10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes připadá den vzájemných modliteb bohoslovců AKS a farnosti Frenštát p. R. Pamatujme dnes tak zvláště na ty, kteří se v Olomouci připravují na kněžství a také za nová povolání.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se na jednotlivé hodiny.
 • Příští neděli bude sbírka na CPR (Centrum pro rodinu).
 • V neděli 23.6. v H.K. budeme prožívat Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pouť. Proto obě mše sv. budou v H.K. A odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na pobožnost u kapličky na Dílech.
 • Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se bude konat v pondělí 1. července na Prašivé. Dopoledne začneme v areálu Kamenité v 10.00 hod. a po úvodním přivítání budeme slavit mši svatou s otcem biskupem Martinem a kněžími naší diecéze. Od 12.30 hod. se rozproudí život na louce mezi kostelem svatého Antonína a turistickou chatou a na stanovištích budou čekat duchovní, poznávací, pohybové, výtvarné i hudební aktivity. Pokud máte zájem vydat se na tu pouť společně autobusem tak to nahlaste v sakristii.

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se na jednotlivé hodiny.
 • Také na první pátek bude celodenní adorace v H.K. Také se můžete zapsat a zajistit jednotlivé hodiny. Začneme v 9.00 hod. Ten den také budu navštěvovat nemocné a starší farníky. Stačí to jen nahlásit.
 • A po večerní mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Příští neděli 9.6. při mši sv. v 9.00 hod. 5 kluků z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní (v 9.00 hod.) přistoupí k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.

Slavnost Nejsvětější Trojice

 • Ve čtvrtek 30.5. připadá slavnost Božího Těla a Krve. Je to doporučený svátek. Proto nebude ten den ranní mše sv. v D.K. ale zvu vás dopoledne na adoraci, která začne v 8.00 hod. v D.K. a skonči v 12.00 hod. Zase prosím o zajištění jednotlivých hodin adorace.
 • A také vás zvu na slavnostní mši sv. do H.K. v 18.00 hod., po které bude následovat Eucharistický průvod. Budeme vyprošovat Boží požehnání pro farnost, město a pro celý svět. Letošní průvod také půjde kolem kostela. Děti si donesou košíčky s květinami, aby mohly je pak sypat po cestě před Nejsvětější Svátosti. V případě nepříznivého počasí mši svatou zakončíme výstavem Nejsvětější Svátosti v kostele a adorací.
 • Ve farnosti Ticha tuto slavnost s Eucharistickým průvodem budeme prožívat v neděli 2.6.
 • Připomínám také, abyste ten den před mši sv. neparkovali auta hned u kostelních zdi: budou tam 4 oltáře! Mladší mohou ten den auta zaparkovat na dvoře u fary.
 • Příští neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • V neděli 9.6. při mši sv. v 9.00 hod. 5 kluků z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Pěší pouť na Velehrad proběhne od 10.7.do 13.7.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • Dnešní sbírka je na Diecézní charitu.
 • Městská organizace KDU-ČSL ve Frenštátě pod Radhoštěm vás srdečně zve na Svatodušní smažení vaječiny, které se uskuteční dnes odpoledne od 15.30 hod. u restaurace Rekovice na Horečkách. V 15.00 hodin se také bude na Horečkach konat májová pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské, na kterou jste také srdečně zvaní.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • V neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Pěší pouť na Velehrad proběhne od 10.7.do 13.7.
 • Májová pobožnost na Horečkách a smažení vaječiny – 19.5.

7. Neděle velikonoční

 • Na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo 12.223,– Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na Diecézní charitu.
 • Setkání seniorů bude teď ve středu od 9.00 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • Teď ve čtvrtek výjimečně nebude večerní mše sv. v Tiché.
 • Jelikož v sobotu budeme prožívat vigilií slavnosti Seslání Ducha sv. proto mše sv. nebude ráno, ale večer v 18.00 hod. v D.K. Hned po ní začne vedená adorace – svatodušní bdění. Všichni jste zvaní.
 • Městská organizace KDU-ČSL ve Frenštátě pod Radhoštěm vás srdečně zve na Svatodušní smažení vaječiny, které se uskuteční v neděli 19.5. odpoledne od 15.30 hod. u restaurace Rekovice na Horečkách. V 15.00 hodin se také bude na Horečkach konat májová pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské, na kterou jste také srdečně zvaní.
 • V neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Farní pouť u příležitosti Pouti rodin na Maria Hilf – 11. 5.
  1. Krnov – kostel sv. Benedikta
 • 2. kostel Nanebevzetí P.M. ve Zlatých Horách
 • 3. uložení ostatků blahoslavené rodiny Ulmových v poutním kostele na Maria Hilf

6. Neděle velikonoční

 • Dnešní sbírkou přispíváme na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Děkuji každému, kdo se zapojil a připravil pobožnost u kaple sv. Marka. Děkuji za přítomnost, připravené zpěvy, modlitby a pohoštění.
 • Ve středu 8.5. v liturgii oslavujeme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. Proto ten den odpoledne v 15.00 hod. vás zvu na májovou pobožnost u kapličky na Kopané.
 • Také teď ve středu v kapli na Radhošti se uskuteční „Stanislavská pouť“. Mše sv. začíná v 10.30 hod.
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • Také ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • V pátek 10.5. začínáme novénu před Slavnosti Seslání Ducha sv.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
 • Na pouť na Maria Hilf odjezd autobusů bude v 7.00 hod. od H.K.

5. Neděle velikonoční

 • Dnes odpoledne vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Také na první pátek bude celodenní adorace v H.K. Také se prosím zapište a zajistěte jednotlivé hodiny. Začneme v 9.00 hod. Od 17.00 hod. bude příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
 • V sobotu hned po mši sv. začne setkání ministrantů.
 • Příští neděle bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Na pouť na Maria Hilf odjezd autobusů bude v 7.00 hod. od H.K.
 • Pobožnost u kaple sv. Marka

4. Neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy ve farnosti.
 • Od dnešní neděle po celý týden ve svých modlitbách pamatujte tak zvlášť na kněžská a řeholní povolání.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli 28.4. vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Jsou už poslední místa na Pouť rodin na Mariahilf.

3. Neděle velikonoční

 • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5. Vice informaci o té pouti najdete na plakátku.

2. Neděle velikonoční – neděle Božího Milosrdenství

 • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti (cca v 15.45 hod.) zvu na faru na „Setkání s dobrým filmem“.
 • Zítra v pondělí budeme prožívat Slavnost Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zvu na mši sv. do H.K. v 18.00 hod. Budete se také moci zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5. Vice informaci o té pouti najdete na plakátku.
 • I v letošním roce plánujeme farní cyklopouť. Tentokrát do Kalwarii Zebrzydowské. Zájemce zveme na organizační setkání na faru v tento pátek hned po večerní mši sv.
 • Mládež děkanátu Nový Jičín zve jak mladé tak i starší na Děkanátní bowlingový turnaj. Ten se uskuteční v sobotu 27. dubna v Orlovně v Novém Jičíně – Loučce. Registrace probíhá skrze on-line formulář. Více informací na plakátku nebo na webu mladeznj.cz a sociálních sítích.