Ministranti

Ministrantské schůzky probíhají jeden týden v pondělí a druhý týden v pátek po večerní mši svaté od 18.45 – 20.00 hod. Na schůzkách se ministranti vzdělávají ve věcech liturgie, zaznívá duchovní slovo a také si společně zahrají nějaké hry.

11. února je ministrantská schůzka.