SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota - Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Zapisovat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina a také v neděli mši svaté v horním kostele sv. Jana.
 • 25. 5. v pátek proběhne „NOC KOSTELŮ“ v horním kostele, prosím všechny farníky o modlitbu, aby lidé, kteří se přijdou podívat, zakusili Boží dobrotu a lásku, zvláště prosím nemocné, aby obětovali i své utrpení – nemoci.
 • V sobotu 26. 5. je VEČER CHVAL v 18.00 hod. v dolním kostele.
 • V neděli 3.6. při mši svaté v 8.30 hod. v H.K. slavíme Slavnost Těla a Krve Páně a zároveň první svaté přijímání. Po mši svaté půjdeme průvodem do dolního kostela. Bude pouze jedna mše svatá.

FARNÍ POUŤ NA SV. KOPEČEK

V sobotu 12. května jsme se vydali na první společnou farní pouť na sv. Kopeček. Pouť jsme zahájili mši svatou a společnou adoraci. Ze Sv. Kopečku jsme se vypravili do Olomouce, kde jsme si prohlídli kostel sv. Mořice, katedrálu sv. Václava a kapli sv. Jana Sarkandera. Celkem nás bylo kolem 75 farníků, někteří jeli autobusem a jiní auty. Počasí nám přálo.

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Sobota - Vigilie Seslání Ducha Svatého
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinské čtvrti v 14.00 hod.
 • V pondělí 14. 5. po večerní mši svaté bude setkání s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu 19. 5. bude svatodušní vigilie v horním kostele v 21.00 hod. Při této mši svaté budeme obnovovat biřmovací závazky a budeme společně prosit o nové letnice pro farnost (vylití DS). Obřad se skládá: 1) Lucernárium; 2) Bohoslužba slova; 3) Obnova biřmovacích závazků; 4) Bohoslužba oběti.
 • Příští neděli 20. 5. bude májová pobožnost u PM Lurdské na Horečkách v 15.00 hod. a po ni se přejde ke Kolibě, kde bude smažení vaječiny – společné posezení.
 • Zapsat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina.

Celý příspěvek

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ ZA OSVOBOZENÍ NAŠI VLASTI

Každý rok 8. května je děkovná mše svatá za osvobození naši vlasti a ukončení 2. světové války. Mše svatá se tradičně odsloužila na St. škole na Kopané v 15.00 hod. a po mši svaté jsem se vydali ke kapličce, kde byla májová pobožnost. Závěrem jsem společně poseděli a něco dobrého pojedli. Podívejte se na to.

MINISTRANTI SI VYŠLÁPLI NA RADHOŠŤ

8. května jsem se s ministranty vydal zdolat další horu nad 1000m RADHOŠŤ 1129 m (B2). V kapli sv. Cyrila a Metoděje jsme se zúčastnili v 10.30 hod. mše svatá, kde probíhala Stanislavská pouť. Když jsem vyšli, tak jsem si udělali společné foto, na kterém nejsou jen ministranti. Stalo to za to.

6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Středa – Vigilie Nanebevstoupení Páně
Čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek - Začátek Svatodušní novény
Neděle – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V pondělí po večerní mši svaté je schůzka ohledně NOCI KOSTELŮ v 19.00 hod. na faře.
 • V úterý 8. 5. v 10.30 hod. v kapli na Radhošti je STANISLAVSKÁ POUŤ. Odpoledne v 15.00 hod. je Děkovná mše svatá za osvobození naší vlasti ve St. Škole na Kopané
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně mše svatá bude ráno v 7.30 hod. a v 17.00 hod. H.K. (Tichá v 18.00 hod.)
 • Dne 12. května pojedeme na farní pouť na Sv. Kopeček a do Olomouce. Mše svatá na Svatém Kopečku v 10.00 hod. Odjezd je v 8.00 hod. od H.K., proto nebude ranní mše svatá.

5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Josefa, dělníka
Středa – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Pátek - První pátek
Sobota - Památka Panny Marie
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Od května (úterý) začnou probíhat májové pobožnosti. Během kázání bude zamyšlení a po mši svaté se pomodlíme (zazpíváme) litanie a modlitby.
 • V úterý jedou ministranti do Olomouce – kněžského semináře, kde jim bohoslovci připravili program.
 • Je první týden v měsíci: V 9.00 hod. bude mše svatá v Hortenzii a navštívím nemocné po pokojích. Od 15.00 hod. bude vystavená NS v kostele sv. Jana s příležitosti k sv. smíření a po večerní mši svaté bude řízená adorace.
 • Od příští neděle před mši svatou v 8.50 hod. začne nácvik ordinárií.
 • Vyšlo nové číslo časopisů Majak, který je vzadu k rozebrání.
 • Na webových stránkách je umístěn kalendář akcí, které nás čekají v následujícím čase.
 • Dne 12. května pojedeme na farní pouť na Sv. Kopeček a do Olomouce. Mši svatou máme domluvenou v 10.00 hod. na sv. Kopečku. Prosím zájemce, aby se zapsali v zákristii. Bude se vyjíždět v 8.00 hod. od H.K., proto nebude ranní mše svatá.

POBOŽNOST U KAPLE SV. MARKA

V neděli 22. 4. jsme tradičně měli pobožnost u kaple sv. Marka, kde jsem prosili za úrodu a žehnali jsme pole, pastviny a louky. Jak se říká: „Marné lidské namáhání bez Božího požehnání.“ I přes schopnost lidského rozumu a vědy je potřeba se k Bohu obracet a prosit o požehnání, aby vše co děláme, bylo k prospěchu dobra lidí. Jedině Bůh nás učí, jak přistupovat k dílu stvoření, abychom ho dobře spravovali a neničili. Svatý Marku, oroduj za nás.