Kalendář

 • 2018 (zobrazit)
 • 2019 (zobrazit)
 • 2020
  • Leden
   • 6.1.– Slavnost Zjevení Páně mše sv. v 7.30 a 18.00 hodin v D. K. – žehnání vody, kadidla a křídy a zlata
   • 7.1. – Alianční den modliteb za jednotu křesťanů v 17.00 hod v Orlovně
   • 13.1. Setkání s rodiči dětí, které přistoupí k 1.sv. přijímání v 19.00 hodin na faře
   • 18. – 25.1. týden modliteb za jednotu křesťanů
   • 19.1. – Ekumenická bohoslužba v 16.00 hodin ve farním kostele
   • 23.1. Pastorační rada v 18:00 hodin na faře
   • 24. – 26.1. Triduum – Modlitby matek
  • Únor
   • 3.2. po večerní mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání
   • 26.2. popeleční středa mše sv. v 7.30 a 18.00 v D. K.
  • Březen
   • 21.3. při mši sv. v 9.00 můžete přijmout sv. pomazání nemocných (od 8.15 – 9.00 hodin svátost smíření)
  • Duben
   • 4. 4. – křížová cesta ke kapli sv. Marka v 18.00 hod. Jde se od Chovanců.
   • 5. 4. – Květná neděle – zpovědní den od 14.30 – 17.30 hod. v D. K.
   • 10. 4. – Velký pátek – křížová cesta v 8.00 hod. v H. K.
   • 11. 4. – Bílá sobota – ranní chvály v 8.00 hod. H. K.
   • 12. 4. – Adorace a svátostné požehnání o sl. Vzkříšení Páně v 15.00 hod.
   • 19.4. – Adorace v 15.00 hod. o neděli Božího Milosrdenství (od 14 – 15.00 hodin možnost sv. smíření v D. K.)
   • 26. 4. – pobožnost u kaple sv. Marka v 15.00 hodin
  • Květen
   • 8. 5. – mše svatá na poděkování za ukončení 2. světové války v 15.00 hod. na Kopané ve Staré škole.
   • 16.5. – farní pouť
   • 24.5. – 1.sv. přijímání v 9.00 hodin (22.5. zpověď, 23.5. nácvik)
   • 30.5. Svatodušní vigilie v 21.00 hodin H. K.
   • 31.5. pobožnost u PM Lurdské na Horečkách (vaječina)
  • Červen
   • 11.6. Slavnost Těla a Krve Páně mše sv. v 17.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele s euchar. průvodem do farního kostela sv. Martina.
   • 20.6. pobožnost v kapličce Na Dílech v 15.00 hodin
   • 21.6. Pouť k sv. Janu Křtiteli mše sv. v 7.30 a 9.00hodin v H. K. (farní odpoledne v 15.00 hodin)