Archiv rubriky: Farní akce

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

V sobotu 6. ledna jsme společně prožili slavnost Zjevení Páně, kdy jsme si připomenuli, jak se tři mudrci přišli poklonit děťátku narozenému v Betlémě, jak Ježíš v Kani proměnil vodu ve víno a jak Ježíš byl pokřtěn v Jordánu. Všechny tři události zjevuji, že Ježíš je Syn Boží, ve kterém má Bůh Otec zalíbení.

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Advent je oddané a radostné očekávání Krista. Každá přibývající hořící svíce říká, že příchod Ježíše Krista, Božího Syna je blízko. Jako křesťané očekáváme příchod Ježíšův v jeho slávě, to je poselství první fáze adventu. V té druhé fázi se v těsné blízkosti od 17.12. připravujeme na oslavení Ježíšova narození. BDĚLOST je charakteristický rys adventního čekání, který je neseny naději, že Pán domu (Církve) přijde.

FARNÍ ODPOLEDNE NA KONCI CÍRKEVNÍHO ROKU

V neděli 26. 11. jsme prožili, už tradiční setkání ve st. škole na Kopané. Hlavním bodem programu byla soutěž pro dospělé, při které si mohli prověřit své znalosti z různých oblasti (např. naše farnost, město Frenštát, bible, kancionál a jiné). Vedle toho děti si zahráli různé hry. Jak to asi vypadalo? Koukněte zde.

POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

V neděli 5. 11. za krásného počasí jsme se společně sešli a modlili za všechny zemřelé, kteří leží na Frenštátském hřbitově. Věříme, že ty, kteří nás opustili budou přijati do věčné slávy Boží. Ať naše modlitby jim pomáhají a zbavují je trestu, které duše v očistci musí protrpět než vstoupí do Božího království a budou patřit na Boží tvář. Boží milosrdenství je stále činné a pomáhá nám na cestě do nebe. Slunce svítí, i když je někdy pod mrakem, tak je to s Boží láskou.

Zádušní mše svatá za kněze

Dne 26. října jsme slavili zádušní mši svatou za kněze P. Františka Böhma (1884–1968) frenštátského faráře a P. Karla Veselého (1899–1973) faráře v Lichnově. Ostatky kněží byly vykopaný a přeneseny do kněžské hrobky. Zádušní mši svatou slavil novojičínský děkan Mons. Alois Peroutka spolu s kněžími děkanátu. Na počátku stála myšlenka zesnulého otce Rudolfa, tak jsme splnili jeho přání. Věčné odpočinuti dej jim o Pane a věčné světlo, ať jim svítí.