Farní časopis MAJAK

MAJAK (podle kostelů sv. Martina a Jana Křtitele) je farní časopis, který vychází zhruba jednou za čtvrt roku. Na této stránce si můžete stáhnout všechna čísla časopisu ve formátu PDF. Přejeme příjemné počtení.

Únor 2024

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Modlitby matek – TRIDUUM
 • Těsnými dveřmi musí vejít celý náš život
 • Aktivity se seniory – prezentace

Stáhnout toto vydání v PDF.

Listopad 2023

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Cyklopouť do Częstochowe
 • Farní pouť
 • Otevřené chrámy
 • Misijní odpoledne na faře
 • Trocha statistiky – kaple na Radhošti
 • Pochod svatých

Stáhnout toto vydání v PDF.

Květen 2023

 • Úvodník
 • Albín Polášek
 • 23 let kněžského svěcení otce Mariusze
 • Co to je Misijní klubko
 • Ministrantský den v Olomouci
 • Text z knihy na sousoší sv. Cyrila a Metoděje

Stáhnout toto vydání v PDF.

Únor 2023

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Obnova manželských slibů
 • Olomoucký arcibiskup František Sálesky Bauer
 • Nostalgie…

Stáhnout toto vydání v PDF.

Listopad 2022

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Matice Radhošťská
 • Turistický štítek Radhošť
 • Johann Gregor Mendel
 • Umění říkat dětem NE!
 • Betlémské světlo

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2022

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé
 • Svatodušní smažení vaječiny
 • Farní odpoledne
 • Pěší pouť na Velehrad 13.–16. července 2022
 • Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
 • Papežská misijní díla – dokončení
 • Setkávání seniorů

Stáhnout toto vydání v PDF.

Květen 2022

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Kristus opravdu vstal
 • 13. květen – významné to datum!
 • Papežská misijní díla – pokračování
 • Frenštát pod Radhoštěm – historické město Moravskoslezského kraje
 • Inspirativní stopy Cyrila a Metoděje

Stáhnout toto vydání v PDF.

Březen 2022

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Za církev synodální
 • Putování za betlémských světýlkem
 • Ohlédnutí za svátkem Křtu Páně
 • Papežská misijní díla – pokračování
 • Čísla v bibli
 • Postní kapky

Stáhnout toto vydání v PDF.

Prosinec 2021

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Svědectví maminek z hnutí Modlitby matek
 • Co jsou Papežská misijní díla?
 • První svaté přijímání 2021
 • Poutní zájezd seniorů
 • Dvojčata z Minnesoty
 • Statistika za rok 2021
 • Co nás čeká?

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2021

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Pouť k sv. Janu Křtiteli u kapličky pod Dílem
 • Pouť na Radhošti
 • Pěší pouť na Velehrad
 • Misijní víkendovka Pohoř
 • Prodloužený víkend
 • Otevřené chrámy

Stáhnout toto vydání v PDF.

Květen 2021

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Co všechno se událo 13. května?
 • Frenštát pod Radhoštěm – historické město Moravskoslezského kraje
 • Střípky z farní kroniky
 • Co víme o svatém Markovi?

Stáhnout toto vydání v PDF.

Únor 2021

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Vánoční pohoda
 • Pozvání…

Stáhnout toto vydání v PDF.

Prosince 2020

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Modlitby matek v roce 2020
 • Misijní klubko v roce 2020
 • Společenstvo seniorů v roce 2020
 • Opravy kostelů finišují
 • Betlémské světlo 2020
 • Historie frenštátské farnosti (1989–2012)

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2020

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Epilog otce Petra
 • Zážitek otce Marka z hlavní pouti na Radhošti
 • Pěší pouť na Velehrad
 • Tradiční pouť u kapličky pod Dílem
 • Cesta sv. Františka – Blahutovice
 • Příměstský farní tábor
 • Výzva – Česká křesťanská enviromentální síť
 • Obnova fasády kostela svatého Martina
 • Uplynulé události

Stáhnout toto vydání v PDF.

Únor 2020

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Půlnoční mše svatá z Narození Páně
 • Vánoční posezení na faře
 • Alianční týden modliteb a ekumenická bohoslužba
 • Triduum matek
 • Historie frenštátské farnosti (1948–1989)

Stáhnout toto vydání v PDF.

Prosinec 2019

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Farní pouť do Zašové
 • Pásmo dětí z Misijního klubka
 • Výlet ministrantů na Smrk aneb B4
 • Historie frenštátské farnosti (1938–1948)
 • Historie Betlémského světla

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2019

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Příměstský tábor misijního klubka
 • Farní tábor s Mojžíšem
 • Farní pouť na Radhošť k sv. Cyrilu a Metodějovi
 • Duchovní obnova maminek
 • Historie frenštátské farnosti (1918–1938)

Stáhnout toto vydání v PDF.

Květen 2019

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Víkendovka v Bohušově
 • Postní předsevzetí
 • Křížová cesta ke kapli svatého Marka
 • Velikonoce – vigilie Vzkříšení Páně
 • Pobožnost u kaple svatého Marka
 • Žehnání horní části fary
 • Mše svatá na Kopané jako poděkování za dar svobody
 • Ministrantský turnaj v halové kopané
 • Historie frenštátské farnosti do zániku monarchie (1848–1918)

Stáhnout toto vydání v PDF.

Březen 2019

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Křesťanský silvestr
 • Nám, nám, narodil se…
 • Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • Alianční týden
 • Triduum maminek
 • Frenštátská farnost do r. 1848

Stáhnout toto vydání v PDF.

Prosinec 2018

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Jak prožívali advent naši předkové?
 • Betlémské světlo
 • 120 let od posvěcení kaple na Radhošti
 • Víkend se svatou Bernadettou
 • Triduum
 • Pouť do Zašové

Stáhnout toto vydání v PDF.

Září 2018

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Farní pouť k sv. Janu Křtiteli
 • Rozhovor s o. biskupem Martinem Davidem
 • Benefiční koncert
 • Dojmy z příměstského tábora
 • Prašivá
 • Pozvánky a nabídky

Stáhnout toto vydání v PDF.

Květen 2018

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Pozvání a události
 • Co je smyslem pastorační rady?
 • Ministrantský turnaj ve fotbale
 • Výlet do Frýdku
 • Křížová cesta za městem
 • Misijní jarmark
 • Malé ohlédnutí za Velikonocemi

Stáhnout toto vydání v PDF.

 

Březen 2018

 • Úvodník
 • Duchovní slovo
 • Výlet ministrantů na Javorník
 • Ekumenická bohoslužba
 • Modlitby matek – triduum
 • Pozvání
 • Odpovědi na otázky
 • Dějiny farnosti

Stáhnout toto vydání v PDF.