Léta 1989–2012

Období po r. 1989 můžeme označit za tzv. soudobé dějiny. Velká část současné populace má
poslední čtvrtstoletí v živé paměti a část z ní se rovněž podílela na veřejném dění.
V Trojanovicích dochází k obnově dříve zaniklých organizací a spolků. V r. 1994 na ustavující schůzi v hotelu Radegast, obnovila svou činnost Matice Radhošťská, jejímž cílem
se stala celková rekonstrukce kaple na Radhošti. Po několikaletém shromažďování
financí z darů soukromých osob, příspěvků měst, obcí i státu bylo v r. 2000 vydáno stavební
povolení. Práce byly dokončeny o čtyři roky později, kdy kapli vysvětil ostravsko-opavský
biskup František Václav Lobkowicz.

Po letech útlaku se může po r. 1989 opět naplno rozvíjet náboženský život věřících ve frenštátské farnosti.

Sakrální objekty

Výrazem náboženského cítění představuje nadále péče o stávající sakrální objekty na katastru
Trojanovic, k nímž v r. 2000 přibyl kříž v místní části Bystré. V témže roce došlo k vysvěcení nové zvonice kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti.

Zvonička v Karlovicích

Zvonička je umístěna v areálu Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Jedná se o nejmladší
zvoničku v Trojanovicích. Vysvěcena byla v roce 1998. Zvon váží 35 kg.

Zvonička na Horečkách – Strážkyně Beskyd

Tato otevřená duchovní stavba symbolizuje nesouhlas obyvatel s těžbou uhlí Beskydech. Iniciátorem stavby je občanské sdružení Naše Beskydy. Stavba vychází z valašské lidové tradice jednoduchých dřevěných zvoniček. Vedle celodřevěné konstrukce s šindelovým pláštěm stojí osmimetrové stožáry ze tří modřínových trámů nesoucích 30kg vážící zvon. Poprvé se symbolický umíráček rozezněl při třetím výročí Uzamčení země Valašské na 100 roků 15. května 2010.