SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Čtvrtek - Památka sv. Antonína, opata
Pátek - Památka PM, Matky jednoty křesťanů
Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
 • V pondělí – setkání chlapů na faře od 19.00 hod.
 • Ve středu – setkání s katechumeny v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek – ministrantská schůzka po mši svaté v 18.45 hod.
 • V sobotu – společenství mladých na faře od 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24. 1. se uskuteční PASTORAČNÍ RADA na faře od 19.00 hod.
 • Od 25. – 27. 1. – modlitební TRIDUUM maminek. Bližší informace plakátek.
 • Od 18. – 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Příští neděli 20. ledna EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v 16.00 hod. v kostele sv. Martina. Po bohoslužbě jste zváni na faru k malému občerstvení.

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB

V úterý 8. ledna jsme se společně setkali s představiteli jiných církví na ekumenické bohoslužbě v rámci aliančního týdne modliteb v Orlovně ve Frenštátě p. R. Kázání bylo na téma „Strach z imigrace muslimů“. Při bohoslužbě jsme prosili za naléhavé potřeby dnešní doby a za město. Sešlo se nás kolem 25 věřících.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – konec vánoční doby

 • V pondělí 7. 1. je ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • V pondělí je pohřeb p. Emilie Bjačkové v 14.00 hod. v H.K. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v DPS Rožnovská, která se uskuteční 21. ledna.
 • Alianční týden modliteb začíná od 6. – 11. ledna. Začátek je vždy v 17.00 hod. v Orlovně. Jednotlivé dny probíhají modlitby. V úterý 8. 1. je řada na nás, abychom si jako římskokatolická církev připravili bohoslužbu slova, prosím o podporu a účast.
 • Ve středu bude výuka náboženství na faře.
 • V pátek bude mše svatá v 9.00 hod. v Hortenzii.
 • V sobotu (druhá v měsíci) bude setkání manželů na faře od 18.00 hod.
 • Prosím všechny zájemce, kteří by chtěli číst čtení při mši svaté, aby se nahlásili Pavlovi Zátopkovi, který bude dělat rozpisy na nedělní bohoslužby.

SVÁTEK SV. RODINY

Pondělí – Sedmý den po Narození Páně – „Silvestr“
Úterý – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Středa – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Pátek - První pátek
Sobota - Litanie k PM a zásvětná modlitba
Neděle – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

 • Ve středu nebude výuka náboženství, protože jsou ještě vánoční prázdniny.
 • Ve čtvrtek je pohřeb p. Heleny Bartoňové v 14.00 hod. v H.K.
 • V pátek (první) bude mše svatá v 7:30 hodin,
  dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě.
  od 15.00 – 18.00 hod. adorace a možnost sv. smíření v D.K.
  v 18.00 hod. mše sv. a po ní bude společná řízená adorace – litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba
 • V sobotu po ranní mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • Příští neděli na Slavnost zjevení Páně, při mši svaté budu žehnat vodu, kadidlo a křídu.
 • Děkuji všem, kteří přispěli k navození krásné vánoční atmosféry a k hlubšímu prožití vánočních svátku. Děkuji sboru, varhaníkům, kostelníkovi, všem, kteří zdobí kostely a uklízí, fotografovi, ministrantům a všem.

ZPĚVY U JESLIČEK

Na Vánoce o svátku sv. Štěpána se jako farnost scházíme u jesliček a zpíváme koledy. Doprovázel nás valašský sbor Radhošť z Trojanovic. Radost z Ježíšova narození nás vedla přijít se mu poklonit a skrze koledy, spolu s anděly chválit dobrého Boha. Během pásma koled zazpívala i naše malá schola. Podívejte se na to:

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán.
Přeji radostné a pokojné vánoce, ať dítě, které se narodilo překlene všechny časy, vzdálenosti, temnoty a zrodí se ve vašem srdci. Ať vaše srdce je místem setkání země s nebem a naplní vaše nitro Boží dobrota a láska. Ať vás provází pohled dítěte narozeného v jeslích a povzbuzuje je vás v životě.

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Štědrý den – půlnoční
Úterý – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Středa – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Čtvrtek - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Pátek - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Sobota - Pátý den v oktávu Narození Páně
Neděle – SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

 • BETLÉMSKÉ SVĚTLO: si můžete vzít v D. K. v předsíni.
 • V pondělí 24.12. 2018 je Štědrý den – půlnoční mše sv. v 22:30 v chrámu sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. (H. K.)
 • Odjezdy autobusů na půlnoční mši sv.: 1 autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem a na Sibérii. 2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.
 • Ve čtvrtek o svátku sv. Jana bude mše sv. v 7:30 a při ní bude žehnání vína.
 • V sobotu 29. 12. bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D. K.
 • Příští neděli o svátku sv. Rodiny při mši svaté v 9.00 hod. bude obnova manželských slibů.

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Neděle – 3. ADVENTNÍ NEDĚLE

 • BETLÉMSKÉ SVĚTLO: přijede dnes v 11.08 hod. na Frenštátské nádraží. Od pondělí bude možné si ho vyzvednout v předsíni kostela sv. Martina.
 • V pondělí nebude společenství chlapů
 • Ve středu v hodinách náboženství budu zpovídat v kostele od 14.30 hod. děti 4. – 9.třída
 • 1 – 3. třída má hodinu náboženství na faře od 13.45 hod.
 • V sobotu po posledních rorátech bude zdobení stromků a příprava betléma.
 • Příští neděli je zpovídání od 15.00 – 17.00 hod. v dolním kostele sv. Martina. (viz. Nástěnky).

Celý příspěvek

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pátek - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • V pondělí bude mše svatá v 14.00 hod. v DPS Martinská.
 • V pondělí bude setkání ministrantů na faře v 19.00 hod.
 • V úterý 11. 12. bude setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek nebude ranní mše svatá v 7.30 hod. mimo první pátek. Krátká adorace z pátku se přesune na čtvrtek.
 • V pátek dopoledne bude mše svatá v Hortenzii od 9.00 hod.
 • V sobotu 15. 12 je setkání mladých na faře (mladší a starší) od 18.00 hod.
 • Pár fotek ze setkání Mikuláše s dětmi:

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Úterý – Památka sv. Barbory, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Mikuláše, biskupa
Pátek - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Sobota - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Neděle – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • V pondělí bude setkání chlapů na faře v 19.00 hod.
 • V pátek od 9 hodin navštívím nemocné v Hortenzii a i nemocné ve městě. Od 15.00 hod. bude vystavená NS k adoraci a je také možnost přistoupit k svátosti smíření. Po mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
 • V sobotu 8. 12. o slavnosti Neposkvrněného početí PM budou mše svaté takto: v 7 hod. (roráty) a v 18.00 hod. v D. K. Z tohoto důvodu nebude společenství manželů na faře.
 • Roráty budou vždy v úterý a čtvrtek v 6.30 hod. a v sobotu v 7.30 hod. Roráty: během adventní doby budeme poznávat poselství různých poutních míst, kde se zjevovala PM. V neděli budeme společně zalévat pahýl Jesse tím, že budeme vykonávat úkoly během týdne, které jsou napsány na kapkách. Za splněný úkol se na pahýlu objeví lístečky svědčící o životě, který se má zrodit v našem srdci o Vánocích. Tyto úkoly jsou přichystány pro děti i dospělé.