Seznam frenštátských kněží

Jméno kněze Nástup Ukončení Poznámka
P. Jakub 1580 1586 zabil se při pádu z koně
P. Jan Piskoř 1586 1590
P. Jan Charvát 1590 1606 první pokusy o vybudování filiálního kostela
P. Martin Strejc 1606
P. Jan Vyškovský 1606 1608
P. Jan Liberius 1608 1614 - rozbil se zvon
- morová epidemie
P. Jan Ciběna 1614 1622 - fara získala tzv. „Kostelňák“-les v Trojanovicích-Lomná
P. Stanislav Nikolarces 1622 1623
P. Jan Zagrabinec 1624 1625 - Frenštát vypálen Mansfeldem
P. Tomáš Pavel Rychvaldský 1626 1674 - morová epidemie
- nájezd Švédů
- postaven filiální kostel sv. Jana Křtitele
- Mariánský sloup v Dolní ul.
- požár kostela sv. Martina
P. Ignác Jitali 1674 1681 - Frenštát vypálen kuruci
P. Jakub Piskoř 1681 1685
P. Samuel Pietsch 1685 1686
P. Jakub Valentin Palička 1686 1710 - obnova farního kostela a fary
- Mariánský sloup na náměstí
P. Jan Dřímala 1710 1719 - dostavba věže farního kostela
- kaple na Marku
P. Jiří Josef Geisler 1719 1740 - kaple sv. Kříže
P. Jindřich Alois Kraus 1740 1744 - vyhořela fara
P. Jiří Finsterschott 1744 1747 - zbudoval špitál v Horní ul.
- oltář sv. Jiří ve farním kostele
- hrobka v kapli sv. Barbory
P. Josef Štabel 1747 1762 - kříž u filiálního kostela
- vznik obce Trojanovice
P. Martin Benedikt Robotský 1762 1771 - kaple sv. Barbory
- oratoře ve filiálním kostele
- spory s hukvaldskou vrchností
P. František Gabriel Graf 1771 1789 - socha sv. Floriána
P. Josef Červenka 1789 1801
P. Jan Theny 1801 1828 - kříž na Radhošti
- oprava filiálního kostela
P. Josef Jelínek 1828 1834 - hřbitov na Rožnovské ulici
P. Jan Schwarz 1834 1852 - výstavba dnešní fary
- cholerová epidemie
P. Kazimír Tomášek 1852 1867
P. Josef Stoček 1867 1873
P. Tomáš Král 1873 1880
P. Anton Dolák 1880 1888 - generální oprava farního kostela
P. František Josef Fusek 1888 1892 - regotizace filiálního kostela
P. Ignác Bečák 1892 1901 - stavba kaple na Radhošti
P. Jan Břečka 1901 1924 - 1. světová válka
- rekvizice zvonů
P. Tomáš Kopecký 1925 1928
P. Filip Eliáš 1928 1931
P. Hugo Schneider 1931 1940 kaplan
P. Medard Horák 1932 1952 farář, děkan
P. František Černoch 1938 1955 kaplan
P. Vladimír Tichý 1940 1945 kaplan
P. František Martinek 1941 1944 kaplan
P. František Vaňák 1941 1948 kaplan
P. František Bém 1941 1968 kaplan
P. Vladimír Schneider 1943 1943 kaplan
P. ThDr. Josef Polášek 1944 1945 kaplan
P. Otakar Tomáš 1948 1950 kaplan
P. Karel Malovaný 1948 1951 kaplan
P. František Filip 1952 1979 administrátor, místo-děkan
P. prof. ThDr. Bohumil Zlámal 1960 1961 kaplan
P. Alois Čunderle 1954 1960 farní vikář
P. Jan Szczurko 1961 1965 kaplan
P. Josef Tobolík, OFM 1966 1967 kaplan
P. Bedřich Jagoš 1968 1969 farní vikář
P. František X. Flamík 1969 1971 farní vikář
P. Anton Lapšanský, SI 1972 1973 kaplan
P. František Janotka 1979 1990 administrátor
P. Pavel Kupka 1990 1992 farář
P. Petr Dokládal 1992 1997 farář
P. Rudolf Swienczek 1997 2016 farář
P. Petr Kuník 1. 7. 2000 30. 6. 2001 farní vikář
P. Miroslav Horňák 2009 2016 farní vikář
P. Miroslav Horňák 2016 30. 6. 2017 administrátor excurrendo
P. Petr Kříbek

P. Mariusz Banaszczyk

1. 7. 2017

1.7.2020

30. 6. 2020

-

farář

farář