Rok 2022

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ – pravidelná setkávání se konala, pokud to vládní nařízení dovolovala.

Leden

 • v letošním roce uplynulo 640 let od první zmínky o Frenštátu pod Radhoště (1382–2022)
 • v sobotu 1. ledna jsme slavili Slavnost Matky Boží Panny Marie
 • v pondělí 3. ledna po večerní mši sv. se na faře uskutečnilo setkání v rámci Synody 2021–2023.
 • ve čtvrtek 6. ledna jsme společně prožívali Slavnost Zjevení Páně
 • byla rovněž zahájena Tříkrálová sbírka
 • v neděli 9. ledna jsme prožili „Svátek Křtu Páně“ a obnovili jsme své křestní sliby
 • ve dnech 14.–16. ledna se konala Duchovní obnova Modliteb matek s názvem „Moudrost matčina srdce“ – byly rozeslány odkazy na linky živého vysílání
 • Od 18. do 25. ledna probíhal „Týden modliteb za jednotu křesťanů“
 • Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí – 23. ledna – se po celém světě slavila jako „Neděle Božího slova“

Únor

 • 2. února jsme slavili svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
 • u příležitosti připomínky sv. Blažeje – 3. února – bylo o. Mariuszem po mši svaté udělováno Svatoblažejské požehnání
 • v sobotu – 5. února – po ranní mši sv. nám byla na přímluvu sv. Agáty žehnáme chleby, které si donesli
 • Misijní klubko si na neděli 6. února připravilo od 17:00 hod. na faře zajímavý program:
  • Divadlo – Lakomá Barka (hrají děti z misijního klubka a mladí farníci)
  • Misijní kino – (2 filmy s misijní tematikou)
  • Posezení (káva, čaj)
  • Setkání proběhlo za dodržení proti epidemiologických podmínek.
 • V pondělí – 7. února – od 17:15 se konalo v kostele Mariánské večeřadlo
 • V neděli – 13– února – jsme vždy po obou mších svatých přáli o. Mariuszovi k jeho 47 narozeninám
 • Výsledek Tříkrálové sbírky:
  • Trojanovice: ……………...…………. 43 730,– Kč
  • Frenštát : …………….....……………..53 457,– Kč
  • Charita Frenštát : …………………. 718 029,– Kč
  • Diecéze ostravsko-opavská: … 20 884 344,– Kč
  • Celorepublikový výnos: ……….. 137,9 mil. Kč
 • V sobotu 12. února proběhla Valentýnská pouť v příborském kostele svatého Valentýna. V 16:00 hod. začal program mši sv., následoval koncert Pavla Helána a přednáška „Když láska není jen sladká a neb Proč si v životě někdy tak ubližujeme, i když se tolik milujeme, a co s tím…“
 • V neděli 13. února přejeme otci Mariuszovi k jeho 47 narozeninám
 • nadále pokračujeme vždy v pondělí v Mariánském večeřadle
 • Výzva: čeští a moravští biskupové nás vyzvali k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině
 • ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem. Pohřeb se uskutečnil v sobotu 26. února v 11.hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Po mši sv. Byly tělesné ostatky přeneseny a uloženy v kostele sv. Václava v Ostravě
 • Historickým městem r. 2021 v Moravskoslezském kraji se stejně jako v r. 2020 stal Frenštát pod Radhoštěm

Březen

 • ve středu 2. března začala Popeleční středou postní doba
 • každý první pátek v měsíci navštěvoval o. Mariusz starší a nemocné farníky
 • na Popeleční středu vyšel další farní časopis MAJAK
 • po celou Postní dobu se vždy v pátek konaly Křížové cesty, které vedly jednotlivá farní společenství. Začátek v 17:15 hod.
 • sbírka na pomoc Ukrajině: vybralo se 24 648,– Kč
 • v neděli 13. března v 9:00 hod. Byla sloužena mše sv. Za + biskupa V. F. Lobkowicze
 • v sobotu 19. března se uskutečnilo na faře „Setkání se sv. Josefe“ – pouze pro muže
 • k 18. březnu bylo dle Ministerstva vnitra ČR uděleno pobytové oprávnění
  • Frenštát p. R. ….………………. 97 osob
  • Trojanovice …………………….. 62 osob
  • Tichá …………………………… 1 osoba
 • 25. března se celá diecéze připojila k modlitbě s papežem Františkem zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (v 17.hodin)
 • v pátek 25. března po mši svaté jsme začali adoraci „24 hodin pro Pána“ – ta probíhala os 19:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, potom pokračovala ve farní kapli sv. Rity a od 7:00 hod. až do 19:00 hod. v kostele sv. Martina
 • Triduum Modliteb matek – probíhalo v soukromí 25. – 27. března
 • 27. března v neděli – změna času

