29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy. Příští neděli bude sbírka na misie. V ten den budou naše modlitby a dary určeny všem potřebným v rozvojových zemích.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • V sobotu 23.10. se uskuteční výlet pro seniory. Hlavním cílem bude kostelík v Gutech. Zájemci se mohou zapsat v sakristii. Jsou už poslední místa. Odjezd bude v 9.00 od HK.
 • neděli 31. října v 15.00 bude na místním hřbitově tzv. Dušičková pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Naplánujte si ten čas a přijďte na společnou modlitbu.
 • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
 • Fotogalerie: 1.svaté Přijímání:

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za včerejší úklid DK. Od úterý ranní mše sv. ve všední dny budou zase v DK. Nedělní mše sv. budou ještě pořád v HK.
 • Výuka náboženství pro 3. třídu začne v tomto týdnu. Bude na faře v pátek od 13.15 hod.
 • Ve středu po večerní mší sv. na faře bude modlitební setkání chlapů.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • V sakristii si můžete koupit kalendář na příští rok.
 • V sobotu 23.10. se uskuteční výlet pro seniory. Hlavním cílem bude kostelík v Gutech. Zájemci se mohou zapsat v sakristii.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová povolání.
 • Tento týden by se už mělo sundavat lešení kolem DK. A proto v sobotu v 8.30 hod. zvu ochotné lidi na generální úklid DK. Dobré by bylo i posekat trávu kolej něj. O to bych zase poprosil ochotné muže. Nedělní mše sv. zatím ještě budou v HK.
 • Příští neděli v 9.00 hod. 6 děti naši farnosti přistoupí k 1. sv. Přijímání. V sobotu budou mít 1. sv. zpověď. Pamatujme na ně i na jejich rodiny v našich modlitbách.
 • Výuka náboženství pro 3. třídu začne v týdnu po neděli 10. října. Podrobností ještě upřesním.
 • V sobotu 23.10. se uskuteční výlet pro seniory. Hlavním cílem bude kostelík v Gutech. Zájemci se mohou zapsat v sakristii.
 • Fotogalerie z posvěcení kapli sv. Rity:

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy.
 • V úterý na slavnost sv. Václava zvu na mši sv. v 9.00 hod. A odpoledne v 15.00 hod. zvu na pobožnost u nejstaršího našeho kříže na Pinduli.
 • Ve středu po večerní mší sv. na faře bude modlitební setkání chlapů.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v sobotu 2.10. ve Frýdecké bazilice bude Pouť za duchovní povolání a obnovu rodin. Začátek je v 14.00 hod., a slavnostní mše sv. s o. biskupem začne v 17.00 hod. Program je připravený pro tří věkové kategorie. Podrobností najdete na plakátku.
 • Fotogalerie: Pobožnost u kříže na Pinduli:

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Mockrát děkuji za dnešní sbírku na církevní školy. Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • V pátek v 18.00 hod. zvu do kostela celé rodiny na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Jednou za měsíc budeme chtít se setkávat kolem oltáře Páně a modlit se za naše rodiny.
 • A hned po té večerní mši sv. zvu do kostela na krátké setkání rodiče děti, které v neděli 10. října přistoupí v naši farnosti k 1. sv. Přijímání.
 • V sobotu odpoledne, v 15.00 hod. na faře požehnáme kapličku sv. Rity.
 • Vzadu kostela jsou k rozebrání časopisy. Je tam i nejnovější číslo MAJAKu.
 • Můžete ještě přihlásit své děti do náboženství. Vyplněné přihlášky doneste do zákristie nebo na faru.
 • Od 24. do 26. září proběhne v kostele TRIDUUM MODLITEB MATEK. Matky a babičky jsou zvaný k společné modlitbě. Podrobností na plakátku u kostela.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli (19.9.) bude sbírka na církevní školy a další neděli (26.9.) měsíční sbírka na opravy.
 • Začne opět setkávání seniorů. První setkání bude teď v sobotu 18.9. od 15.00 tentokrát na faře. Srdečně zveme všechny seniory.
 • Výuka náboženství na faře začne tento týden:

středa:
15.15 – 16.00 hod. 1. – 2. třída

14.30 – 15.15 hod. 4. – 6. třída

15.15 – 16.00 hod. 7. – 9. třída

pátek:
3. třída (od 8. října) přesný čas výuky je ještě na domluvě

 • Ve středu večer a ve čtvrtek ráno jsou volné úmysly mší sv.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Fotogalerie: žehnání aktovek:

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ještě jednou mockrát děkuji za měsíční sbírku na opravy.
 • Děkuji také všem, kdo se včera zúčastnili naši farní pouti na Radhošti. A také všem, kdo se s nami spojovali v modlitbě doma nebo na jiných místech.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V neděli 5. září při mších svatých (v 7.30 a v 9.00 hod.) proběhne obřad žehnání školních aktovek a dalších školních pomůcek, které si děti přinesou s sebou.
 • Na bočním oltáři jsou připravený přihlášky do náboženství. Vyplněné odevzdejte v zákristii nebo na faře.
 • Děti, které se připravují na 1.sv. Přijímání začínají výuku už tento týden ! (na faře, v pátek od 13.15)
 • Fotogalerie z pouti na Radhošť:

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy. Také mockrát děkuji všem, kde se zapojili a připravili Víkend pro děti.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • V sobotu 28.8. proběhne naši farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude v 11.00 hod. Jste všichni zvaní.
 • V neděli 5. září při mši svaté v 9.00 hod. proběhne obřad žehnání školních aktovek a dalších školních pomůcek, které si děti přinesou s sebou.
 • Na bočním oltáři jsou připravený přihlášky do náboženství. Vyplněné odevzdejte v zákristii nebo na faře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Fotogalerie z Víkendovky pro děti:

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 • Od čtvrtku do neděle proběhne na faře víkend pro děti. Bude na téma: Děti z Fatimy. Pamatujte na toto dílo ve svých modlitbách.
 • sobotu 21.8. od 15.00 hod. v Trojanovicích budou tradiční dožínky. Jste všichni zvaní.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • V sobotu 28.8. si rezervujte čas na naši farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude v 11.00 hod. Jste všichni zvaní.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Z důvodu oprav Dolního kostela bude on po celou jejich dobu z důvodů bezpečností zavřený. Ranní mše sv. se proto přesouvají do Horního kostela !
 • Fotogalerie:

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • V sobotu 28.8. si rezervujte čas na naši farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude v 11.00 hod. Jste všichni zvaní.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Z důvodu oprav Dolního kostela bude on po celou jejich dobu z důvodů bezpečností zavřený. Ranní mše sv. se proto přesouvají do Horního kostela !