať se připraví dětí od 4. – 9. třídy a přijdou do farního kostela k sv. zpovědi.
 • V pátek budu zpovídat v HORTENZII od 9.00 hod.
 • V sobotu budou poslední RORÁTY a po snídani se budou zdobit stromečky a stavět betlém.
 • V sobotu bude zpovídání v Tiché od 17.00 – 19.00 hod., proto nebude setkání MLADÝCH.
 • Příští neděli bude ZPOVĚDNÍ DEN od 14.30 – 17.30 hod. v D. K. – bude zpovídat i o. Josef

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – SLAVNOST PM POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Pátek - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Sobota - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • Brigáda pro chlapy – úterý a čtvrtek odpoledne od 15.00 – 18.00 hod. na faře.
 • V pondělí je zasvěcený svátek, proto bychom měli být na mši svaté.
 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská ve 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. A setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod. na faře.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod., MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • V sobotu je ADVENTNÍ KONCERT v 17.00 hod. v H. K.
 • V sobotu je setkání MANŽELŮ na faře od 18.30 hod. Téma: MODLITBA OTČENÁŠ
 • Příští neděli bude misijní jarmark.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Úterý - Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Pátek - Památka sv. Mikuláše, biskupa
Sobota - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Neděle – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání KATECHUMENŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu jsou MODLITBY MATEK po večerní mši svaté.
 • V pátek bude mše svatá ráno v 7.30 i v 18.00 hod. V pátek budu navštěvovat nemocné v HORTENZII od 9.00 hod. poté i ve městě. Od 15.00 – 18.00 možnost adorace a sv. smíření v D. K. Po večerní mši svaté bude setkání se sv. Mikulášem a poté bude adorace. Prosím rodiče, kdo má zájem o Mikuláše, aby dnes zapsali děti v zákristii na papír. V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod.
 • V sobotu po ranní mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • V sobotu je setkání MLADÝCH na faře ve Frenštátě od 18.00 hod.
 • RORÁTY: budou v úterý, čtvrtek v 6.30 hod. a v sobotu v 7.30 hod., pro školáky bude připravená snídaně na faře. Téma: DESATERO.
 • NEDĚLNÍ ADVENTNÍ AKTIVITA: „Motto“ – chodit po Božích stezkách (stopy). Máme tři okruhy úkolů: malé děti (světle zelená), starší děti (tmavě zelená) a dospěli (bílá) na lístku je biblický úryvek a úkol, který se budeme snažit plnit po celý týden. Jako výraz ochoty a touhy si připevníme na nástěnku stopu, která bude směřovat do Betléma k jeslím, kde na nás bude čekat Ježíš, Boží Syn, spolu s Marií a Josefem.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Sobota - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – CYKLUS A

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře. Katechumeni nebudou.
 • Ve středu je výuka náboženství.
 • Ve středu po večerní mši svaté jsou MODLITBY MATEK.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • V sobotu je pohřeb v 11.00 hod. p. Jarmily Knězkové v H. K.
 • V sobotu je ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU od 18.00 hod. v D. K.
 • Příští neděli je první neděle adventní, na závěr mše svaté se budou žehnat adventní věnce.
 • Příští neděli vyjde časopis Majak.

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Pátek - Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • Ve středu po večerní mši svaté jsou MODLITBY MATEK.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. na faře v sále a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • Příští neděli po každé mši svaté se pomodlíme zásvětnou modlitbu k Srdci Ježíšovu.

SLAVNOST SV. MARTINA – POUŤ

Úterý - Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Středa – Památka sv. Anežky České, panny
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 11. 11. je mše svatá v DPS Martinská ve 14.00 hod. Setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře a setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod.
 • Ve středu jsou MODLITBY MATEK po večerní mši svaté.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • V sobotu 16. 11. bude setkání SENIORŮ v 15.00 hod. v Katolickém domě. SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH bude v 18.00 hod. v Tiché na faře.
 • Fotky ze slavnosti sv. Martina farní poutě:

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Sobota - Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Neděle – SLAVNOST SV. MARTINA, BISKUPA – POUŤ

 • V pondělí 4. 11. je mše svatá v DPS na Rožnovské v 14.00 hod.
 • V úterý a ve čtvrtek bude navíc i večerní mše svatá v 18.00 hod. z důvodu získání plnomocných odpustků.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu 9. 11. setkání MANŽELŮ v 18.00 hod. na faře.
 • Příští neděli slavíme SVATOMARTINSKOU pouť v dolním kostele, obě mše svaté budou v D. K. A odpoledne v 15.00 hod. bude adorace + svátostné požehnání, Te Deum.
 • Fotky z pobožnosti na hřbitově:

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Pondělí – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Pátek - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Sobota - Památka na všechny věrné zemřelé
Neděle – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Změnou času se všechny večerní mše svaté z H. K.,přesouvají do D. K., kromě neděle.
 • V pondělí nebude setkání CHLAPŮ.
 • Ve středu není výuka NÁBOŽENSTVÍ.
 • Ve středu po mši svaté bude KATECHEZE pro dospělé v 19.00 hod. Téma: Misijní rozměr Kristovy církve.
 • V pátek budu navštěvovat nemocné v HORTENZII v 9.00 hod. a poté i ve městě. V pátek slavností všech svatých vstupujeme do dušičkového oktávu. Mše svaté jsou ráno v 7.30 a v 18.00 hod. Od 15.00 – 18.00 hod. je tichá adorace s možností sv. smíření v D. K. Po večerní mši svaté bude společná řízená farní adorace.
 • V sobotu 2. 11. budou mše svaté ráno v 7.30 a v 18.00 hod. v D. K. Po večerní mši svaté bude setkání MLADÝCH na faře ve Frenštátě.
 • Pouť ke svatému Martinovi budeme slavit v neděli 10. listopadu, i když město plánuje oslavy, až následující víkend.
 • Příští neděli 3.11. bude pobožnost za zemřelé na frenštátském hřbitově v 15.00 hod. u kříže, jako posledně.
 • Odpustky pro duše v očistci:
 • Od 1. – 8. 11. je dušičkový oktáv, ve kterém můžeme pomáhat duším v očistci – získávat plnomocné odpustky, anebo částečné. 1. listopadu a 2. listopadu po celý den, je možno při návštěvě kostela, získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. –8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.