14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne od 16.00 hod. Vás zveme na farní zahradu na „Společenské farní odpoledne“. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Bude zajištěn čaj, káva, voda se šťávou, kečup a hořčice. Pivo a birell bude možné zakoupit na místě. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.).
 • V úterý slavíme Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Hlavní oslavy budou v kapli na Radhošti. Mše sv.: 9.30 – 11.00 (zajištuje farnost Dolní Bečva) – a 14.00. Pro ty, kdo se nedostanou na Radhošť, bude sloužená mše sv. 7.30 hod v dolním kostele (!).
 • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne „Pěší farní pouť na Velehrad“. Podrobnější popis cesty je na plakátku.
 • Připomínám, že od července není mše sv. v pondělí.
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022. Také teď v pátek je volný úmysl mše sv.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne v 15.00 hod Vás ještě zvu na pobožnost na Dílech.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Autobus na „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem na hoře Prašivá odjede v pátek v 9.15 od horního kostela. Můžete se ještě přihlásit. V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku.
 • Připomínám, že od července nebude mše sv. v pondělí a v úterý nebude mše sv. ráno, ale večer v 18.00 v horním kostele.
 • Příští neděli 3.7.2022 od 16.00 hod. Vás zveme na farní zahradu na „Společenské farní odpoledne“. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Bude zajištěn čaj, káva, voda se šťávou, kečup a hořčice. Pivo a birell bude možné zakoupit na místě. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.). Za nepříznivého počasí se přesuneme na faru.
 • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne „Pěší farní pouť na Velehrad“. Podrobnější popis cesty je na plakátku.
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022. Také teď ve čtvrtek ráno je volný úmysl mše sv.
 • Fotogalerie: Mše sv. na poděkování za katechetický rok

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy. Pán Bůh zaplať za veškerou podporu.
 • Dnes se ještě můžete přihlásit na autobus na „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem na hoře Prašivá. Je to v pátek 1. července 2022.
 • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
 • pátek při mši sv. v 18.00 chceme děkovat Pánu Bohu za celý školní a katechetický rok. Proto zvu na tu mši sv. nejen školní děti, ale celé rodiny.
 • Příští neděli v horním kostele budeme prožívat Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pouť. Proto obě mše sv. budou v horním kostele. A odpoledne v 15.00 hod Vás zvu na pobožnost na Dílech.
 • Od července bude malá změna ve mších svatých: v pondělí mše sv. nebude a v úterý nebude mše sv. ráno, ale večer v 18.00 v horním kostele.
 • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 25–35 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022. Také teď ve čtvrtek ráno je volný úmysl mše sv.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Děkuji za sbírku na Diecézní charitu. Vybralo se 13.185,– Kč.
 • Ve čtvrtek 16.6. připadá slavnost Božího Těla a Krve. Je to doporučený svátek. Zvu Vás na slavnostní mši sv. do HK v 18.00, (bude pouze večerní) po které bude následovat Eucharistický průvod. Budeme vyprošovat Boží požehnání pro farnost, město a pro celý svět. Letošní průvod půjde „jen“ kolem kostela. V případě nepříznivého počasí mši svatou zakončíme výstavem Nejsvětější Svátosti a adorací.
 • V sobotu odpoledne zveme na setkání seniorů. Začne v 15.00 hod. v kapli sv. Rity na faře.
 • Ve stejnou dobu, na farní zahradě mají táborák děti z náboženství.
 • První prázdninový den bude letos opět patřit tradičnímu „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem. Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni v pátek 1. července 2022 nejprve do areálu Kamenité u Vyšních Lhot a po mši svaté, kterou bude celebrovat biskup Martin David, na horu Prašivá. Tématem setkání je heslo „Společně na cestě“. Máme objednaný autobus. Při přihlašování se do seznamu napište příjmení rodiny a celkový počet osob, které v rámci té rodiny pojedou. Cena jednoho místa v autobuse je cca 100 Kč. Ale nechci, aby to byla překážka, zvláště pro početnější rodiny, proto kdo pojede přispěje dobrovolnou částkou. (Platí to pouze pro rodiny naší farnosti 🙂

Je třeba se rozhodnout nejpozději do neděle 19.6. (!)

