Farní společenství

MINSTRANTI

V pondělí po večerní mši svaté (co 14 dnů) se scházejí ministranti od 19.00 – 20.00 hod. Společně se učí ministrovat a poznávat svět liturgie a k tomu patří i společné hry a výlety. Služba Bohu při oltáři je vrchol služby v životě, když stojíme u díla (Ježíšova kříže) našeho vykoupení.

SCHOLIČKA

Každý pátek od 17.00 – 17.55 hod. se schází děti, které chtějí zpívat při mši svaté a nacvičují různé písně na mši svatou a tak se podílejí na kráse liturgie. Scholičku vede Mája Fialková.

FARNÍ SBOR

Převážně v pátek od 19.00 – 20.30 hod. se schází sbor pod vedením Marie Fialkové.

MISIJNÍ KLUBKO

Každý pátek od 15.30 – 17.30 hod. se schází děti z misijního klubka pod vedením Věry Chovancové. Děti se seznamují z misijními oblastmi, společně se modlí, hrají hry a vyrábějí předměty, které jsou nabízeny na misijním jarmarku. Výtěžek jarmarku je posílán na účet Papežského misijního díla. „Děti pomáhají dětem“

MODLITBY MATEK

Ve farnosti jsou dvě skupiny matek, které se schází a společně se modlí v úterý a ve čtvrtek. Nejen své děti odevzdáváme do náruče milujícího Boha a modlíme se společně za ně. Bližší informace získáte u Marcely Zátopkové.

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ

pondělí po večerní mši svaté od 19.00 – 20.00 hod., setkání chlapů na faře, společné zamyšlení nad Písmem (co 14 dnů).