11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota - Pobožnost u kapličky na Dílech v 9.00 hod.
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – FARNÍ POUŤ

 • Ve středu, už nebude výuka náboženství.
 • V sobotu 23. června je pobožnost k sv. Janu Křtiteli u kapličky Na Dílech v 9.00 hod. (Malá Trojanovická pouť)
 • Příští neděli obě mše svaté (7.30, 9.00) budou v horním kostele. 24. června slavíme pouť k sv. Janu Křtiteli, kterou bude celebrovat otec biskup Martin. Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na pohoštění do Katolického domu. PROGRAM: v 9.00 hodin poutní mše svatá, po mši přesun do Katolického domu – oběd v 12.00 hod. a v 15.00 svátostné požehnání.
 • Prosíme maminky a babičky, aby sebou vzali trochu dobrot – buchty, zákusky nebo slané věci, brambůrky, tyčinky. Jídlo se může donést do Katolického domu 25 min přede mši svatou – tzn. od 7.00 – 7.25 hod. a 8.30 – 8.55 hod. Moc děkuji.
 • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, kolik jich pojede.
 • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, mohou se přihlásit i děti, které do Misijního klubka nechodí. Bližší informace budou upřesněny později.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Úterý – Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Středa – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Neděle – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v DPS Martinská je mše svaté v 14.00 hod.
 • Ve středu je poslední hodina náboženství a budeme opékat špekáčky na farní zahradě.
 • 24. června budeme slavit pouť k sv. Janu Křtiteli, v plánu je i společný oběd a posezení s otcem biskupem Martinem, na který jste všichni srdečně zváni. PROGRAM: v 9.00 h.poutní mše svatá; po mši přesun do Katolického domu – oběd v 12.00 hod. a v 15.00 svátostné požehnání.

Celý příspěvek

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 3. června jsme slavili Slavnost Těla a Krve Páně a při této mši svaté byly děti u prvního svatého přijímání. Celkem 8 dětí dnes poprvé přijalo živého Ježíše Krista skrze Eucharistii a tak se sami za sebe zřekli zlého a vyznali víru v Krista tak, jak to při křtu za ně udělali rodiče. Přeji všem dětem, aby si uchovali přístup k eucharistickému Kristu po celý život.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Úterý – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - Památka Neposkvrněného Srdce PM
Neděle – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v DPS Rožnovská je mše svaté v 14.00 hod.
 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, jde o zasvěcený svátek, mše svaté budou v 7.30, 18.00 a v Tiché v 17.00 hod.
 • V úterý 26. 6. proběhne houslový koncert v dolním kostele od 17.00 – 19.00 hod. Hraje Marie Magdaléna Fuxová OSB, bude hrát kompletní provedení sonát a partit pro sólové housle od J. S. Bacha.
 • Ve čtvrtek 14.6. bude přednáška od MUDr. Marie Fridrichové v 16.00 hod. v malém sále Domu kultury ve Frenštátě. Téma: Zvládnou naše děti manželství a rodinu?

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Středa – Památka sv. Zdislavy
Čtvrtek - Svátek Navštívení Panny Marie
Pátek - Památka sv. Justina, mučedníka
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 • Ve středu budou HOVORY O VÍŘE na faře v 19.00 hod. Téma: Křesťanské pojetí člověka a genderová teorie člověka.
 • První pátek v měsíci se bude zpovídat od 15.00 – 18.00 hod. a po večerní mši svaté bude společná adorace před NS.
 • Děti, které jdou k prvnímu sv. přijímání, budou mít první sv. zpověď v pátek od 16.00 hod. prosím, aby přišli i rodiče. V sobotu od 9.00 hod. v H.K. bude nácvik na nedělní slavnosti.
 • V sobotu 2. 6. je děkanátní pouť do Frýdku: Program: 16.00 hod. – růženec, 17.00 hod. – adorace, 18.00 hod. – mše svatá. (25 let mládeže v děkanátu).
 • V neděli 3.6. při mši svaté v 8.30 hod. v H.K. slavíme Slavnost Těla a Krve Páně a zároveň první svaté přijímání. Po mši svaté půjdeme průvodem do dolního kostela. Bude pouze jedna mše svatá.
 • Zapisovat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina.

 

NOC KOSTELŮ

V pátek 25. května během Noci kostelů byl otevřen lidem kostel sv. Jana Křtitele. Farníci si pro lidi připravili bohatý program. Byla zde komentovaná prohlídka kostela, lidé poznávali, co se odehrává v kostele, zazněl varhanní koncert.........a na závěr jsme přešli do meditační modlitby, při které nás doprovázely zpěvy. Po celou dobu si návštěvníci mohli oddechnout u stánku s občerstvením. A tak to asi vypadalo:

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota - Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Zapisovat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina a také v neděli po mši svaté v horním kostele sv. Jana.
 • 25. 5. v pátek proběhne „NOC KOSTELŮ“ v horním kostele, prosím všechny farníky o modlitbu, aby lidé, kteří se přijdou podívat, zakusili Boží dobrotu a lásku, zvláště prosím nemocné, aby obětovali i své utrpení – nemoci.
 • V sobotu 26. 5. je VEČER CHVAL v 18.00 hod. v dolním kostele.
 • V neděli 3.6. při mši svaté v 8.30 hod. v H.K. slavíme Slavnost Těla a Krve Páně a zároveň první svaté přijímání. Po mši svaté půjdeme průvodem do dolního kostela. Bude pouze jedna mše svatá.

FARNÍ POUŤ NA SV. KOPEČEK

V sobotu 12. května jsme se vydali na první společnou farní pouť na sv. Kopeček. Pouť jsme zahájili mši svatou a společnou adoraci. Ze Sv. Kopečku jsme se vypravili do Olomouce, kde jsme si prohlídli kostel sv. Mořice, katedrálu sv. Václava a kapli sv. Jana Sarkandera. Celkem nás bylo kolem 75 farníků, někteří jeli autobusem a jiní auty. Počasí nám přálo.