Archiv rubriky: Farní akce

POBOŽNOST U KAPLE SV. MARKA

V neděli 22. 4. jsme tradičně měli pobožnost u kaple sv. Marka, kde jsem prosili za úrodu a žehnali jsme pole, pastviny a louky. Jak se říká: „Marné lidské namáhání bez Božího požehnání.“ I přes schopnost lidského rozumu a vědy je potřeba se k Bohu obracet a prosit o požehnání, aby vše co děláme, bylo k prospěchu dobra lidí. Jedině Bůh nás učí, jak přistupovat k dílu stvoření, abychom ho dobře spravovali a neničili. Svatý Marku, oroduj za nás.

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

O Bílé sobotě 31.3. jsme adorovali v Božím hrobě a rozjímali nad tajemstvím Ježíšova sestupu do říše mrtvých. Ve 21.00 hod ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele jsme začali slavit liturgii vigilii Vzkříšení. Při mši svaté jsme společně obnovili křestní závazky a prožili radost, že Kristus není mrtvý, ale vstal z mrtvých a žije.

KŘÍŽOVÁ CESTA V PŘÍRODĚ ZA MĚSTEM

V sobotu 24.3. v 18.00 hod. jsme vyšli s farníky, modlit se křížovou cestu. Začínala u Chovanců a postupně jsme kráčeli kolem kaple sv. Marka, až ke kříži na Helštýně. Rozjímali jsme nad utrpením Ježíše Krista a jeho nezdolnou lásku. Křížovou cestu jsme obětovali za farnost i město Frenštát p. R. a obec Trojanovice.

MISIJNÍ JARMARK

V neděli 11.3.2018 proběhl v naší farnosti Misijní jarmark, který byl pořádán dětmi z Misijního klubka. Jarmark vynesl částku 8 017Kč, která bude zaslána na účet Papežského misijního díla. Všem, kteří přispěli děkujeme.

PO STOPÁCH SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE

V sobotu 10. března jsme se s dětmi vydali na výlet, kde děti poznávaly život sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Na nádraží Frenštát město se sešlo asi 35 účastníků výletu mladí i starší. Program začal mši svatou ve Frýdecké bazilice Navštívení PM, po té jsme se pomodlili křížovou cestu. Po svačince se děti vydaly po stopách sv. Terezie, která je přivedla ke kapli v Hájků, kde děti nalezly poklad. Po celou dobu nás provázelo sluníčko…bylo to fajn.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

V sobotu 6. ledna jsme společně prožili slavnost Zjevení Páně, kdy jsme si připomenuli, jak se tři mudrci přišli poklonit děťátku narozenému v Betlémě, jak Ježíš v Kani proměnil vodu ve víno a jak Ježíš byl pokřtěn v Jordánu. Všechny tři události zjevuji, že Ježíš je Syn Boží, ve kterém má Bůh Otec zalíbení.

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Advent je oddané a radostné očekávání Krista. Každá přibývající hořící svíce říká, že příchod Ježíše Krista, Božího Syna je blízko. Jako křesťané očekáváme příchod Ježíšův v jeho slávě, to je poselství první fáze adventu. V té druhé fázi se v těsné blízkosti od 17.12. připravujeme na oslavení Ježíšova narození. BDĚLOST je charakteristický rys adventního čekání, který je neseny naději, že Pán domu (Církve) přijde.