Farní sbor

Každý pátek po večerní mši svaté (asi od 18:45 hod) probíhá v letním čase v kostele sv. Jana Křtitele a v zimním čase na faře zkoušky farního sboru.

Je zván každý, kdo chce obohatit liturgii zpěvem.

Mgr. Marie Fialková