1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Na opravy fasády fary se vybralo: 19.919,– Kč.
 • Dnes začíná nový Církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.
 • Od dnešní neděle začíná opět Scholička pro děti od 4 let. Bude na faře vždy po druhé ranní nedělní mši svaté (cca v 10 hod.). Těší se na vás Zdislava Fialková.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou na faře nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Všechny vás (a hlavně dětí a mládež) zvu na rorátní mše sv. Budou v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i lampičky. Těšíme se na vás.
 • Zveme všechny děti i jejich rodiče na společné tvoření, které se bude konat v sobotu 3.12.2022 od 15.00 hod. na faře. Budeme společně vyrábět na misijní jarmark, (zdobení perníčků, tvoření z perliček, výroba svícnu na čajovou svíčku, a další kreativní nápady). Tvoření bude různě náročné, vhodné jak pro menší tak i pro starší děti. Výrobky z tohoto tvoření budou pak nabídnuty k prodeji, během adventní doby, na tzv. misijním jarmarku v horním kostele. Prodejem výrobků z tohoto tvoření získáme peníze pro chudé lidi v misiích.Těšíme se na všechny.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na první polovinu roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SLAVNOST KRISTA KRÁLE

 • Dnes je sbírka na opravy fasády fary. Na podporu katolických médií se vybralo: 19.048,– Kč.
 • Ve středu 23.11. si připomeneme veřejně všechny, kdo jsou ve světě pronásledování pro své náboženské přesvědčení. Znakem Červené středy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V naší farnosti se připojíme k této iniciativě v H.K. při pobožnosti i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
 • Příští neděli 27.11. vstupujeme do nového církevního roku, který začíná adventem, dobou ztišení, modlitby a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně. Při mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
 • Od 27.11. (na první neděli adventní) začíná opět Scholička pro děti od 4 let. Bude na faře vždy po druhé ranní nedělní mši svaté (cca v 10 hod.). Těší se na vás Zdislava Fialková.
 • Všechny vás (a hlavně dětí a mládež) zvu na rorátní mše sv. Budou v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i lampičky. Těšíme se na vás.
 • Zveme všechny děti i jejich rodiče na společné tvoření, které se bude konat v sobotu 3.12.2022 od 15.00 hod. na faře. Budeme společně vyrábět na misijní jarmark, (zdobení perníčků, tvoření z perliček, výroba svícnu na čajovou svíčku, a další kreativní nápady). Tvoření bude různě náročné, vhodné jak pro menší tak i pro starší děti. Výrobky z tohoto tvoření budou pak nabídnuty k prodeji, během adventní doby, na tzv. misijním jarmarku v horním kostele. Prodejem výrobků z tohoto tvoření získáme peníze pro chudé lidi v misiích.Těšíme se na všechny.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na podporu katolických médií. Za týden bude sbírka na opravy.
 • V týdnu od 13. do 20. 11. bude probíhat Týden modliteb za mládež. Pamatujme na tento úmysl i v našich osobních modlitbách.
 • Ve středu od 9.00 hod. zvu na faru na setkání seniorů.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Pokud má někdo na zahradě nebo jinde navíc jehličnaté stromky a chtěl by je věnovat na vánoční výzdobu našich kostelů, ať to nahlásí p. kostelníkovi.
 • Milí mladí přátelé, rád bych vás pozval na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční o příštím víkendu 18. – 20. listopadu v Opavě. S mnohými z vás jsme se potkali o prázdninách na Celostátním setkání v Hradci Králové. Budu rád, když se setkáme znovu tentokrát v naší diecézi. Mottem setkání je „Maria se vydala na cestu“. Pokud se i vy rozhodnete vydat na cestu, nezapomeňte se nejpozději do 14. 11. přihlásit na webu Biscup 2022. Ulehčíte tím práci organizátorům. Těším se na setkání s vámi v Opavě. + biskup Martin.
 • Fotogalerie: Slavnost sv. Martina

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkujeme všem kdo se zapojili k úklidu H.K.
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat v neděli 13. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K.
 • Česká biskupská konference vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 13. listopadu, sbírku, jejíž výtěžek bude určen na podporu katolických médií.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Pokud má někdo na zahradě nebo jinde navíc jehličnaté stromky a chtěl by je věnovat na vánoční výzdobu našich kostelů, ať to nahlásí p. kostelníkovi.
 • Dušičková pobožnost na hřbitově
 • Biřmování

