Farní časopis MAJAK

MAJAK (podle kostelů sv. Martina a Jana Křtitele) je farní časopis, který vychází zhruba jednou za čtvrt roku. Na této stránce si můžete stáhnout všechna čísla časopisu ve formátu PDF. Přejeme příjemné počtení.

Září 2021

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Pouť k sv. Janu Křtiteli u kapličky pod Dílem
 • Pouť na Radhošti
 • Pěší pouť na Velehrad
 • Misijní víkendovka Pohoř
 • Prodloužený víkend
 • Otevřené chrámy

Stáhnout toto vydání v PDF.

Květen 2021

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Co všechno se událo 13. května?
 • Frenštát pod Radhoštěm – historické město Moravskoslezského kraje
 • Střípky z farní kroniky
 • Co víme o svatém Markovi?

Stáhnout toto vydání v PDF.

Únor 2021

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Vánoční pohoda
 • Pozvání…

Stáhnout toto vydání v PDF.

Prosince 2020

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Modlitby matek v roce 2020
 • Misijní klubko v roce 2020
 • Společenstvo seniorů v roce 2020
 • Opravy kostelů finišují
 • Betlémské světlo 2020
 • Historie frenštátské farnosti (1989–2012)

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2020

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Epilog otce Petra
 • Zážitek otce Marka z hlavní pouti na Radhošti
 • Pěší pouť na Velehrad
 • Tradiční pouť u kapličky pod Dílem
 • Cesta sv. Františka – Blahutovice
 • Příměstský farní tábor
 • Výzva – Česká křesťanská enviromentální síť
 • Obnova fasády kostela svatého Martina
 • Uplynulé události

Stáhnout toto vydání v PDF.

Únor 2020

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Půlnoční mše svatá z Narození Páně
 • Vánoční posezení na faře
 • Alianční týden modliteb a ekumenická bohoslužba
 • Triduum matek
 • Historie frenštátské farnosti (1948–1989)

Stáhnout toto vydání v PDF.

Prosinec 2019

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Farní pouť do Zašové
 • Pásmo dětí z Misijního klubka
 • Výlet ministrantů na Smrk aneb B4
 • Historie frenštátské farnosti (1938–1948)
 • Historie Betlémského světla

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2019

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Příměstský tábor misijního klubka
 • Farní tábor s Mojžíšem
 • Farní pouť na Radhošť k sv. Cyrilu a Metodějovi
 • Duchovní obnova maminek
 • Historie frenštátské farnosti (1918–1938)

Stáhnout toto vydání v PDF.

Květen 2019

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Víkendovka v Bohušově
 • Postní předsevzetí
 • Křížová cesta ke kapli svatého Marka
 • Velikonoce – vigilie Vzkříšení Páně
 • Pobožnost u kaple svatého Marka
 • Žehnání horní části fary
 • Mše svatá na Kopané jako poděkování za dar svobody
 • Ministrantský turnaj v halové kopané
 • Historie frenštátské farnosti do zániku monarchie (1848–1918)

Stáhnout toto vydání v PDF.

Březen 2019

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Křesťanský silvestr
 • Nám, nám, narodil se…
 • Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • Alianční týden
 • Triduum maminek
 • Frenštátská farnost do r. 1848

Stáhnout toto vydání v PDF.

Prosinec 2018

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Jak prožívali advent naši předkové?
 • Betlémské světlo
 • 120 let od posvěcení kaple na Radhošti
 • Víkend se svatou Bernadettou
 • Triduum
 • Pouť do Zašové

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2018

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Farní pouť k sv. Janu Křtiteli
 • Rozhovor s o. biskupem Martinem Davidem
 • Benefiční koncert
 • Dojmy z příměstského tábora
 • Prašivá
 • Pozvánky a nabídky

Stáhnout toto vydání v PDF.

Květen 2018

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Pozvání a události
 • Co je smyslem pastorační rady?
 • Ministrantský turnaj ve fotbale
 • Výlet do Frýdku
 • Křížová cesta za městem
 • Misijní jarmark
 • Malé ohlédnutí za Velikonocemi

Stáhnout toto vydání v PDF.

 

Březen 2018

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Výlet ministrantů na Javorník
 • Ekumenická bohoslužba
 • Modlitby matek – triduum
 • Pozvání
 • Odpovědi na otázky
 • Dějiny farnosti

Stáhnout toto vydání v PDF.