6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary. Za týden bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Příští neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Biskupství ostravsko-opavské a Centrum pro rodinu srdečně zve v úterý 24. května do Ostravy na Diecézní setkání seniorů. Program: 9.30 – katedrála Božského Spasitele – mše svatá – celebruje biskup Martin David
  10.30 – biskupství – občerstvení
  11.00 – přednáška „Jak pečovat o láskyplné vztahy s dospělými dětmi a vnoučaty“
  13.00 – koncert cimbálové muziky VRZUŠKA

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnes v církvi slavíme neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu.
 • Dnes u příležitosti Dne osvobození chceme děkovat Panu Bohu za tento dar a zároveň i vyprošovat mír pro celý svět při Májové pobožnosti v 15.00 u kapličky na Kopané. Jste srdečně zvaní.
 • V sobotu 14. května v 15.00 hod. vás srdečně zveme na mariánskou pobožnost a oslavu u příležitosti 80. výročí postavení zvoničky pod Javorníkem.
 • Sbírka příští neděle bude na opravy fasády fary.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11 do 16 hod. a v každou neděli od 12 do 17 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • V neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Fotogalerie: Pobožnost na Kopané

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Moc děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová kněžská povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v sobotu v kapli na Radhošti se koná Stanislavská pouť. Zveme všechny, kdo se tam chtějí společně modlit. Vše začíná mši sv. v 10.30.
 • Tradiční pouť rodin na Maria Hilf u Zlatých Hor se tentokrát také uskuteční v sobotu 7. května. Více informací na plakátech.
 • Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání. Pamatujme na to i v naších modlitbách.
 • Příští neděli u příležitosti Dne osvobození chceme děkovat Panu Bohu za tento dar a zároveň i vyprošovat mír pro celý svět při Májové pobožnosti v 15.00 u kapličky na Kopané. Jste srdečně zvaní.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti, v rámci kterých budeme rozjímat nad knihou „Měsíc s Pannou Marií“.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11 do 16 hod. a v každou neděli od 12 do 17 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • V neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Moc děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do DK na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření.
 • Také od dnešní neděle ranní nedělní mše sv. (7.30) budou zase v Dolním kostele.
 • Ve středu po večerní mši sv. bude na faře setkání mužů.
 • pátek zvu na mši sv. zaměřenou k dětem. Během ní budeme také vyprošovat zvláštní požehnání pro naše rodiny. Proto zvu na ní nejen děti ale celé rodiny.
 • Fotogalerie: pobožnost u kaple sv. Marka
 • Fotogalerie: pobožnost k Božímu Milosrdenství

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Moc děkuji každému, kdo se jakkoli zapojil k přípravě letošních Velikonočních svátků.
 • Zítra, na Velikonoční pondělí, zvu na mši sv. v 9.00 hod. do HK.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Na závěr mše sv. budeme žehnat růže.
 • sobotu 23.4. Vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do DK na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Také od příští neděle ranní nedělní mše sv. (7.30) budou zase v Dolním kostele.

Ať víra v Kristovo zmrtvýchvstání
Vás naplňuje radostí, pokojem a nadějí,
že i my z mrtvých vstaneme.

o. Mariusz Banaszczyk

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Vigilie zmrtvýchvstání

Neděle zmrtvýchvstání

6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ

 • Dnes od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum. V pondělí a ve středu bude zpověď už od 17.00 hod.
 • Moc Vás všechny také zvu k oslavě svatého Triduum. Jsou to nejdůležitější a nejslavnostnější dny celého církevního roku. Všechny obřady budou v HK. Začínají na Zelený Čtvrtek mši sv. na památku umučení Páně, která bude v 18.00 hod.
 • Na Velký Pátek v 8.00 hod. bude v HK poslední už KŘÍŽOVÁ CESTA. Velkopáteční obřady začnou v 18.00 hod. Velký Pátek je dnem přísného postu.
 • Na Bílou Sobotu Vás zvu v 8.00 hod. do HK na modlitbu breviáře – ranní chvály. Poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele. Velikonoční Vigilií – nejslavnostnější mši sv. během celého církevního roku – začneme před kostelem v 21.00 hod.
 • Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Autobus na vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20:20 hod. u Bartoňů – odjezd 20.30 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.
 • Od druhé velikonoční neděle (za dva týdny – 24.4.) ranní mše sv. v neděli (7.30) budou zase v Dolním kostele.
 • V rámci Misijního jarmarku se podařilo podpořit misie částkou 10.100,– Kč. Všem dárcům za štědrost mockrát děkujeme.
 • Fotogalerie: Venkovní Křížová cesta
 • Fotogalerie: Květná neděle

