24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Pátek - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
 • V úterý je setkání varhaníků na faře v 18.00 hod.
 • Ve středu 19. 9. bude první hodina výuky KATECHISMU:
  1. – 3. třída 13.45 – 14.30 hod.
  4. – 6. třída 14.30 – 15.15 hod.;
  7. – 9. třída 15.15 – 16.00 hod.
 • KATECHUMENI jsou v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek 21. září začíná víkendovka pro děti a mládež ve Štramberku. Prosíme o modlitbu.
 • Dnes si můžete vyzvednout farní časopis MAJAK.

 

120 LET VÝROČI POSVĚCENÍ KAPLE NA RADHOŠTI

V sobotu jsme prožili slavnost 120 let výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Mši svatou celebroval Mons. Josef Nuzík, pomocný olomoucký biskup a generální vikář a koncelebroval Mons. Adam Rucki, biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze. Pro pěkné počasí se mše svatá odsloužila venku před kapli, byla doprovázená dechovkou a při mši zpíval frenštátský sbor. Na mši svatou se účastnilo asi kolem 100 – 120 poutníků.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek Povýšení svatého kříže
Sobota - Památka Panny Marie Bolestné
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v 14.00 hod. bude v DPS Martinská mše svatá.
 • Po večerní mši svaté v 19hodin – Společenství chlapů – společné zamyšlení nad Písmem.
 • V pátek v 9.00 hodin mše svatá Hortenzie (druhý a čtvrtý pátek v měsíci).
 • V sobotu je svatba Tomáš Abrams a Petra Speváková ve 13.00 hodin H.K.
 • V sobotu 15. září je slavnost Výročí Posvěcení 120 let kaple na Radhošti, mši svatou bude sloužit pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík ve 13.00 hod.

Celý příspěvek

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 3. září při večerní mši svaté jsme vyprošovali studentům Boží požehnání pro nastávající nový školní rok. Prosili jsme, aby dokázali využít krásný čas, který jim Bůh dopřává, aby se nebáli a dokázali vnášet do školního prostředí křesťanského ducha. Požehnání směřovalo i učitelům, rodičům a všem školám.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Sobota - Svátek Narození Panny Marie
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hod. společně zahájíme nový školní rok a na závěr požehnám žákům a učitelům. Srdečně zvu všechny děti, studenty.
 • V pondělí v 14.00 hod. bude v DPS Rožnovská mše svatá.
 • Ve středu po večerní mši svaté bude setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
 • Je první pátek v měsíci od 15.00 – 18.00 hod. je možnost adorace před NS a také sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
 • V pátek v Hortenzii budu navštěvovat nemocné po pokojích.

Celý příspěvek

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Moniky
Úterý – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa – Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Bohoslužby tento týden budou: v pondělí v 7.30 hod. D.K.; středa v 18.00 hod. H.K.; pátek v 18.00 hod. H.K., od soboty jako obvykle. Mše svatá nebude v úterý, čtvrtek a pátek ráno v D.K.
 • Ve středu po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září.
 • V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hod. společně zahájíme nový školní rok a na závěr požehnáme žákům a učitelům. Srdečně zvu všechny studenty a děti.
 • Po dobu měsíce září bude po každé mši svaté 15 min. (mimo neděli) adorace, abychom svěřili nový pastorační rok.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Úterý – Památka sv. Pia X., papeže
Středa – Památka Panny Marie Královny
Pátek - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Sobota - Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
Neděle – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Bohoslužby tento týden budou: v pondělí v 7.30 hod. D.K.; středa v 18.00 hod. H.K.; pátek v 18.00 hod. H.K., od soboty jako obvykle. Mše svatá nebude v úterý, čtvrtek a pátek ráno v D.K.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K. sv. Martina.
 • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září.
 • Nové kartičky pro povolení k parkování.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbého, kněze a mučedníka
Středa – SLAVNOST NENEBEVZETÍ PANNY MARIE
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • Ve středu je zasvěcený svátek – slavnost Nanebevzetí PM mše svatá bude v 18.00 hod. v H.K. a v Tiché v 19.00 hod.
 • V sobotu je svatba ve 13.00 hod. v H.K. Vondruška – Vohnoutková
 • V sobotu 18. 8. je TRADIČNÍ DOŽÍNKOVÁ zábava od 15.00 hod. u planiskového mostu.
 • V neděli 19. 8. budeme slavit při mši svaté v 9.00 hod. dožínky jako poděkování za letošní úrodu.

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MISIJNÍHO KLUBKA

Od 6. – 10. srpna se ve farnosti uskutečnil příměstský tábor misijního klubka, který mohli navštěvovat i ostatní děti z farnosti. Hlavní téma bylo poznávat život sv. Pavla. Děti během celého týdne hráli různé hry, tvořily výrobky, barvily šátky na misijní jarmark. V úterý jsme společně vyšli na sv. Hostýn. A na závěr jsem při adoraci děkovali za pěkně strávený čas. Děti se sešlo asi 17. Děkujeme všem maminkám, které nám vařily i vedoucím, kteří si připravili pěkný program.