Farní společenství

MINSTRANTI

V pátek po večerní mši svaté (mimo první pátek v měsíci) se scházejí ministranti od 19.00 – 20.00 hod. Společně se učí ministrovat a poznávat svět liturgie a k tomu patří i společné hry a výlety. Služba Bohu při oltáři je vrchol služby v životě, když stojíme u díla (Ježíšova kříže) našeho vykoupení.

SCHOLIČKA

Každý pátek od 17.00 – 17.55 hod. se schází děti, které chtějí zpívat při mši svaté a nacvičují různé písně na mši svatou a tak se podílejí na kráse liturgie. Scholičku vede Mája Fialková.

FARNÍ SBOR

Převážně v pátek od 19.00 – 20.30 hod. se schází sbor pod vedením Marie Fialkové.

MISIJNÍ KLUBKO

Každý pátek od 16.00 – 17.30 hod. se schází děti z misijního klubka pod vedením Věry Chovancové. Děti se seznamují z misijními oblastmi, společně se modlí, hrají hry a vyrábějí předměty, které jsou nabízeny na misijním jarmarku. Výtěžek jarmarku je posílán na účet Papežského misijního díla. „Děti pomáhají dětem“

MODLITBY MATEK

Ve farnosti jsou maminky, které se schází a společně se modlí v pondělí v 17:15 hodin na faře, v kapli sv. Rity. Děti odevzdáváme do náruče milujícího Boha a modlíme se společně za ně. Bližší informace získáte u Marcely Zátopkové.

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ

Ve středy po večerní mši svaté od 19.00 – 20.00 hod., setkání chlapů na faře, společné zamyšlení nad Písmem (co 14 dnů – každý druhý týden).

SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ

Každou třetí sobotu v měsíci se setkávají senioři v Katolickém domě v 15.00 hod. Součástí programu je společná modlitba, katecheze, diskuze a malé občerstvení. Není dobré, aby člověk byl sám, a proto zveme všechny seniory na setkání, zvláště ty, kteří se cítí sami.