Archiv rubriky: Ohlášky

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Úterý - Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Pátek - Památka sv. Mikuláše, biskupa
Sobota - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Neděle – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání KATECHUMENŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu jsou MODLITBY MATEK po večerní mši svaté.
 • V pátek bude mše svatá ráno v 7.30 i v 18.00 hod. V pátek budu navštěvovat nemocné v HORTENZII od 9.00 hod. poté i ve městě. Od 15.00 – 18.00 možnost adorace a sv. smíření v D. K. Po večerní mši svaté bude setkání se sv. Mikulášem a poté bude adorace. Prosím rodiče, kdo má zájem o Mikuláše, aby dnes zapsali děti v zákristii na papír. V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod.
 • V sobotu po ranní mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • V sobotu je setkání MLADÝCH na faře ve Frenštátě od 18.00 hod.
 • RORÁTY: budou v úterý, čtvrtek v 6.30 hod. a v sobotu v 7.30 hod., pro školáky bude připravená snídaně na faře. Téma: DESATERO.
 • NEDĚLNÍ ADVENTNÍ AKTIVITA: „Motto“ – chodit po Božích stezkách (stopy). Máme tři okruhy úkolů: malé děti (světle zelená), starší děti (tmavě zelená) a dospěli (bílá) na lístku je biblický úryvek a úkol, který se budeme snažit plnit po celý týden. Jako výraz ochoty a touhy si připevníme na nástěnku stopu, která bude směřovat do Betléma k jeslím, kde na nás bude čekat Ježíš, Boží Syn, spolu s Marií a Josefem.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Sobota - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – CYKLUS A

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře. Katechumeni nebudou.
 • Ve středu je výuka náboženství.
 • Ve středu po večerní mši svaté jsou MODLITBY MATEK.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • V sobotu je pohřeb v 11.00 hod. p. Jarmily Knězkové v H. K.
 • V sobotu je ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU od 18.00 hod. v D. K.
 • Příští neděli je první neděle adventní, na závěr mše svaté se budou žehnat adventní věnce.
 • Příští neděli vyjde časopis Majak.

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Pátek - Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • Ve středu po večerní mši svaté jsou MODLITBY MATEK.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. na faře v sále a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • Příští neděli po každé mši svaté se pomodlíme zásvětnou modlitbu k Srdci Ježíšovu.

SLAVNOST SV. MARTINA – POUŤ

Úterý - Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Středa – Památka sv. Anežky České, panny
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 11. 11. je mše svatá v DPS Martinská ve 14.00 hod. Setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře a setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod.
 • Ve středu jsou MODLITBY MATEK po večerní mši svaté.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • V sobotu 16. 11. bude setkání SENIORŮ v 15.00 hod. v Katolickém domě. SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH bude v 18.00 hod. v Tiché na faře.
 • Fotky ze slavnosti sv. Martina farní poutě:

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Sobota - Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Neděle – SLAVNOST SV. MARTINA, BISKUPA – POUŤ

 • V pondělí 4. 11. je mše svatá v DPS na Rožnovské v 14.00 hod.
 • V úterý a ve čtvrtek bude navíc i večerní mše svatá v 18.00 hod. z důvodu získání plnomocných odpustků.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu 9. 11. setkání MANŽELŮ v 18.00 hod. na faře.
 • Příští neděli slavíme SVATOMARTINSKOU pouť v dolním kostele, obě mše svaté budou v D. K. A odpoledne v 15.00 hod. bude adorace + svátostné požehnání, Te Deum.
 • Fotky z pobožnosti na hřbitově:

