Farní sbor

Každý pátek po večerní mši svaté (asi od 18:45 hod) probíhá na faře zkouška farního sboru.

Je zván každý, kdo chce obohatit liturgii zpěvem.

Mgr. Marie Fialková