 • V rámci Otevřených chrámů je do konce října kostel sv. Jana Křtitele otevřeny také v sobotu: 11.00–16.00 a v neděli: 12.00–17.00.
 • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 25–35 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022.
  Fotogalerie: první svaté přijímání

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • Dnešní sbírka je na Diecézní charitu.
 • Místní organizace KDU-ČSL zve na společné smažení vaječiny. Sejdeme se v 15.00 hod. na Horečkách u kaple Panny Marie. Začneme májovou pobožnosti a pak bude následovat další společný program. Všichni jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 9.6. připadá den vzájemných modliteb bohoslovců AKS a farnosti Frenštát p.R. Pamatujme ten den tak zvláště na ty, kteří se v Olomouci připravují na kněžství.
 • pondělí, čtvrtek a v pátek jsou volné úmysly mší sv.
 • První prázdninový den bude letos opět patřit tradičnímu „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem. Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni v pátek 1. července 2022 nejprve do areálu Kamenité u Vyšních Lhot a po mši svaté, kterou bude celebrovat biskup Martin David, na horu Prašivá. Tématem setkání je heslo „Společně na cestě“. Máme objednaný autobus. Při přihlašování se do seznamu napište příjmení rodiny a celkový počet osob, které v rámci té rodiny pojedou. Cena jednoho místa v autobuse je cca 100 Kč. Ale nechci, aby to byla překážka, zvláště pro početnější rodiny, proto kdo pojede přispěje dobrovolnou částkou. (Platí to pouze pro rodiny naší farnosti 🙂
 • V rámci Otevřených chrámů je do konce října kostel sv. Jana Křtitele otevřeny také v sobotu: 11.00–16.00 a v neděli: 12.00–17.00.
 • Hledáme muže, kteří by byli ochotní posekat trávu kolem dolního kostela.
  Fotogalerie: pobožnost u Panny Marie na Horečkách

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům. Vybralo se 15.978 Kč. Příští neděli bude Svatodušní sbírka na Diecézní charitu.
 • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová kněžská povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V sobotu večer, v 19.00 hod., zvu do DK na svatodušní vigilií. Bude to adorace spojena s rozjímáním Božího slova.
 • Také příští neděli, po covidové odmlce budeme opět smažit vaječinu, na kterou zve místní organizace KDU-ČSL. Sejdeme se v 15.00 hod. na Horečkách u kaple Panny Marie. Začneme májovou pobožnosti a pak bude následovat další společný program. Všichni jste srdečně zváni.
 • Fotogalerie: 80 let zvoničky pod Javorníkem

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary. Za týden bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Příští neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Biskupství ostravsko-opavské a Centrum pro rodinu srdečně zve v úterý 24. května do Ostravy na Diecézní setkání seniorů. Program: 9.30 – katedrála Božského Spasitele – mše svatá – celebruje biskup Martin David
  10.30 – biskupství – občerstvení
  11.00 – přednáška „Jak pečovat o láskyplné vztahy s dospělými dětmi a vnoučaty“
  13.00 – koncert cimbálové muziky VRZUŠKA

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnes v církvi slavíme neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu.
 • Dnes u příležitosti Dne osvobození chceme děkovat Panu Bohu za tento dar a zároveň i vyprošovat mír pro celý svět při Májové pobožnosti v 15.00 u kapličky na Kopané. Jste srdečně zvaní.
 • V sobotu 14. května v 15.00 hod. vás srdečně zveme na mariánskou pobožnost a oslavu u příležitosti 80. výročí postavení zvoničky pod Javorníkem.
 • Sbírka příští neděle bude na opravy fasády fary.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11 do 16 hod. a v každou neděli od 12 do 17 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • V neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Fotogalerie: Pobožnost na Kopané

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Moc děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová kněžská povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v sobotu v kapli na Radhošti se koná Stanislavská pouť. Zveme všechny, kdo se tam chtějí společně modlit. Vše začíná mši sv. v 10.30.
 • Tradiční pouť rodin na Maria Hilf u Zlatých Hor se tentokrát také uskuteční v sobotu 7. května. Více informací na plakátech.
 • Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání. Pamatujme na to i v naších modlitbách.
 • Příští neděli u příležitosti Dne osvobození chceme děkovat Panu Bohu za tento dar a zároveň i vyprošovat mír pro celý svět při Májové pobožnosti v 15.00 u kapličky na Kopané. Jste srdečně zvaní.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti, v rámci kterých budeme rozjímat nad knihou „Měsíc s Pannou Marií“.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11 do 16 hod. a v každou neděli od 12 do 17 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • V neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.