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Pondělí – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Pátek - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Sobota - Památka na všechny věrné zemřelé
Neděle – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Změnou času se všechny večerní mše svaté z H. K.,přesouvají do D. K., kromě neděle.
 • V pondělí nebude setkání CHLAPŮ.
 • Ve středu není výuka NÁBOŽENSTVÍ.
 • Ve středu po mši svaté bude KATECHEZE pro dospělé v 19.00 hod. Téma: Misijní rozměr Kristovy církve.
 • V pátek budu navštěvovat nemocné v HORTENZII v 9.00 hod. a poté i ve městě. V pátek slavností všech svatých vstupujeme do dušičkového oktávu. Mše svaté jsou ráno v 7.30 a v 18.00 hod. Od 15.00 – 18.00 hod. je tichá adorace s možností sv. smíření v D. K. Po večerní mši svaté bude společná řízená farní adorace.
 • V sobotu 2. 11. budou mše svaté ráno v 7.30 a v 18.00 hod. v D. K. Po večerní mši svaté bude setkání MLADÝCH na faře ve Frenštátě.
 • Pouť ke svatému Martinovi budeme slavit v neděli 10. listopadu, i když město plánuje oslavy, až následující víkend.
 • Příští neděli 3.11. bude pobožnost za zemřelé na frenštátském hřbitově v 15.00 hod. u kříže, jako posledně.
 • Odpustky pro duše v očistci:
 • Od 1. – 8. 11. je dušičkový oktáv, ve kterém můžeme pomáhat duším v očistci – získávat plnomocné odpustky, anebo částečné. 1. listopadu a 2. listopadu po celý den, je možno při návštěvě kostela, získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. –8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

MISIJNÍ NEDĚLE

Úterý - Památka sv. Jana Pavla II., papeže
Sobota - Památka PM
Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • Ve středu po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
 • V pátek je mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu 26. 10. bude ADORACE s přímluvnou modlitbou od 18.00 – 19.30 hod. v D. K.
 • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní z 3.00 – 2.00 hod. budeme o hodinu déle spát. Změnou času se přesouvají večerní mše svaté z H. K. do D. K.
 • Příští neděli budeme slavit VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA dolního i horního (KRMÁŠ). V tento den je možné získávat plnomocné odpustky.
 • Pouť ke svatému Martinovi budeme slavit v neděli 10. listopadu, i když město plánuje oslavy, až následující víkend.
 • Ve středu 30. října bude KATECHEZE pro dospělé na faře v sále od 19.00 hod. Téma: Misijní rozměr Kristovy církve (křesťana a farnosti)

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Úterý - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hl. patronky Slezska
Čtvrtek - Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Pátek - Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře a také setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod.
 • Každou středu po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
 • V sobotu 19. 10. je svatba Aleš Kikta – Aneta Andrlová v 10.00 hod.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře v Tiché v 18.00 hod.
 • Spolu s MISIJNÍM KLUBKEM se můžeme připojit k modlitbám za světové misie, v pátek 18. 10. v 17.30 hod. modlitbou růžence, v sobotu 19.10. po mši svaté adorací a v neděli děti zahrají pásmo v 16.00 hod. na faře v sále (misijní jarmark).
 • V sobotu 19. 10. bude první setkání seniorů v 15.00 hod. v Katolickém domě.

V sobotu 12. října byla ministrantská pouť na Hukvaldech a zde je několik fotek:

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka Panny Marie Růžencové
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • Každou středu je výuka náboženství. Všechny třídy se vyučují v sále na faře, kromě 3. třídy, která bude v Katolickém domě.
 • Každou středu v kostele po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu bude setkání MANŽELŮ na faře v 18.00 hod.
 • V sobotu 12. října ministranti pojedou na diecézní setkání ministrantů na Hukvaldech. Odjezd z fary v 8.45 hod.
 • Dnes si zájemci živého růžence mohou po mši svaté vyzvednout kartičku s tajemstvím desátku, který se budu každý den modlit. Každou první neděli v měsíci bude výměna kartiček v zákristii.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Jeronýma, kněze
Úterý - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Středa – Památka Andělů strážných
Pátek - Památka sv. Františka z Assisi
Sobota - Památka PM
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ na faře v 19.00 hod. a s KATECHUMENY v 20.00 hod.
 • Ve středu 2. října začíná výuka náboženství: 1. –2. třída od 13.45 – 14.30 v sálu (3. třída), 4. –6. třída od 14.30 – 15.15 hod.; 7. –9. třída od 15.15 – 16.00 hod.
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné i ve městě. V pátek je v 7.30 mše svatá v D. K. večer v 18.00 hod. v H. K. Od 15.00 – 18.00 hod. je tichá adorace s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté je společná řízená farní adorace.
 • Od 17.00 – 18.00 hod. na faře je SCHOLIČKA.
 • V sobotu 5. října nebude ranní mše svatá v D. K. Jako farnost jedeme na farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 10.30 hod., autobus pro nedostatek zájemců nepojede, ale ti, kteří jsou napsáni pojedou auty, odjezd od kostela horního v 9.30 hod. Poutníci na kolech budou odjíždět od fary v 7.30 hod.

Celý příspěvek