Kalendář

2018

 • Květen
  • 1. 5. – Ministrantský výlet do Olomouce (Kněžského semináře)
  • 8. 5. – Mše svatá ve st. škole na Kopané + průvod ke kapličce
  • 12. 5. – Farní pouť na sv. Kopeček a Olomouc
  • 19. 5. – Svatodušní vigilie ve 21.00 hod.
  • 20. 5. – Pobožnost k PM u kapličky PM Lurdské – smažení vajíček
  • 25. 5. – Noc kostelů začne od 18.00 – 22.00 hod.
 • Červen
  • 2. 6. – Děkanátní pouť – Frýdecká bazilika
  • 3. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně + první svaté přijímání mše svatá (H. K.) v 8.30 hod. s průvodem do kostela sv. Martina
  • 24. 6. – Pouť Jana Křtitele mši svatou povede Mons. Martin David, pomocný biskup v 9.00 hod. a odpoledne bude v 15.00 hod. adorace a sv. požehnání.
 • Červenec
  • 2. 7. – Prašivá
  • 5. 7. – Pouť sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti mše svatá v 14.00 hod.
 • Září
  • 3.9. – Zahájení školního roku v 18hodin
  • 15.9. – 120let výročí posvěcení kaple na Radhošti
  • 21.–23.9. Víkendovka pro děti (Štramberk)
  • 28.9. Radhošť – Betlém nenarozených mše 13.00 hodin
  • 28.–30.9. Triduum – Modlitby Matek
 • Říjen
  • 6.10. farní výlet do Zašové
  • 21.10. Misijní neděle – Misijní klubko
  • 28.10. Výročí posvěcení kostela
 • Listopad
  • 4.11. Dušičky, pobožnost na hřbitově v 15.00 hodin
  • 11.11. Pouť sv. Martina – Misijní jarmark
 • Prosinec
  • 1.12. Konec církevního roku
  • 2.12. Advend – Roráty (út a čt 6:30, so 7:30)

2019

 • Leden
  • 20. 1. – Ekumenická bohoslužba v 17.00 hod. v kostele sv. Martina
  • 24. 1. – Pastorační rada na faře v 19.00 hod.
  • 25. – 27.1. Triduum – Modlitby matek
 • Únor
  • 22. – 24. 2. – víkendovka na Cvilíně pro děti misijního klubka
  • 24. 2. – udělování novokněžského požehnání P. Jana Jurečky
 • Březen
  • 30. 3. – udělování sv. pomazání nemocných v 9.00 hod. v D. K.
  • 31. 3. – misijní jarmark
 • Duben
  • 5. – 7. 4. – diecézní setkání mládeže ve Frýdku
  • 13. 4. – křížová cesta ke kapli sv. Marka v 18.00 hod. Jde se od Chovanců.
  • 14. 4. – Květná neděle – zpovědní den od 14.30 – 17.30 hod. v D. K.
  • 19. 4. – Velký pátek – křížová cesta v 8.00 hod. v H. K.
  • 20. 4. – Bílá sobota – ranní chvály v 8.00 hod. H. K.
  • 21. 4. – Adorace a svátostné požehnání o sl. Vzkříšení Páně v 15.00 hod.
  • 28. 4. – pobožnost u kaple sv. Marka v 15.00 hod. Od 14.00 – 15.00 hod. možnost sv. smíření.
 • Květen
  • 8. 5. – mše svatá na poděkování za ukončení 2. světové války v 15.00 hod. na Kopané ve Staré škole.
  • 11. 5. – ministrantský turnaj v Novém Jičíně
  • 18. 5. – farní pouť
  • 24. 5. – noc kostelů
 • Červen
  • 2. 6. – První svaté přijímání dětí v 9.00 hod. H.K.
  • 8. 6. – svatodušní vigilie v 21.00 hod. v H.K.
  • 20. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně mše svatá v 17.00 hod. v H.K. + průvod do D.K.
  • 22. 6. – pobožnost na Dílech k sv. Janu v 15.00 hod.
  • 23. 6. – pouť k sv. Janu Křtiteli – adorace od 15.00 hod.
 • Červenec
  • 1. 7. – Prašivá
  • 5. 7. – pouť k sv. Cyrilu a Metoději na Radhošti ve 14.00 hod.
  • 22. – 26. 7. – příměstský tábor
  • 28. 7. – 3. 8. – farní tábor v Dobešově