MISIJNÍ JARMARK

V neděli 11.3.2018 proběhl v naší farnosti Misijní jarmark, který byl pořádán dětmi z Misijního klubka. Jarmark vynesl částku 8 017Kč, která bude zaslána na účet Papežského misijního díla. Všem, kteří přispěli děkujeme.

4. POSTNÍ NEDĚLE

Úterý – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod. S udílením svátosti pomazání nemocných.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: V pátek křížovou cestu povede Misijní klubko.
 • Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.
 • Vzadu v kostele si můžete rozebrat farní časopis MAJAK.

 

PO STOPÁCH SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE

V sobotu 10. března jsme se s dětmi vydali na výlet, kde děti poznávaly život sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Na nádraží Frenštát město se sešlo asi 35 účastníků výletu mladí i starší. Program začal mši svatou ve Frýdecké bazilice Navštívení PM, po té jsme se pomodlili křížovou cestu. Po svačince se děti vydaly po stopách sv. Terezie, která je přivedla ke kapli v Hájků, kde děti nalezly poklad. Po celou dobu nás provázelo sluníčko…bylo to fajn.

3. POSTNÍ NEDĚLE

Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • Od pondělí bude změna dopravního značení z důvodu stavění lešení kolem fary. Začnou práce s ankrováním farní budovy.
 • V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod. s udílením svátosti pomazání nemocných.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • V sobotu 10. března se pořádá výlet pro děti farnosti, půjde se po stopách sv. Terezičky. Program: v 10.00 hod. mše svatá v bazilice frýdecké; v 11.00 hod. – křížová cesta; od 11.30 hod. – bojovka. Návrat kolem 16.00 hod. Sraz na nádraží v 8.40 hod. Sebou: svačinku, peníze a mít teplé oblečení.
 • Dnes si můžete vzít první číslo farního zpravodaje MAJAK. Časopis bude vycházet co asi dva měsíce.
 • Příští nedělí bude v naší farnosti probíhat MISIJNÍ JARMARK

Celý příspěvek

2. NEDĚLE POSTNÍ

Pátek - první pátek
Sobota - první sobota
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Ve středu budou první HOVORY O VÍŘE na faře od 18.45 hod. Téma: ANDĚLÉ – DUCHOVNÍ BYTOSTI
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • Zpovídat se bude od 15.00 hod. s možností adorace do 17.15 hod. Po večerní mši svaté bude společná adorace (řízená).
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek křížovou cestu povedou MAMINKY.
 • Postní předsevzetí: NÁSLOUCHÁNÍ

Celý příspěvek

1. POSTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek – Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

• Tento týden bude potřeba naložit kontejner, prosím ochotné muže o pomoc.
• Dnes bude křížová cesta v 15.00 hod. v D.K.
• Tento týden jsou jarní prázdniny, nebude výuka náboženství na faře.
• KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek křížovou cestu povedou SENIOŘI.
• Postní předsevzetí pro dětí: tento týden se budeme snažit odpouštět a postupně během celé doby postní budeme lepit na monstranci drahokamy, které vyjadřují naše úsilí činit dobré skutky. První neděle postní se nese v duchu ODPUŠTĚNÍ.
• Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.

POPELEČNÍ STŘEDA

Ve středu jsme vstoupili do doby postní, která trvá 40 dnů. Přijali jsme znamení popelce, které nám připomíná naši pomíjivost, jak říká kněz: „člověče prach si v prach se navrátíš“. Život nám byl darován a s životem zase předstoupíme před Boha. Bez Boha bychom nebyli. Ježíš je alfa i omega lidských dějin i mého života. Hříchem jsme ztratili oddanost a úctu k Boží velikosti jeho nekonečné lásce a dobrotě. Postem se chceme navrátit k Bohu a být lidmi lásky, kteří nehledají své pohodlí, ale pomáhají budovat civilizaci lásky, která stojí na Ježíšově lásce pramenící z kříže. Vydat se cestou postu nás vede k rozhodnutí, že nechceme hřešit, ale být po vzoru Kristova – obětovat se pro spásu světa.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Ve středu je popeleční středa začíná postní doba. Mše svaté budou ráno v 7.30 hod. v D.K. a v 18.00 hod. v H.K. V Tiché v 16.30 hod. Popeleční středa je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle (jednou za den se dosyta najíst).
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání.
 • Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 18.45 hod., kde naplánujeme další měsíce. Všichni, kteří se chcete podílet na životě farnosti, srdečně jste zváni.
 • V pátek v bude mše svatá v Hortenzii v 9.00 hod. a poté budu obcházet v Domově seniorů nemocné po pokojích.
 • V pátek od 15.00 hod. bude vystavená NS k soukromé adoraci do večerní mši svaté a zároveň je možnost sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní adorace doprovázená zpěvy.
 • V sobotu po ranní mši svaté budou litanie k PM a zásvětná modlitba farnosti k PM a poté budu udělovat svatoblažejské požehnání.

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ

Dne 21. ledna proběhla ve farnosti ekumenická bohoslužba s pojená s modlitbami za jednotu církve. Ve farním kostele v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se společně setkali s věřícími s církve bratrské, církve Českobratrské evangelické, církve Křesťanské společenství, církve Československé husitské a prosili jsme o jednotu v Kristově církvi a také o pokoj na území Karibiku.