Duben

 • v pátek 1. dubna organizovala farnost Dolní Bečva Křížovou cestu na Radhošť do kaple sv. Cyrila a Metoděje
 • 27. 3. – 3. 4. se konal v kostele sv. Jana Křtitele Misijní jarmark výrobků dětí z našeho Misijního klubka
 • v sobotu 9. dubna prošli Křížovou cestu (bylo nás celkem 33) od Chovanců ke kapli sv. Marka až ke kříži na Helštýně
 • v neděli 10. dubna se konala na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma Květná – Pašijová neděle
 • TRIDUUM:
  • Zelený čtvrtek – 14. dubna – mše sv. na památku umučení Páně (18:00 hod.)
  • Velký pátek – 15. dubna – 8:00 hod. Křížová cesta, Velkopáteční obřady (18:00 hod.)
  • Bílá sobota – 16. dubna – 8:00 hod. modlitba breviáře – ranní chvály. Adorace u Božího hrobu – stráž – 8:30 – 20:00 hod.
  • Velikonoční vigilie – ve 21:00 hod.
  • Slavnost Vzkříšení Páně – 17. dubna, žehnání pokrmů
  • Všechny obřady se konaly v kostele sv. Jana Křtitele
 • Velikonoční pondělí – mše svatá byla pouze v 9:00 hod.
 • v sobotu – 23. dubna – se uskutečnila pobožnost u kaple sv. Marka v 15:00 hod.
 • v neděli – 24. dubna – se konala v kostele sv. Martina pobožnost v Božímu Milosrdenství (od 14:30 příležitost k Svátosti smíření, začátek pobožnosti byl v 15:00 hod.)
 • od 24. dubna byly opět všechny nedělní mše svaté v 7:30 hod. v kostele sv. Martina
 • ve dnech 27.–30. dubna byly z důvodu nemoci o. Mariusze zrušeny mše svaté

Květen

 • 1. května se uskutečnilo na Biskupství ostravsko-opavském setkání farních koordinátorů k završení diecézní fáze synodálního procesu
 • 1. května byl jmenován nových apoštolským nunciem v ČR Jude Thaddeus Okolo
 • týden od 2. do 8. května byl vyhlášen „Týden modliteb za duchovní povolání“
 • 8. května u příležitosti Dne osvobození se konala v 15:00 hod. Mariánská pobožnost u kapličky na Kopané
 • Májové pobožnosti v naší farnosti se konaly vždy po večerní mši svaté
 • v rámci projektu „Otevřené chrámy“ byl každou sobotu od 11:00 do 16:00 hod. a v neděli od 12:00 do 17:00 hod. otevřen kostel sv. Jana Křtitele a kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti vždy úterý – čtvrtek 10:00 – 16:00 hod. a pátek – pondělí 9:00 – 16:00 hod.
 • 14. května v 15:00 hod. se konala Slavnost 80. výročí postavení zvoničky v Trojanovicích pod Javorníkem a 50. výročí postavení zvoničky v Trojanovicích pod Radhoštěm
 • 22. května 5 dětí z naší farnosti přistoupilo k prvnímu Sv. Přijímání
 • Jeho svátost papež František jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera
 • 24. května pořádalo Biskupství ostravsko-opavské a Centrum pro rodinu Diecézní setkání seniorů
 • 29. května vyšlo další číslo časopisu frenštátské farnosti MAJAK (květen/2022)

