Kalendář

 • 2018
  • Květen
   • 1. 5. – Ministrantský výlet do Olomouce (Kněžského semináře)
   • 8. 5. – Mše svatá ve st. škole na Kopané + průvod ke kapličce
   • 12. 5. – Farní pouť na sv. Kopeček a Olomouc
   • 19. 5. – Svatodušní vigilie ve 21.00 hod.
   • 20. 5. – Pobožnost k PM u kapličky PM Lurdské – smažení vajíček
   • 25. 5. – Noc kostelů začne od 18.00 – 22.00 hod.
  • Červen
   • 2. 6. – Děkanátní pouť – Frýdecká bazilika
   • 3. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně + první svaté přijímání mše svatá (H. K.) v 8.30 hod. s průvodem do kostela sv. Martina
   • 24. 6. – Pouť Jana Křtitele mši svatou povede Mons. Martin David, pomocný biskup v 9.00 hod. a odpoledne bude v 15.00 hod. adorace a sv. požehnání.
  • Červenec
   • 2. 7. – Prašivá
   • 5. 7. – Pouť sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti mše svatá v 14.00 hod.