3. Neděle velikonoční

 • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5. Vice informaci o té pouti najdete na plakátku.

2. Neděle velikonoční – neděle Božího Milosrdenství

 • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti (cca v 15.45 hod.) zvu na faru na „Setkání s dobrým filmem“.
 • Zítra v pondělí budeme prožívat Slavnost Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zvu na mši sv. do H.K. v 18.00 hod. Budete se také moci zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5. Vice informaci o té pouti najdete na plakátku.
 • I v letošním roce plánujeme farní cyklopouť. Tentokrát do Kalwarii Zebrzydowské. Zájemce zveme na organizační setkání na faru v tento pátek hned po večerní mši sv.
 • Mládež děkanátu Nový Jičín zve jak mladé tak i starší na Děkanátní bowlingový turnaj. Ten se uskuteční v sobotu 27. dubna v Orlovně v Novém Jičíně – Loučce. Registrace probíhá skrze on-line formulář. Více informací na plakátku nebo na webu mladeznj.cz a sociálních sítích.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Moc děkuji každému, kdo se jakkoli zapojil k přípravě letošních Velikonočních svátků.
 • Dnešní sbírka je na DMS fond (diecézní mzdový a solidární fond). Děkuji za podporu.
 • Zítra, na Velikonoční pondělí, zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Také na první pátek bude celodenní adorace v H.K. Můžete se zapsat a zajistit jednotlivé hodiny. Začneme v 9.00 hod. A po večerní mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti (cca v 15.45 hod.) zvu na faru na „Setkání s dobrým filmem“. Po filmu bude (aspoň doufám) diskuze. Malé pohoštění tentokrát bude zajištěno, ale…
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5.
 • Zelený čtvrtek
 • Velký pátek – Křížová cesta
 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
 • Velikonoční nedělě

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

 • Dnes odpoledne od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum. V úterý a ve středu bude zpověď už od 17.00 hod.
 • Moc Vás všechny také zvu k oslavě svatého Triduum. Jsou to nejdůležitější a nejslavnostnější dny celého církevního roku. Všechny obřady budou v H.K. Začínají na Zelený Čtvrtek mši sv. na památku umučení Páně, která bude v 18.00 hod. Nebude ten den ranní mše sv. ani dopolední adorace.
 • Na Velký Pátek v 8.00 hod. bude v H.K. poslední už KŘÍŽOVÁ CESTA. Velkopáteční obřady začnou v 18.00 hod. Velký Pátek je dnem přísného postu. Ten den budu také navštěvovat nemocné. Nahlaste je do čtvrtka večera.
 • Na Bílou Sobotu Vás zvu v 8.00 hod. do H.K. na modlitbu breviáře – ranní chvály. Poté bude od 8.30 – 18.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele. Velikonoční Vigilií – nejslavnostnější mši sv. během celého církevního roku – začneme před kostelem v 19.00 hod.
 • Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.
 • Sbírka o Velikonoční neděli bude určena na DMS fond (diecézní mzdový a solidární fond).
 • Od příští neděle ranní nedělní mše sv. budou zase zpátky v D.K.
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5.
 • Obec Trojanovice zajistila dopravu (svoz autobusem) na „Bílou sobotu“ dne 30.3.2024 na vigilií Vzkříšeni Páne v 19.00 hod. Autobus bude přistaven v 18.05 hod. v Trojanovicích u Šenku a odjede v 18.10 hod.
 • Autobus pojede po trase: U Bartoňů, (z důvodu opravy mostu objížďka do Frenstátu), ke kříži na Lomné, hotel Beskyd, hotel u Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace u Bačů, kříž pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. pojede autobus zase zpět po stejné trase.

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy ve farnosti.
 • Dnes odpoledne zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod.
 • V pterý budeme prožívat Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek. Zvu ten den na slavnostní mši sv. v 18.00 hod do H.K.
 • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na modlitbu křížové cesty zvu v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
 • Letošní venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka půjdeme v sobotu 23.3. od 18.00.
 • Příští neděle 24.3. je to poslední postní neděle: Květná - Pašijová. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Ke slavnostnímu průvodu s ratolestmi se shromáždíme před kostelem.
 • Také příští neděli od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace.
 • Můžete se už zapisovat na adoraci u Božího hrobu: Bílá sobota 30.3.
 • Také se už můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5.
 • Obec Trojanovice zajistila dopravu (svoz autobusem) na „Bílou sobotu“ dne 30.3.2024 na vigilií Vzkříšeni Páne v 19.00 hod. Autobus bude přistaven v 18.05 hod. v Trojanovicích u Šenku a odjede v 18.10 hod.
 • Autobus pojede po trase: U Bartoňů, (z důvodu opravy mostu objížďka do Frenstátu), ke kříži na Lomné, hotel Beskyd, hotel u Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace u Bačů, kříž pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. pojede autobus zase zpět po stejné trase.
 • Fotogalerie: Postní Duchovní obnova

