Svátosti

Co je to svátost? Svátost je viditelné znamení, neviditelní Boží milosti. Je to dotek Boží lásky, která z nás činní nové stvoření díky Boží milosti – jeho milosrdenství. Stáváme se Božími dětmi, lidmi omilostněnými, abychom už neotročili hříchu, ale žili jako lidé světla.

Křesťanské svátosti a obřady doprovází člověka při všech zásadních okamžicích jeho života. Dotýkají se tak chvíle narození (křest), růstu a svědectví ve víře (biřmování), odpuštění (sv. smíření), duchovního pokrmu (sv. eucharistie), životního poslání (manželství a kněžství)a také utrpení a smrti (pomazání nemocných).

ROZDĚLENÍ SVÁTOSTI:

  • INICIAČNÍ – nás uvádějí do křesťanského života (křest, biřmování, eucharistie)
  • UZDRAVUJÍCÍ – nás uzdravují z hříchu a posilují v utrpení (smíření a pomazání nemocných)
  • POSLÁNÍ – skrze životní stav, ke kterému nás volá Ježíš, kráčíme do jeho nebeského království (manželství a kněžství)