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkujeme všem kdo přišli na misijní odpoledne minulou neděli a vytvořili tak pěkné společenství. Děkujeme všem kdo pomohli toto setkání připravit. A děkujeme všem kdo přispěli i nějakou tou korunou. Vybralo se 2.500,– Kč, které byly poslaný na účet Papežského misijního díla dětí. Při mších sv. se vybralo 22.592 Kč !
 • Dnes odpoledne v 15.00 zvu na místní hřbitov na tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu budeme prožívat důležitou událost. 8 farníků přijme svátost biřmování. Jste zvaní k společnému prožiti teto události při mši sv. v 10.00 hod. v H.K. Nebude ten den ranní mše sv.
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat v neděli 13. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K.
 • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela „Modlitbu Páně“ a „Vyznání víry“.
 • Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
 • Fotogalerie: setkání misijního klubka

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ

 • Na opravy se vybralo: 18.850,– Kč. Děkuji také za dnešní sbírku na misie. A také celý týden našich modliteb obětujme na tento úmysl.
 • Děti a mládež z misijního klubka vás zvou dnes od 16.00 hod. na faru. Představí tam v pásmu blahoslavenou Pauline Jaricot. Bude nasledovat společné posezení s občerstvením. Na závěr se společně pomodlíme modlitbu sv. růžence za misie a kdo bude chtít, může dobrovolnou částkou přispět na PMD.
 • Příští neděli 30. října v 15.00 bude na místním hřbitově tzv. Dušičková pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Naplánujte si ten čas a přijďte na společnou modlitbu.
 • Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1.11. do 8.11., mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25.10. do 1.11. Toto dovolení Apoštolské penitenciárie se uděluje do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
 • V sobotu 5.11. budeme ve farnosti prožívat důležitou událost. 8 farníků přijme svátost biřmování. Jste zvaní k společnému prožiti teto události při mši sv. v 10.00 hod. v H.K. Nebude ten den ranní mše sv.
 • FOTOGALERIE: Farní pouť:
 • Turza Śląska
 • Orlová
 • Karviná – Doly

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary. Další neděli (23.10.) bude na světové misie.
 • Ve středu od 9.00 hod. zvu na faru na setkání seniorů.
 • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
 • A u příležitosti Misijního dne (23.10.) děti a mládež z misijního klubka vás zvou od 16.00 hod. na faru. Představí tam v pásmu blahoslavenou Pauline Jaricot. Bude nasledovat společné posezení s občerstvením. Na závěr se společně pomodlíme modlitbu sv. růžence za misie a kdo bude chtít, může dobrovolnou částkou přispět na PMD.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • sobotu 15.10. vás zvu na farní pouť. Pojedeme do Polska do Turzy Śląskiej (Slezské Fatimy). Navštívíme také šikmý kostel v Karviné – Doly. Můžete se v zákristii ještě dnes zapisovat. Cena zájezdu 250 Kč. Odjezd autobusu od H.K. v 7.30 hod. Nebude ten den ranní mše sv. (!)
 • Příští neděli (16.10.) bude sbírka na opravy fasády fary. Další neděli (23.10.) na světové misie.
 • A u příležitosti Misijního dne (23.10.) děti a mládež z misijního klubka vás zvou od 16.00 hod. na faru. Představí tam v pásmu blahoslavenou Pauline Jaricot. Bude nasledovat společné posezení s občerstvením. Na závěr se společně pomodlíme modlitbu sv. růžence za misie a kdo bude chtít, může dobrovolnou částkou přispět na PMD.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na opravy fasády fary bylo vybráno 16.069,– Kč. Děkuji za sbírku.
 • Ve čtvrtek ráno bude mše sv. za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí do čtvrtku večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • sobotu 15.10. vás zvu na farní pouť. Pojedeme do Polska do Turzy Śląskiej (Slezské Fatimy). Navštívíme také šikmý kostel v Karviné – Doly. Můžete se zapisovat v zákristii. Cena zájezdu 250 Kč.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na církevní školy bylo vybráno 9.422,– Kč. Dnes je sbírka na opravy fasády fary.
 • Děkuji všem, kdo se zapojili do včerejšího velkého úklidu kostela sv. Martina. Děkuji také za posečení trávy kolem něho.
 • Dnes v 15.00 hod. zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve. A pokud chce někdo přinést něco dobrého na společný stůl, tak je to vítáno.
 • Ve stedu 28.9. je Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa. V den slavnosti zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K.
 • V sobotu 1.10. jsme zvání do baziliky ve Frýdku na Diecézní pouť na úmysl obnovy rodin a nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Program začíná v 14.00 hod. Mše sv. s o. biskupem Martinem bude v 17.00 hod. Podrobnosti jsou na plakátku.
 • sobotu 15.10. vás zvu na farní pouť. Pojedeme do Polska do Turzy Śląskiej (Slezské Fatimy). Podrobností podám později, ale už teď si můžete rezervovat termín.