4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na modlitbu křížové cesty zvu v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
 • sobotu 16.3. zvu na Postní duchovní obnovu. Začneme mši sv. v 7.30 v D.K. a pak se přesuneme do sálu na faře. Podrobností najdete na plakátku. Doneste prosím s sebou něco k jídlu. Teplé nápoje budou zajištěny.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod.
 • Letošní venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka půjdeme v sobotu 23.3. od 18.00.
 • Fotogalerie: 24 hodin pro Pána a udělování pomazání nemocných:

3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Na sbírku: Haléř sv. Petra se vybralo 11.404,– Kč.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na modlitbu křížové cesty zvu v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
 • Teď v pátek 8.3. po večerní mši sv. začíná adorace „24 hodin pro Pána“. Zakončíme ji společnou adoraci v sobotu v 18.00 hod. v H.K.
 • V tuto sobotu 9.3. ranní mše sv. bude v H.K. v 9.00. U té mše sv. bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Zpověď bude od 8.30. Po mši sv. pokračuje v H.K. adorace – pro všechny.
 • sobotu 16.3. zvu na Postní duchovní obnovu. Začneme mši sv. v 7.30 v D.K. a pak se přesuneme do sálu na faře. Podrobností najdete na plakátku. Doneste prosím s sebou něco k jídlu. Teplé nápoje budou zajištěny.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod.

Program adorace 24 hodin pro Pána
Pátek 8.3.: 19.00 – 20.00 H.K. Hodina tiché adorace (pro všechny)
20.00 – 8.00 Noční adorace ve farní kapli sv. Rity (pro přihlášené)
Sobota 9.3.: 8.00 – 9.00 H.K. Tichá adorace a modlitba sv. růžence 9.00 – 10.00 H.K. Mše sv. s udělováním pomazání nemocných
10.00 – 18.00 H.K. Tichá adorace (pro všechny)
18.00 – 19.00 H.K. Společná, vedená adorace a požehnání
17.00 – 18.00 H.K. Příležitost k svátosti smíření

Fotogalerie: Páteční Křížová cesta

2. NEDĚLE POSTNÍ

 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Bude vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
 • Pořád se můžete zapojit k farnímu půstu.
 • V pastýřském listu nás otec bp Martin vyzval k celodenní adoraci o prvních pátcích v měsíci. Chceme odpovědět na jeho pozvání a začít takovou adoraci i u nás. Začneme už tento pátek 1.3. od 9.00 hod. v H.K. A proto vás zvu k zajištění jednotlivých hodin. Seznam je na stolku uprostřed kostela. Bude možnost si zapnout topení v těch předních lavicích.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00. Následující sobotu 9.3. ranní mše sv. bude v H.K. v 9.00. U té mše sv. bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Zpověď bude od 8.30.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).

1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Mockrát děkuji všem, kdo minulou neděli připravili naše přátelské setkání farníků.
 • Děkuji také za dnešní sbírku na opravy ve farnosti. Příští neděli bude sbírka: Haléř sv. Petra.
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře setkání seniorů. A večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Bude vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Připomínám také, že pořád se můžete zapojit k farnímu půstu.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne zveme na přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru. Všichni jste srdečně zváni. Kdo může, ať vezme „něco na zub“.
 • Tradiční Mariánské večeřadlo bude v úterý 13.2. mimořádně začínat již v 17.00 hod.! Budeme se modlit před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Večeřadlo povede jáhen Ladislav Ručka, zástupce Mariánského kněžského hnutí v ČR. Oslavíme tímto 2. výročí Mariánských večeřadel v naší farnosti.
 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu v 18.00 hod. na mši sv. s udělováním popelce. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, do konce života, újma v jídle od 18 do 60 let. Pamatujme také, že celá postní doba je časem kající praxe církve. A proto Vás i letos zvu k farnímu půstu.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Pi křížové cestě si pipomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.