Farní sbor

Tento pátek 8.2.2019 bude po večerní mši svaté (asi od 18:45 hod) na faře zkouška na postní období.

Je zván každý, kdo chce obohatit liturgii zpěvem.

Mgr. Marie Fialková