110 let od narození Vincence Jandy

V neděli 15. 4. se slavila děkovná mše svatá v 9.00 hod. za život salesiánského misionáře Vincence Jandy, kterou celebroval otec Jiří Caha, vedoucí salesiánského střediska v Ostravě. Odpoledne jsme shlédli dokument o jeho životě a program nám obohatili i Romové, ze střediska Don Bosko, svými zpěvy, divadlem i svědectvím o svém obrácení k Bohu. Setkání se neslo v přátelském duchu.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

 • V neděli je sbírka na opravu fary.
 • Dnes jste srdečně zváni na setkání s otcem Jiřím Cahou do staré školy na Kopané v 15.00 hod. a také s romskými mladými, kterým se otec ve středisku v Ostravě věnuje. Bude se promítat dokument o životě salesiána Vincence Jandy, který v Ekvádoru působil 51 let jako misionář. Sám pocházel z Trojanovic. Pro všechny je přichystané občerstvení.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do opravy fary a to jakýmkoliv způsobem.
 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • Příští neděli bude pobožnost u kaple sv. Marka v 15.00 hod.
 • Dne 12. května pojedeme na FARNÍ POUŤ na Sv. Kopeček. Příští neděli budou upřesněny informace a můžete se na pouť přihlásit.

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Pondělí - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Středa – PAMÁTKA sv. STANISLAVA, biskupa a mučedníka
Neděle – 3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • O neděli Božího milosrdenství budu zpovídat od 14.30 hod. – 15.00 hod. a poté bude adorace ke cti Božího milosrdenství k získání přislíbených milostí v D. K.
 • REKONSTRUKCE FARY: oprava střechy a bourání komínu – prosím ochotné muže, aby v úterý od 16 hodin přišli pomoci. Děkuji.
 • V pondělí je zasvěcený svátek SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše svaté je v 18.00 hod. v H.K.
 • Ve středu bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. po mši svaté na faře
 • Celý příspěvek

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pátek - První pátek
Sobota - První sobota PM
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Příští neděli je sbírka na obyvatele Středního a Blízkého východu.
 • Ve středu je výuka náboženství.
 • Pátek – první pátek v měsíci v oktávu velikonočním
 • V Hortenzii bude mše svatá v 9.00 hod
 • Od 15.00 – 18.00 hod bude vystavena NS s možností svaté zpovědi.
 • Po mši svaté bude společná řízená adorace.
 • Sobota – první v měsíci, po mši svaté ráno se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • O neděli Božího milosrdenství se bude zpovídat od 14.30 hod. – 15.00 hod, poté bude adorace ke cti Božího milosrdenství k získání přislíbených milostí v D. K.

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

O Bílé sobotě 31.3. jsme adorovali v Božím hrobě a rozjímali nad tajemstvím Ježíšova sestupu do říše mrtvých. Ve 21.00 hod ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele jsme začali slavit liturgii vigilii Vzkříšení. Při mši svaté jsme společně obnovili křestní závazky a prožili radost, že Kristus není mrtvý, ale vstal z mrtvých a žije.

VELKÝ PÁTEK

V pátek 29. 3. jsme v 8.00 ráno rozjímali nad utrpením Ježíše Krista a kráčeli jsme s ním po jeho bolestné cestě při křížové cestě. Večer v 18.00 hod jsme v tichu vstoupili do obřadu Velkého pátku, kde jsme ve starobylých přímluvách prosili za celý svět. Adorací jsme uctili KŘÍŽ, na kterém umřel Spasitel světa.

KŘÍŽOVÁ CESTA V PŘÍRODĚ ZA MĚSTEM

V sobotu 24.3. v 18.00 hod. jsme vyšli s farníky, modlit se křížovou cestu. Začínala u Chovanců a postupně jsme kráčeli kolem kaple sv. Marka, až ke kříži na Helštýně. Rozjímali jsme nad utrpením Ježíše Krista a jeho nezdolnou lásku. Křížovou cestu jsme obětovali za farnost i město Frenštát p. R. a obec Trojanovice.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Čtvrtek - Zelený – Večeře Páně
Pátek - Velký
Sobota - Bílá – Vigilie Vzkříšení Páně
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 • Ve středu je výuka náboženství. Pro ročníky 4. – 9. třídy budu v hodině zpovídat.
 • Zelený čtvrtek: kostel bude otevřen do 21.00 hod. k modlitbě.
 • Velký pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v H.K.
 • Bílá sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v H.K. a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě (Boží hrob). Prosím, abyste se zapsali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace a svátostné požehnání s Te Deum.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

22.3. Čtvrtek v Tiché od 17.30 – 18.00 hod; od 18.30 – dle potřeby
23.3. Pátek ve Frenštátě D.K. od 17.00 – 18.00 hod; od 18.45 hod. dle potřeby
24.3. Sobota ve Frenštátě D.K. od 8.00 – 9.00 hod.
25.3. Neděle v Tiché od 11.30 – 12.30 – dle potřeby.
ve Frenštátě D.K. od 14.30 – 17.00 hod. – dle potřeby.
26.3. Pondělí ve Frenštátě H.K. od 17.00 – 18.00 hod.; 18.30 dle potřeby.
27.3. Úterý ve Frenštátě D.K. od 7.00 – 7.30 hod.; 8.00 dle potřeby.
28.3. Středa ve Frenštátě H.K. od 17.00 – 18.00 hod.;
Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu SE UŽ NEBUDE ZPOVÍDAT.