Misijní klubko

Každý pátek od 15.30 – 17.30 hod. se schází děti z misijního klubka pod vedením Věry Chovancové. Děti se seznamují z misijními oblastmi, společně se modlí, hrají hry a vyrábějí předměty, které jsou nabízeny na misijním jarmarku. Výtěžek jarmarku je posílán na účet Papežského misijního díla. „Děti pomáhají dětem“