Bohoslužby

Po dobu oprav dolního kostela, mše sv. budou sloužené v horním kostele

Farní kostel sv. Martina (dolní kostel)

Úterý – 7.30 hod.

Čtvrtek – 7.30 hod.

Sobota – 7.30 hod.

 

 

V zimní období od změny času se večerní mše svaté z horního kostela přesouvají do farního kostela sv. Martina.

 

Kostel sv. Jana Křtitele (horní kostel)

Pondělí – 18.00 hod.

Středa – 18.00 hod.

Pátek – 18.00 hod.

Neděle – 7.30 hod. – 9.00 hod.

V zimním období od změny času se večerní mše svaté přesouvají do farního kostela sv. Martina, zůstává pouze nedělní v 9.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Sobota – 11.00 hod.

Jde o každou sobotu v letních měsících červenec, srpen, září.

pouť – 5. července

 

 

 

 

DOMOV SENIORŮ HORTENZIE:

Každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci je mše svatá v 9.00 hod.

 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS):

na ulici Rožnovská – je mše svatá každé první pondělí v měsíci v 14.00 hod.