Červen

 • v sobotu 4. června se v 19:00 hod. v kostele sv. Martina konala Svatodušní vigilie
 • v neděli 5. června jsme se sešli v 15:00 hod. u kaple Panny Marie Lurdské na Horečkách. Zde se konala pobožnost a potom následoval společný program smažení vaječiny na kterou nás pozvala místní organizace KDU ČSL
 • ve čtvrtek 16. června jsme slavili Slavnost Božího těla a Krve
 • v sobotu 18. červa se konalo na faře Setkání seniorů a zároveň na farní zahradě měly děti z náboženství táborák
 • ve středu 22. červa byla opět pobožnost k sv. Ritě
 • 23. června ve 21:00 hod. se uskutečnil Svatojánský oheň na Radhošti
 • 24. června jsme děkovali Pánu za celý školní a katechetický rok
 • v neděli 26. června jsme prožili Slavnost narození sv. Jana Křtitele, odpoledne se v 15.hodin konana u kaple na Dílech pobožnost k tomuto světci

Od července – změna v dobách mších svatých: v pondělí mše sv. nebudou a v úterý se mše sv. přesouvá na 18:00 hod. do kostela H. K.

Červenec

 • 1. července se děti z naší farní rodiny zúčastnily „Setkání dětí a rodin s otcem biskupem Martinem na Prašivé“
 • v neděli 3. července se na farní zahradě uskutečnilo „Společenské farní odpoledne“
 • v úterý 5. července jsme slavili na Radhošti „Slavnost sv. Cyrila a Metoděje“
 • od středy 13. července do soboty 16. července proběhla „Pěší farní pouť na Velehrad“, kterou opět zorganizovala paní Katka Siudová
 • náš varhaník Vojtěch Trubač se zúčastnil mezinárodní soutěže „Beethovenův Hradec“ a umístil se na 2. místě. Blahopřejeme !!!
 • ve středu 20. července jsme opět přednášeli své prosby sv. Ritě

Srpen

 • ve dnech 2., 4. a 5. srpna uskutečnily děti z Misijního klubka pod vedením paní Věry Chovancové „Misijní putování s živým radostným růžencem“. Navštívily: Zašovou, Nový Jičín, Starý Jičín Kozlovice, Hukvaldy
 • 5. srpna se 6 věřících z naší farnosti zúčastnilo „Nočního Eucharistického procesí na svatý Hostýn“. Program: 21:00 hod. zahájení z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem, v 00:00 hod. mše sv. v bazilice na Svatém Hostýně – hl.celebrant: Mons. Josef Nuzík
 • 9. – 14. srpna se konalo v Hradci Králové „Celostátní setkání mládeže“. Za Ostravsko-opavskou diecézi přijelo na setkání 778 mladých lidí.
 • v sobotu 13. srpna se uskutečnily u planiskového mostu Tradiční dožínky
 • v neděli 14. srpna se konala děkovná mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
 • v pondělí 15. srpna jsme oslavili Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • v sobotu 27. srpna jsme společně jako farnost – Frenštát p.R. a Tichá – putovali na Radhošť. Mše svatá se konala v 11. hodin

Září

 • v neděli 4. září požehnal o. Mariusz při mších svatých (v 7:30 a v 9:00 hod.) školní aktovky a školní pomůcky, které si děti přinesly s sebou
 • v pátek 9. září se uskutečnila na faře první schůzka Misijního klubka v novém školním roce
 • v neděli 10. září vyšel nový farní časopis MAJAK
 • Výuka náboženství: – od 14. 9. 1. – 2. třída, 4. – 6. třída a 7. – 9. třída, od 21. 9. 3. třída
 • ve středu 21. září byla opět pobožnost k sv. Ritě
 • v sobotu 24. 9. se konal velký úklid kostela sv. Martina
 • v neděli 25. 9. pozval o. Mariusz na přátelské posezení všechny, kdo se zapojují do úklidu obou kostelů
 • TRIDUUM Modliteb matek – tentokrát probíhalo soukromě ve dnech 23.. 25. září
 • ve dnech 23. – 25. září se konaly Volby do obecních zastupitelstvech. Za KDU-ČSL uspěla ve volbách ve Frenštátě p.R. pouze Mgr. Zita Kučová. V Trojanovicích nebyl za tuto stranu zvolen nikdo z navrhovaných kandidátů
 • ve středu 28. září jsme společně na mši svaté slavili Slavnost sv. Václava, hlavního patrona Českého národa
 • v kapli na Radhošti se téhož dne ve 13:00 hodin konala mše svatá Nadačního fondu Betlém nenarozených

