Rok 2020

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ – pravidelná setkávání – se konaly stejně jako v roce 2019 s výjimkou doby mimořádných opatření v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19.

Leden

 • 1. 1. Slavnost Panny Marie Matky Boží jsme slavili v kostele sv. Martina v 7:30 hod. a v kostele sv. Jana Křtitele v 9:00 hod.
 • 6. 1. Slavnost Zjevení Páně – mše sv. v 7:30 a 18:00 hod. v kostele sv. Martina – žehnání vody, kadidla, křídy a zlata
 • 7. 1. Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů v 17:00 hod. v Orlovně
 • 13. 1. Setkání s rodiči dětí, které přistoupí v 1. sv. Přijímání – 19:00 hod. na faře
 • 18. – 25. 1. týden modliteb za jednotu křesťanů
 • 19. 1. Ekumenická bohoslužba – 16:00 hod. v kostele sv. Martina
 • 23. 1. Pastorační rada – 18:00 hod. na faře
 • 24. – 26. 1. TRIDUUM – Modlitby matek
 • 29. 1. farní katecheze na téma Kdo je Ježíš

Únor

 • 3. 2. po večerní mši sv. bylo udělováno Svatoblažejské požehnání
 • 26. 2. Popeleční středa – mše sv. v 7:30 a 18:00 hod. v kostele sv. Martina

Březen

 • 10. 3. vydal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA „Mimořádné opatření“ o ochraně veřejného zdraví a „Nařízení“ k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
 • 10. 3. byla zveřejněna „Výzva České biskupské konference“ v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob
 • 11. 3. zveřejněna „Výzva ostravsko-opavského biskupa věřícím diecéze v souvislosti s šířením koronaviru“
 • 12. 3. zveřejněno „Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020“:
  • zrušení veřejných bohoslužeb a dalších církevních akcí
  • do odvolání byli všichni věřící dispenzování od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách
  • připojení se každý večer ve 20:00 hod. k modlitbě za ukončení pandemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodovali o osudech lidí, za odpuštění hříchů i usmíření Boha
 • 25. 3. výzva p. Marcely Zátopkové a rozeslání odkazů e-mailem na „Modlitební setkání maminek“ (na středu 25. 3. od 19:00 hod.)
 • 27. 3. – jsme měli možnost sledovat prostřednictvím TV Noe „Promluvu papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi“

Duben

 • Rozhodnutí biskupa ostravsko-opavské diecéze k duchovní správě a liturgické službě ve Svatém týdnu a velikonoční době 2020:
  • dispens
  • Svátost pokání a smíření
  • velikonoční zpovídání a svaté přijímání, záležitosti křtů, Prvního sv. přijímání a pohřbů
 • ŽIVÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB z kostela sv. Martina:
  • 9. 4. – mše svatá Na památku poslední večeře Páně – 18:00 hod.
  • 10. 4. – Křížová cesta v 8:00 hod., Velkopáteční obřady v 18:00 hod.
  • 11. 4. – Ranní chvály v 8:00 hod., vigilie Vzkříšení Páně ve 21:00 hod.
  • 12. 4. – Slavnost Vzkříšení Páně v 9:00 hod.
  • 13. 4. – Velikonoční pondělí v 9:00 hod.
  • 26. 4. – 3. neděle Velikonoční – poslední přímý přenos
 • PLÁN OTVÍRÁNÍ KOSTELŮ:
  • 27. 4. – maximální počet 15 osob
  • 11. 5. – maximální počet 30 osob
  • 25. 5. – maximální počet 50 osob
  • byla stanovená přesná pravidla pro konání bohoslužeb
 • 27. 4. zveřejnil o. Petr na webových stránkách farnosti podmínky pro obnovení bohoslužeb od pondělí 27. dubna

Květen

 • 8. 5. se konala mše svatá na poděkování za ukončení 2. světové války – 15:00 hod. na Kopané ve Staré škole (v omezeném množství)
 • 30. 5. Svatodušní vigilie – 18:00 hod. V kostele sv. Jana Křtitele – křest přijali 4 katechumeni a spolu s dalšími dvěma i Svátost biřmování
 • 31. 5. se v 15:00 hod. uskutečnila pobožnost u Panny Marie Lurdské na Horečkách. I přes nepřízeň počasí se pobožnosti zúčastnilo 64 věřících

