SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Pátek - Památka sv. Antonína, opata
Sobota - Památka PM, Matky jednoty křesťanů
Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod.
 • V pondělí 13. 1. bude setkání s rodiči dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání v 19.00 hod. na faře v sále.
 • V pátek bude POHŘEB v 14.00 hod. p. Kutače v H. K.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a po večerní mši svaté bude setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod.
 • V sobotu 18. 1. bude setkání SENIORŮ v katolickém domě v 15.00 hod.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře v Tiché v 18.00 hod.
 • V neděli 19. 1. bude EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v 16.00 hod. ve farním kostele a poté bude pohoštění na faře v sále v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů, která začíná od 18. – 25. 1.
 • Od 24. – 26. 1. proběhne TRIDUUM modliteb matek.

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB

V úterý 7. ledna jsme se zúčastnili jako farnost aliančního týdne modliteb v rámci města Frenštát p. R., kde se nás sešlo s jinými členy církví asi 27. Tématem nás provázel život Jana Amose Komenského – jeho myšlenky. V úterý jsme se zamýšleli nad tématem „Podnikavost a byznys“. Vše se neslo v duchu společné modlitby.

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Pondělí – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Neděle – SVÁTEK KŘTŮ PÁNĚ – konec vánoční doby

 • V pondělí je slavnost Zjevení Páně mše svaté jsou v 7.30 a v 18.00 hod. v D.K. Při mši svaté se bude žehnat voda, kadidlo, křída a (zlato).
 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře a setkání s KATECHUMENY v 20.00 hod.
 • Ve středu začne výuka náboženství na faře.
 • V pátek bude v 9.00 hod. mše svatá v HORTENZII.
 • V pátek po večerní mši svaté bude setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod.
 • V sobotu večer bude setkání MANŽELŮ na faře v 18.00 hod.

SVÁTEK SV. RODINY

Středa – SLAVNOST PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ
Čtvrtek - Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského biskupů a učitelů církve
Neděle – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

 • V úterý na sv. Silvestra ranní mše svatá nebude, ale až večerní v 17.00 hod. v D. K. Na závěr se přečte statistika za rok 2019 a vystaví NS k adoraci.
 • Bohoslužby o vánocích:
 • 31.12. po – Silvestr v 17.00 hod. na poděkování za uplynulý rok 2019
 • 1. 1. st – Slavnost PM, Matky Boží v 7.30, 9.00 hod.
 • 6.1. po – Slavnost Zjevení Páně v 7.30, 18.00 hod. D. K.
 • V pátek budou mše svaté v 7.30 a v 18.00 hod.
 • V pátek budu navštěvovat nemocné v HORTENZII od 9.00 hod. a poté i ve městě.
 • Od 15.00 – 18.00 hod. bude ADORACE před NS s možností sv. smíření
 • V pátek po večerní mši svaté bude společná řízená adorace.
 • V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře v 18.00 hod.
 • Příští neděli bude výměna růžencových lístků.

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

Úterý – Vigilie Narození Páně – půlnoční
Středa – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Čtvrtek - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Pátek - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Sobota - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Neděle – SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

 • BETLÉMSKÉ SVĚTLO: si můžete vzít v D. K. v předsíni.
 • V úterý 24. 12. 2019 v 22:30 hod. je „půlnoční“ v chrámu sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. Odjezdy autobusů na „půlnoční“ mši: autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem a na Sibérii. 2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.
 • Ve čtvrtek budou ZPĚVY U JESLIČEK v 15.00 hod. v D. K.
 • V pátek o svátku sv. Jana bude žehnání vína.
 • V pátek bude HOUSLOVÝ KONCERT v 16.00 hod. v D. K.
 • V sobotu 28. 12. bude ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU od 18.00 hod. v D. K.
 • Příští neděli o svátku sv. Rodiny při mši svaté v 9.00 hod. bude obnova manželských závazků a od 15.00 hod. VÁNOČNÍ POSEZENÍ ve farním sále.

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Úterý - 17. prosince – roráty
Středa – 18. prosince
Čtvrtek - 19. prosince – roráty
Pátek - 20. prosince
Sobota - 21. prosince – roráty
Neděle – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Děkuji všem, kteří se zapojili do brigády na faře.
 • V pondělí je setkání KATECHUMENŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu od 14.30 – 15.30 místo výuky náboženství budu zpovídat děti, prosím, ať se připraví dětí od 4. – 9. třídy a přijdou do farního kostela k sv. zpovědi.
 • V pátek budu zpovídat v HORTENZII od 9.00 hod.
 • V sobotu budou poslední RORÁTY a po snídani se budou zdobit stromečky a stavět betlém.
 • V sobotu bude zpovídání v Tiché od 17.00 – 19.00 hod., proto nebude setkání MLADÝCH.
 • Příští neděli bude ZPOVĚDNÍ DEN od 14.30 – 17.30 hod. v D. K. – bude zpovídat i o. Josef

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – SLAVNOST PM POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Pátek - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Sobota - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • Brigáda pro chlapy – úterý a čtvrtek odpoledne od 15.00 – 18.00 hod. na faře.
 • V pondělí je zasvěcený svátek, proto bychom měli být na mši svaté.
 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská ve 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. A setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod. na faře.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod., MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • V sobotu je ADVENTNÍ KONCERT v 17.00 hod. v H. K.
 • V sobotu je setkání MANŽELŮ na faře od 18.30 hod. Téma: MODLITBA OTČENÁŠ
 • Příští neděli bude misijní jarmark.