Říjen

 • jako každý první pátek v měsíci navštívil o. Mariusz starší a nemocné farníky
 • v sobotu 15. října jsme jako farní společenství absolvovali pouť do Polska do Turzy Śląskiej (Slezské Fatimy). Navštívili jsme rovněž Orlovou – kostel Narození Panny Marie a šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné – Doly
 • u příležitosti Misijního dne 23. října jsme byli pozváni na pásmo o blahoslavené Paulině Jarocit
 • ve středu 19. října se uskutečnilo Setkání seniorů na faře
 • ředitelka Charity ve Frenštátě p. R. Paní Bc. Lenka Tabachová převzala v Praze ve Svatovítské katedrále cenu Charity
 • v neděli 30. října se konala na místním hřbitově Dušičková pobožnost, při které jsme se modlili za zemřelé

Listopad

 • v sobotu 5. listopadu přijalo 8 farníků z rukou biskupa Martina Davida Svátost biřmování
 • Slavnost sv. Martina jsme společně prožívali v neděli 13. listopadu
 • ve středu 16. listopadu se opět uskutečnilo Setkání seniorů
 • vyšel nový časopis frenštátské farnosti MAJAK
 • 23. listopadu se uskutečnila pobožnost k sv. Ritě
 • v neděli 27. listopadu jsme vstoupili do nového církevního roku, který začal adventem

Prosinec

 • ve čtvrtek 1. prosinec jsme se společně modlili za kněze a za nová povolání
 • v pátek 2. prosince navštěvoval o. Mariusz opět staré a nemocné farníky a po večerní mši svaté byla pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
 • v sobotu 3. prosince byla po mši svaté pobožnost k Neposkvrněnému početí Panny Marie a jako vždy v první sobotu následovaly modlitby Fatimského apoštolátu - na faře
 • vždy v sobotu ráno v 7:30 hod. se konaly RORÁTY
 • rovněž v sobotu 3. prosince se konalo tzv. Tvoření pro Misijní jarmark (odpol. na faře)
 • sobotu 10. prosince nás o. Mariusz pozval na Adventní adoraci, která se konala v kostele sv. Martina od 19:00 hod.
 • v sobotu 17. prosince v 10:35 hod. nám bylo brněnskými skauty přivezeno Belémské světlo. Až do Štědrého dne bylo možno si Betlémské světlo zapálit v kostele sv. Martina, v Turistickém a informačním centru ve Frenštátě na náměstí, Informačním centru v Trojanovicích, v kostele sv. Mikuláše v Tiché, v CykloSport Prašivka a v Trojanovicích 698 u p. Mužíkové
 • neděli 18. prosince bylo Betlémské světlo při mších svatých v 7:30 a v 9:00 vneseno na naších kostelů – sv. Martina (vnesly sestry Přádkovy) a sv. Jana Křtitele (vnesli sourozenci Juračákovi)
 • 24. prosince se konala Vigilie Narození Páně – půlnoční mše svatá – ve 22:30 hod.
 • v neděli 25. prosince – 1. svátek vánoční – Narození Páně – mše sv. byly v 7:30 (kostel sv. Martina) a v 9:00 (kostel sv. Jana Křtitele)
 • pondělí 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 9:00 (kostel sv. Jana Křtitele)
 • v pondělí 26. prosince v 17:00 hodin se konala v kostele sv. Jana Křtitele Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby
 • úterý 27. prosince – Svátek sv. Jana Evangelisty – mše sv. v 18:00 (H. K.)
 • ve středu 28. prosince – Svátek svatých Betlémských dětí – mše sv. 18:00 (H. K.)
 • pátek 30. prosince – Svátek svaté rodiny – mše sv. v 18:00 (H. K.)
 • sobotu 31. prosince – Silvestr – poděkování za uplynulý rok – mše sv. v 18:00 (H. K.)
 • 31. prosince zemřel ve věku 95 let emeritní Papež Benedikt XVI. (265. papež)