Ministranti

Ministrantské schůzky probíhají každý pátek po večerní mši svaté od 18.45 – 20.00 hod., kromě prvního pátku, kdy je společná farní adorace. Na schůzkách se ministranti vzdělávají ve věcech liturgie, zaznívá duchovní slovo a také si společně zahrají nějaké hry.

V sobotu 10. října je diecézní ministrantská pouť na Cvilíně u Krnova.