14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Neděle – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Tento týden nebudou ráno mše svaté v úterý, čtvrtek a pátek večer, a ve středu bude jen ranní v D.K. v 7.30 hod. jinak jako obvykle. Pohřby a zaopatřování nemocných zajišťuje P. Roman Macura z Lichnova.
 • 19. července ve čtvrtek se pojede na Turzovku, prosím, aby se zájemci zapsali v zákristii.
 • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, můžou se přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky v zákristii, které potom zase odevzdají v zákristii. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa – Památka sv. Prokopa, opata
Čtvrtek - SLAVNOST SV. CYRILA, mnicha A METODĚJE, biskupa, hl. patronů Evropy a Moravy
Pátek - První pátek
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý je pohřeb v 15.00 hod. v H.K.
 • Ve čtvrtek o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje jsou poutní mše svaté na Radhošti v 9.30, 11.00 a 14.00 hod. Ráno v 7.30 mše svatá v D. K. a večer v Tiché v 18.00 hod. nebude.
 • První pátek: dopoledne navštívím nemocné v Hortenzii. Odpoledne od 15.00 –18.00 hod. bude možnost adorace a sv. smíření v H.K. Po mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
 • První sobota: po mši svaté se zazpívají litanie k PM.
 • PODĚKOVÁNÍ všem, kteří se zasloužili o prožití poutě a také pohoštění a za vytvoření krásného společenství. Moc děkuji.

Celý příspěvek

BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU FARY

V úterý 26. června se konal ve farním kostele benefiční koncert na opravu naší fary. Hlavní interpretkou byla Marie Magdaléna Fuxová OSB, která nám představila kompletní dílo sonát a partit pro sólové housle od Johana Sebastiana Bacha. Během koncertu byla i malá přestávka s občerstvením. Jsme rádi, že kvalitní houslisté neúčinkují jenom ve velkých městech nebo v zahraničí, ale také i v menších městě jako je třeba Frenštát pod Radhoštěm. Moc děkujeme Marii M. Fuxové a vyprošujeme potřebné milosti pro její poslání a život.

FARNÍ POUŤ

V neděli 24. 6. jsme jako farní společenství slavili poutní mši svatou ke cti sv. Jana Křtitele. Mši svatou celebroval Mons. Martin David, pomocný biskup. Po mši svaté bylo pro všechny připravené pohoštění v Katolickém domě. V 15.00 hod. jsme společnou adoraci poděkovali Bohu za přijaté dary, zazpívali Te Deum a požehnali městu Frenštát p. R. obci Trojanovice.

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Čtvrtek - Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý v D.K. kostele se uskuteční houslový koncert slečny Marie Magdalény Fuxové OSB. Zahraje skladby od Johanna S. Bacha. Dobrovolné vstupné jde na opravu fary. Začátek je v 17.00 hod. a během přestávky bude občerstvení v Katolickém domě.
 • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, kolik jich pojede. V 8.45 hod. se bude odjíždět od H.K. a v 9.00 hod. od kostela v Tiché.
 • Příměstský tábor misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, můžou se přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky a vyplněné odevzdat do zákristie. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

12.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Neděle – 13. neděle v mezidobí

 • V úterý ráno v D.K. kostele nebude mše svatá, ale večer jste srdečně zváni na houslový koncert slečny Marie Magdalény Fuxové OSB. Zahraje skladby od Johanna S. Bacha. Dobrovolné vstupné jde na opravu fary. Začátek je v 17.00 hod. a během přestávky bude občerstvení v Katolickém domě.
 • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, počet. V 8.45 hod. odjezd od H.K. a v 9.00 hod. od kostela v Tiché.
 • Petice proti Istanbulské úmluvě, můžete podepsat na stolku vzadu v kostele.
 • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, jsou zvány i děti, které do Misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky a vyplněné odevzdat v zákristii, Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota - Pobožnost u kapličky na Dílech v 9.00 hod.
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – FARNÍ POUŤ

 • Ve středu, už nebude výuka náboženství.
 • V sobotu 23. června je pobožnost k sv. Janu Křtiteli u kapličky Na Dílech v 9.00 hod. (Malá Trojanovická pouť)
 • Příští neděli obě mše svaté (7.30, 9.00) budou v horním kostele. 24. června slavíme pouť k sv. Janu Křtiteli, kterou bude celebrovat otec biskup Martin. Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na pohoštění do Katolického domu. PROGRAM: v 9.00 hodin poutní mše svatá, po mši přesun do Katolického domu – oběd v 12.00 hod. a v 15.00 svátostné požehnání.
 • Prosíme maminky a babičky, aby sebou vzali trochu dobrot – buchty, zákusky nebo slané věci, brambůrky, tyčinky. Jídlo se může donést do Katolického domu 25 min přede mši svatou – tzn. od 7.00 – 7.25 hod. a 8.30 – 8.55 hod. Moc děkuji.
 • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, kolik jich pojede.
 • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, mohou se přihlásit i děti, které do Misijního klubka nechodí. Bližší informace budou upřesněny později.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Úterý – Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Středa – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Neděle – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v DPS Martinská je mše svaté v 14.00 hod.
 • Ve středu je poslední hodina náboženství a budeme opékat špekáčky na farní zahradě.
 • 24. června budeme slavit pouť k sv. Janu Křtiteli, v plánu je i společný oběd a posezení s otcem biskupem Martinem, na který jste všichni srdečně zváni. PROGRAM: v 9.00 h.poutní mše svatá; po mši přesun do Katolického domu – oběd v 12.00 hod. a v 15.00 svátostné požehnání.

Celý příspěvek