Červen

 • 7. 6. – o. Petr oficiálně oznamuje svůj odchod z frenštátské farnosti. Požádal o přeložení na vlastní žádost a to ze zdravotních důvodů.
  Jeho nástupce bude P. Mgr. Mariusz Tomasz Banaczczyk z poutního místa Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách
 • 11. 6. Slavnost Těla a Krve Páně – mše sv. Se konaly v 7:30 hod. v kostele sv. Martina a v 18:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele s adorací. Eucharistický průvod se nekonal
 • 20. 6. pobožnost u kapličky Na Dílech se konala u příležitosti Slavnosti narození sv. Jana Křtitele. Pobožnost – za opět velice nepříznivého počasí – se zúčastnilo 36 věřících z Trojanovic a Frenštátu p.R.
 • 21. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli – mše sv. v 7:30 a 9:00 hod. – obě v kostele sv. Jana Křtitele. Spolu s osmi dětmi jsme jako farnost prožili První svaté přijímání.
 • 28. 6. jsme se oficiálně rozloučili s o. Petrem, který odchází do Havířova

Červenec

 • od 30. 6. se na sever Moravy vrací tvrdší opatření kvůli koronaciru
 • 4. 7. byla udělována Svátost pomazání nemocných
 • 5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje: poutní mše sv. na Radhošti se konaly v 11:00 hod. – celebroval P. Mgr. Marek Žukowski a ve 14:00 hod. celebroval P. Mgr. Petr Dujka spolu se dvěma bratřími dominikány z Olomouce
 • 14. – 17. 7. se uskutečnila „Pěší pouť na Velehrad“, kterou zorganizovala paní Katka Siudová

Srpen

 • 7. 8. jsme pod vedením paní Věrky Chovancové absolvovali poutní zájezd do Blahutovic (část Jeseníku nad Odrou). Společně jsme prošli „Cestu sv. Františka“, která je jednou ze 41 v Evropě.
 • 10. – 14. 8. se pod vedením paní Marcely Zátopkové uskutečnil farní tábor
  Téma: Láska ke stvoření
  Motto: „Střežit Boží dílo, které je projevem Otcovy lásky“
 • 29. 8. se uskutečnila spolu s Tichou společná farní pouť na Radhošti

Září

 • 6. 9. – vyšel nový časopis frenštátské farnosti MAJAK a také o. Mariusz požehnal školákům aktovky
 • 9. 9. se konala po mši sv. Pastorační rada farnosti
 • 13. 9. se u příležitosti 300 let od posvěcení sochy Panny Marie u zvoničky v Trojanovicích na Bystrém konala Mariánská pobožnost
 • 26. 9. byly zveřejněny „Pokyny apoštolského administrátora v souvislosti s aktuální situací COVID-19“
 • 25. – 27. 9. se uskutečnilo modlitební setkání maminek TRIDUUm

Říjen

 • 7. 10. – Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence
 • 11. 10. – nouzový stav nás vrací k obrazovkám a monitorům
 • 23. 10. – zemřel P. Petr Dokládal – v naší farnosti působil jako farář v letech 1992–1997

Listopad

 • od 18. 11. a po celou dobu až do 31. 12. se cca každý týden mění počty účastníků při mši svaté, svatbách, pohřbech
 • 29. 11. na 1. neděli adventní vychází MAJAK – prosinec 2020

Prosinec

 • 19. 12. v 10:35 hod. Přijíždí do Frenštátu p.R. vlak Sp 1783 Radhošť z Brna a čtyři skauti nám dovážejí Betlémské světlo (pozn. Nevím po kolikáté do Frenštátu p.R., ale tradice již trvá plných 30 let :))
 • 24. 12. – Štědrý den – půlnoční mše svatá byla zrušena
 • 25. 12. – slavíme v omezeném počtu Narození Páně (na základě vyzvednutých „vstupenek“ – mše svaté vždy v kostele sv. Jana Křtitele – možnost 33 osob; 3 mše svaté)
 • 27. 12. – rovněž na základě „vstupenek“ slavíme Svátek Svaté Rodiny; manželé obnovují své manželské sliby (3 mše svaté)
 • 31. 12. – při večerní mši svaté – opět na základě „vstupenek“ – děkujeme Pánu za vše, co jsme obdrželi v tomto roce 2020