Živý růženec

Živý růženec je modlitební síť. Každý den se jednotlivec modlí desátek růžence určeného tajemství. Tajemství podle počtu zájemců jsou rozdělená, tak aby poskládala celý růženec a pokud možno všechny 4 tajemství růžence (radostný, světla, bodlestný a slavný). Každý den se farnost jako živá církev pomodlí všechny růžence a to je síla, ze které pramení různé milosti pro naši farnost. Panna Maria nás učí rozjímat Ježíšův život a podle něho žít a tak dosáhnout nebeského království pro naše rodiny – farníky.

Rozpis na říjen 2019 až březen 2020:

Jméno ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN
Hvižďová Iva 1. radostný 2. radostný 3. radostný 4. radostný 5. radostný 1. světla
Fialková M. st. 2. radostný 3. radostný 4. radostný 5. radostný 1. světla 2. světla
Siudová K. 3. radostný 4. radostný 5. radostný 1. světla 2. světla 3. světla
Šlechta P. 4. radostný 5. radostný 1. světla 2. světla 3. světla 4. světla
Mlčoušek L. 5. radostný 1. světla 2. světla 3. světla 4. světla 5. světla
Fialka J. 1. světla 2. světla 3. světla 4. světla 5. světla 1. bolestný
Gaszek J. 2. světla 3. světla 4. světla 5. světla 1. bolestný 2. bolestný
Murasová D. 3. světla 4. světla 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný
Jašrovská B. 4. světla 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný
Sladký J. 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný
Malinová 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný
Koutecká V. 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 2. slavný
Lokšová L. 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 3. slavný
Koutecký R. 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 3. slavný 4. slavný
Kahánková T. 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 3. slavný 4. slavný 5. slavný
Zátopková M. 1. slavný 2. slavný 3. slavný 4. slavný 5. slavný 1. radostný
Vašinová J. 2. slavný 3. slavný 4. slavný 5. slavný 1. radostný 2. radostný
Kubenka P. 3. slavný 4. slavný 5. slavný 1. radostný 2. radostný 3. radostný
Doláková L. 4. slavný 5. slavný 1. radostný 2. radostný 3. radostný 4. radostný
Šablaturová 5. slavný 1. radostný 2. radostný 3. radostný 4. radostný 5. radostný
Červená 1. radostný 2. radostný 3. radostný 4. radostný 5. radostný 1. světla
Koutná 2. radostný 3. radostný 4. radostný 5. radostný 1. světla 2. světla
Šmahliková 3. radostný 4. radostný 5. radostný 1. světla 2. světla 3. světla
Gajdušková 4. radostný 5. radostný 1. světla 2. světla 3. světla 4. světla
o. Petr 5. radostný 1. světla 2. světla 3. světla 4. světla 5. světla

Rozpis na duben až srpen 2020:

Jméno DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN
Hvižďová Iva 2. světla 3. světla 4. světla 5. světla 1. bolestný
Fialková M. st. 3. světla 4. světla 5. světla 1. bolestný 2. bolestný
Siudová K. 4. světla 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný
Šlechta P. 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný
Mlčoušek L. 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný
Fialka J. 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný
Gaszek J. 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 2. slavný
Murasová D. 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 3. slavný
Jašrovská B. 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 3. slavný 4. slavný
Sladký J. 1. slavný 2. slavný 3. slavný 4. slavný 5. slavný
Malinová 2. slavný 3. slavný 4. slavný 5. slavný 1. radostný
Koutecká V. 3. slavný 4. slavný 5. slavný 1. radostný 2. radostný
Lokšová L. 4. slavný 5. slavný 1. radostný 2. radostný 3. radostný
Koutecký R. 5. slavný 1. radostný 2. radostný 3. radostný 4. radostný
Kahánková T. 1. radostný 2. radostný 3. radostný 4. radostný 5. radostný
Zátopková M. 2. radostný 3. radostný 4. radostný 5. radostný 1. světla
Vašinová J. 3. radostný 4. radostný 5. radostný 1. světla 2. světla
Kubenka P. 4. radostný 5. radostný 1. světla 2. světla 3. světla
Doláková L. 5. radostný 1. světla 2. světla 3. světla 4. světla
Šablaturová 1. světla 2. světla 3. světla 4. světla 5. světla
Červená 2. světla 3. světla 4. světla 5. světla 1. bolestný
Koutná 3. světla 4. světla 5. světla 1. bolestný 2. bolestný
Šmahliková 4. světla 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný
Gajdušková 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný
o. Petr 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný