20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 15.8. slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek. Proto zvu na mši svatou v 18.00 hod. do H.K.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
 • Znovu je zapotřebí posekat trávu kolem D.K. Prosím dobrovolníky, aby se sekání ujali. Děkuji.
 • V sobotu 27.8. se uskuteční naše farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude tam v 11.00 hod. Všichni jsou srdečně zvaní. Kdo by chtěl Pánu Bohu více obětovat, může se připojit k společnému pěšímu putování nebo k putování na kole. Sraz těchto poutníků se uskuteční v 8.15 hod. u D.K.
 • V pátek od 17.00 hod. je tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • V rámci projektu „Otevřené chrámy“ je vždy v sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen H.K.
 • Ve čtvrtek 25.8. a v sobotu 27.8. jsou volné úmysly mše sv.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Příští neděli při mši sv. v 9.00 hod. budeme děkovat Pánu Bohu za letošní úrodu. Pokud i vám Pán Bůh požehnal, tak můžete trochu z letošních plodů donést do HK do pátku večera.
 • V sobotu 27.8. nás čeká naši farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude tam v 11.00 hod. Všichni jsou srdečně zvaní. A kdo by chtěl Pánu Bohu trochu více obětovat, může se připojit k společnému, pěšímu putování, které začne v 8.15 hod. od dolního (farního) kostela.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasady fary.
 • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. do konce roku 2022. Také teď ve čtvrtek ráno je volný úmysl mše sv.
 • Ohlášení svatby: v sobotu 30.7. v HK bude církevní sňatek: Jiří Pleska a Klára Trubačová.
 • Fotogalerie: Pěší pouť na Velehrad

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne „Pěší farní pouť na Velehrad“. Požehnání poutníkům bude při mši sv. ve středu ráno. Můžete přijít se modlit spolu s nimi.
 • Připomínám, že v pondělí není mše sv., a v úterý je mše sv. večer v 18.00 v HK.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy fasady fary.
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. do konce roku 2022. Také teď ve čtvrtek ráno je volný úmysl mše sv.
 • Fotogalerie: Hlavní pouť na Radhošti

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne od 16.00 hod. Vás zveme na farní zahradu na „Společenské farní odpoledne“. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Bude zajištěn čaj, káva, voda se šťávou, kečup a hořčice. Pivo a birell bude možné zakoupit na místě. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.).
 • V úterý slavíme Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Hlavní oslavy budou v kapli na Radhošti. Mše sv.: 9.30 – 11.00 (zajištuje farnost Dolní Bečva) – a 14.00. Pro ty, kdo se nedostanou na Radhošť, bude sloužená mše sv. 7.30 hod v dolním kostele (!).
 • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne „Pěší farní pouť na Velehrad“. Podrobnější popis cesty je na plakátku.
 • Připomínám, že od července není mše sv. v pondělí.
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022. Také teď v pátek je volný úmysl mše sv.
 • Fotogalerie: Pobožnosti k sv. Janu Křtiteli na Dílech

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne v 15.00 hod Vás ještě zvu na pobožnost na Dílech.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Autobus na „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem na hoře Prašivá odjede v pátek v 9.15 od horního kostela. Můžete se ještě přihlásit. V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku.
 • Připomínám, že od července nebude mše sv. v pondělí a v úterý nebude mše sv. ráno, ale večer v 18.00 v horním kostele.
 • Příští neděli 3.7.2022 od 16.00 hod. Vás zveme na farní zahradu na „Společenské farní odpoledne“. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Bude zajištěn čaj, káva, voda se šťávou, kečup a hořčice. Pivo a birell bude možné zakoupit na místě. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.). Za nepříznivého počasí se přesuneme na faru.
 • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne „Pěší farní pouť na Velehrad“. Podrobnější popis cesty je na plakátku.
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022. Také teď ve čtvrtek ráno je volný úmysl mše sv.
 • Fotogalerie: Mše sv. na poděkování za katechetický rok

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy. Pán Bůh zaplať za veškerou podporu.
 • Dnes se ještě můžete přihlásit na autobus na „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem na hoře Prašivá. Je to v pátek 1. července 2022.
 • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
 • pátek při mši sv. v 18.00 chceme děkovat Pánu Bohu za celý školní a katechetický rok. Proto zvu na tu mši sv. nejen školní děti, ale celé rodiny.
 • Příští neděli v horním kostele budeme prožívat Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pouť. Proto obě mše sv. budou v horním kostele. A odpoledne v 15.00 hod Vás zvu na pobožnost na Dílech.
 • Od července bude malá změna ve mších svatých: v pondělí mše sv. nebude a v úterý nebude mše sv. ráno, ale večer v 18.00 v horním kostele.
 • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 25–35 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022. Také teď ve čtvrtek ráno je volný úmysl mše sv.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Děkuji za sbírku na Diecézní charitu. Vybralo se 13.185,– Kč.
 • Ve čtvrtek 16.6. připadá slavnost Božího Těla a Krve. Je to doporučený svátek. Zvu Vás na slavnostní mši sv. do HK v 18.00, (bude pouze večerní) po které bude následovat Eucharistický průvod. Budeme vyprošovat Boží požehnání pro farnost, město a pro celý svět. Letošní průvod půjde „jen“ kolem kostela. V případě nepříznivého počasí mši svatou zakončíme výstavem Nejsvětější Svátosti a adorací.
 • V sobotu odpoledne zveme na setkání seniorů. Začne v 15.00 hod. v kapli sv. Rity na faře.
 • Ve stejnou dobu, na farní zahradě mají táborák děti z náboženství.
 • První prázdninový den bude letos opět patřit tradičnímu „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem. Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni v pátek 1. července 2022 nejprve do areálu Kamenité u Vyšních Lhot a po mši svaté, kterou bude celebrovat biskup Martin David, na horu Prašivá. Tématem setkání je heslo „Společně na cestě“. Máme objednaný autobus. Při přihlašování se do seznamu napište příjmení rodiny a celkový počet osob, které v rámci té rodiny pojedou. Cena jednoho místa v autobuse je cca 100 Kč. Ale nechci, aby to byla překážka, zvláště pro početnější rodiny, proto kdo pojede přispěje dobrovolnou částkou. (Platí to pouze pro rodiny naší farnosti 🙂

Je třeba se rozhodnout nejpozději do neděle 19.6. (!)

 • V rámci Otevřených chrámů je do konce října kostel sv. Jana Křtitele otevřeny také v sobotu: 11.00–16.00 a v neděli: 12.00–17.00.
 • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 25–35 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022.
  Fotogalerie: první svaté přijímání