SVATODUŠNÍ VIGILIE

V sobotu 19. května jsem při večerní vigilii obnovovali závazky sv. biřmování a prosili jsme o vylití Ducha Svatého pro naší farnost.