26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Úterý – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Středa – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Čtvrtek –
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek –
Památka sv. Andělů strážných
Sobota – Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne v 16.00 hod., v rámci Triduum Modliteb Matek, zveme na společnou Adoraci Nejsvětější Svátostí Oltářní s individuálním požehnáním.
 • Zitra v H.K. nebude večerní mše sv. ale v 9.00 hod. A na Radhošti v 13.00 hod. bude sloužená mše sv. „Za ochranu počatého života“.
 • Ve čtvrtek zvu na mši sv. za kněze a za nová kněžská a řeholní povolaní.
 • Na první pátek dopoledne chci navštívit nemocných. Nahlaste je prosím do čtvrtka.
 • Pátek od 15.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • A po večerní páteční mši sv. bude pobožnost k Srdci Ježíšovu.
 • V sobotu po mši sv. bude pobožnost k Panně Marií.
 • Příští neděli bude výměna růžencových tajemství.
 • Do konce září je ještě možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
 • Rozvrh hodin náboženství v našich farnostech najdete na Farních stránkách a na vývěsce.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Matouše, apoštola
Středa – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy ve farnosti.
 • Rozvrh hodin náboženství v našich farnostech najdete na FS a na vývěsce.
 • Zvu všechny dětí (školáky i předškoláky) s rodinami na „školní mši sv.“. Ve čtvrtek 24.9. v Tiché, v pátek 25.9. ve Frenštátě.
 • Maminky a babičky zveme na Modlitební setkání Modliteb Matek, které se uskuteční od pátku do neděle (25.–27. září) v kostelích ve Frenštátě. Podrobností najdete na plakátku.
 • V sobotu v 18.00 zveme do dolního kostela k Adoraci Nejsvětější Svátostí Oltářní s individuálním požehnáním.
 • Je možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Povýšení svatého kříže
Úterý - Památka Panny Marie Bolestné
Středa –
Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na církevní školy.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
 • Dnes v 15.00 hod. se bude konat u sochy Panny Marie na Bystrém Mariánská pobožnost. Je to u příležitosti 300 let od posvěcení te sochy. Udělejte si čas a přijďte.
 • V sobotu od 15.00 hod. v Katolickém domě bude setkání seniorů.
 • Hodiny náboženství v našich farnostech (kromě 3.tř) budou jak vloni. Rozpis na FS a na vývěsce.
 • Je možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
 • Zvu všechny dětí (školáky i předškoláky) na „školní mši sv.“. Budou až ten další týden. Ve čtvrtek 24.9. v Tiché, v pátek 25.9. ve Frenštátě.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
  Pobožnost u sochy Panny Marie na Bystrém

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Úterý - Svátek Narození Panny Marie
Sobota - Jména Panny Marie
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý se na Mariahilf koná diecézní Pouť kněží. Prosím Vás o modlitbu za nás za kněze.
 • Setkání Pastorační Rady Farnosti bude na faře ve Frenštátě ve středu (9.9.) na faře v Tiché ve čtvrtek (10.9).
 • Příští nedělí bude sbírka na církevní školy.
 • Také příští neděli v 15.00 hod. se bude konat u sochy Panny Marie na Bystrém Mariánská pobožnost. Je to u příležitosti 300 let od posvěcení sochy. Jste srdečně zváni.
 • Kdo ještě neodevzdal přihlášku do náboženství, ať to udělá co nejdříve. Od 14.9. snad už začneme vyučování.
 • Vzadu jsou k rozebrání časopisy: MAJAK a OKNO.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Žehnání aktovek

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

první Čtvrtek v měsíci – Památka sv. Řehoře Velikého
první Pátek v měsíci
první Sobota v měsíci
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za včerejší účast na naší pouti na Radhošti.
 • Ve čtvrtek zvu na mši sv. za kněze a za nová kněžská a řeholní povolaní.
 • Na první pátek dopoledne chci navštívit nemocné. Nahlaste je prosím do čtvrtka.
 • Pátek od 15.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • A po večerní páteční mši sv. bude pobožnost k Srdci Ježíšovu.
 • V sobotu po mši sv. bude pobožnost k Panně Marií.
 • Příští neděli bude výměna růžencových tajemství.
 • Kdo ještě neodevzdal přihlášku do náboženství, ať to udělá co nejdříve.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Fotky z pouti na Radhošť.

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Úterý - Památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků
Čtvrtek – Památka sv. Moniky
Pátek - Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Sobota - Památka umučení sv. Jana Křtitele
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za měsíční sbírku na opravy.
 • V sobotu 29.8. si rezervujte čas na naši pouť na Radhošť.
 • Zvu na mše sv. v týdnu, zvláště ty, kdo mají strach z většího počtu lidí a nechtějí chodit v neděli.
 • Vzadu jsou přihlášky dětí do náboženství. Odevzdejte je prosím do příští neděle.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Pátek - Památka sv. Pia X., papeže
Sobota - Památka Panny Marie Královny
Neděle – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy.
 • V sobotu 29.8. si rezervujte čas na naši pouť na Radhošť.
 • Zvu na mše sv. v týdnu, zvláště ty, kdo mají strach z většího počtu lidí a nechtějí chodit v neděli.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Jana Marie Vianney’a
Středa – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Čtvrtek - Svátek Proměnění Páně
Pátek - Památka sv. Kajetána
Sobota - Památka sv. Dominika
Neděle – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na první čtvrtek zvu na mši sv. za kněze a za nová kněžská povolání.
 • Na první pátek dopoledne rád navštívím starší a nemocné farníky. Nahlaste je prosím v sakristii, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka.
 • Také v pátek zvu do kostela sv. Jana Křtitele. Od 15.00 hod. bude tichá adorace před Nejsvětější Svátosti s příležitostí k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Srdci Páně.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Čtvrtek – Svátek Výročí posvěcení katedrály v Ostravě
Pátek – Panny Marie Karmelské
Neděle – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • mše svaté jako obvykle a v neděli 19. 7. bude zastupovat otec Martin Kubeš
 • příští neděli bude sbírka na opravu fary.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Pátek - SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
Neděle – SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, HL. PATRONŮ MORAVY

 • V pátek (první) budou mše svaté v 7.30 a v 18.00 hod. Dopoledne budu navštěvovat nemocné. Od 15.00 – 18.00 bude tichá ADORACE s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní řízená adorace.
 • V sobotu 4. 7. se při ranní mši svaté bude udělovat SV. POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. Po mši svaté se zazpívají litanie k PM a pomodlí zásvětná modlitba.
 • Příští neděli je výměna růžencových lístků.
 • V neděli je slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti jsou poutní mše svaté v 11.00 a v 14.00 hod.
 • V zákristii si rodiče mohou vyzvednout přihlášku na příměstský tábor.
 • V neděli 12. 7. bude přivítání nového faráře otce Mariusze.
 • Pár fotek z loučení s otcem Petrem