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Dnes večer v 17.30 hod. se v kostele v Lubině uskuteční chorálové postní pásmo. Účinkují kněží z Kněžské gregoriánské scholy.
 • V sobotu 9.4. půjdeme Křížovou cestu ke kapli sv. Marka. Začneme v 18.00 hod. od Chovanců.
 • Příští neděle je poslední postní neděle – Květná – Pašijová. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Ke slavnostnímu průvodu s ratolestmi se shromáždíme před kostelem.
 • Příští neděli 10.4. od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace.
 • Můžete se už také zapisovat na adoraci u Božího hrobu: Bílá sobota 16.4.
 • Zveme také všechny, kteří radí maluji k tvořivé aktivitě v naši farnosti na téma: „Namaluj svůj oblíbený biblický příběh“. Podrobností najdete na plakátku.
 • Vzadu kostela probíha Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
 • Fotogalerie: Misijní jarmark

4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

 • Na opravy se vybralo 19.098,– Kč. Mockrát děkuji.
 • Na obětním stolku jsou letáčky pro ty, kdo by se chtěl připojit k Duchovní adopce počatého dítěte.
 • Děkuji všem, kdo jste se zúčastnili a zajistili adoraci „24 hodin pro Pána“.
 • Dnes večer Vás zveme na Zpívané nešpory. Do dolního kostela v 18.00 hod.
 • Ode dneška bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.15 hod. bude pobožnost Křížové cesty a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v pátek 1.4. jste zvání na Křížovou cestu, kterou se půjde do kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Podrobností najdete na stránkách: www.exodus90.cz.
 • Příští neděli 3. 4. 2022 se v Lubině v 17.30 uskuteční chorálové postní pásmo. Účinkující to kněží z Kněžské gregoriánské scholy.
 • V sobotu 9.4. půjdeme Křížovou cestu ke kapli sv. Marka.
 • Zveme také všechny, kteří radí maluji k tvořivé aktivitě v naši farnosti na téma: „Namaluj svůj oblíbený biblický příběh“. Podrobností najdete na plakátku.
 • Fotogalerie: 24 hodin pro Pána

3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Na Celostátní setkání mládeže, se vybralo 13.519 Kč. Dnešní sbírka je na opravy. Mockrát děkuji za každý příspěvek.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek zvu na pobožnost Křížové. Začátek v 17.15 hod. Pak následuje mše sv. u příležitostí Slavnosti Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Proto Vás ten den zvu na mši sv. Budete se také moci zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte. Při teto mši sv. se zase budeme zvlášť modlit za naše rodiny.
 • Po mši sv. začínáme adorace „24 hodin pro Pána“. Program:

19.00 – 20.00 Hodina tiché adorace pro všechny v HK 20.00 – 7.00 Noční adorace ve farní kapli (pouze pro přihlášené) 7.00 – 8.00 Modlitba sv. růžence a mše sv. v DK (pro všechny)
8.00 – 18.00 Adorace v DK (pro všechny)
18.00 – 19.00 Společná, vedená adorace a požehnání (pro všechny).

 • Příští neděli 27.3. začíná letní čas! Hodiny se posouvají o hodinu dopředu.
 • Také příští neděli Vás zveme na Zpívané nešpory. Dolní kostel v 18.00.
 • Od 27.3. bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
  Fotogalerie: udělování Svátosti pomazání nemocných