Archiv autora: Petr Kříbek

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Jana Marie Vianney’a
Středa – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Čtvrtek - Svátek Proměnění Páně
Pátek - Památka sv. Kajetána
Sobota - Památka sv. Dominika
Neděle – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Na první čtvrtek zvu na mši sv. za kněze a za nová kněžská povolání.
  • Na první pátek dopoledne rád navštívím starší a nemocné farníky. Nahlaste je prosím v sakristii, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka.
  • Také v pátek zvu do kostela sv. Jana Křtitele. Od 15.00 hod. bude tichá adorace před Nejsvětější Svátosti s příležitostí k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Srdci Páně.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Čtvrtek – Svátek Výročí posvěcení katedrály v Ostravě
Pátek – Panny Marie Karmelské
Neděle – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • mše svaté jako obvykle a v neděli 19. 7. bude zastupovat otec Martin Kubeš
  • příští neděli bude sbírka na opravu fary.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Pátek - SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
Neděle – SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, HL. PATRONŮ MORAVY

  • V pátek (první) budou mše svaté v 7.30 a v 18.00 hod. Dopoledne budu navštěvovat nemocné. Od 15.00 – 18.00 bude tichá ADORACE s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní řízená adorace.
  • V sobotu 4. 7. se při ranní mši svaté bude udělovat SV. POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. Po mši svaté se zazpívají litanie k PM a pomodlí zásvětná modlitba.
  • Příští neděli je výměna růžencových lístků.
  • V neděli je slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti jsou poutní mše svaté v 11.00 a v 14.00 hod.
  • V zákristii si rodiče mohou vyzvednout přihlášku na příměstský tábor.
  • V neděli 12. 7. bude přivítání nového faráře otce Mariusze.
  • Pár fotek z loučení s otcem Petrem

PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD

ÚTERÝ 14.7. – PÁTEK 17.7.
Odchod po ranní mši svaté v 7:30 od DK
(do doprovodného vozidla si dáme věci na večer a na další dny: stany, spacáky, náhradní oblečení, jídlo, atd.)
1. den – 14. 7. – trasa – DK – Huštýn – Krhová – Valašské Meziříčí
nocleh pod širákem, nebo ve stanu
2. den – 15.7. – Lázy – Troják – Hostýn
nocleh v poutním domě na Hostýně ve spacáku za poplatek 120 Kč (je potřeba dopředu nahlásit počet osob)
3. den – 16.7. – 7:15 možnost mše svaté na Hostýně, po mši vyrážíme směr Lukov – Zlín – poutní místo Kaménka
nocleh pod širákem, nebo ve stanu
4. den – 17.7. – poutní místo Kaménka – Karlovice – Staré Město – Velehrad
Mše svatá na Velehradě je v 18:00.
Po mši přesun na nádraží do Starého Města cca 4 km. Odjezd vlakem (posledním) 20:04.
Příjezd do Frenštátu 22:09.
Nahlášení zájemců do 30.6. a bližší informace u Katky Siudové
(tel. 736 612 409)

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Pátek - Dětská mše svatá
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
  • V pátek je mše svatá v 9.00 hod. v Hortenzii. V pátek večerní mše svatá je pro děti a zároveň poděkování za uplynulý školní rok.
  • V sobotu bude ADORACE s přímluvnou modlitbou od 18.00 hodiny v D. K.
  • V sobotu 4. 7. při ranní mši svaté v 7.30 hod. se bude udělovat svátost pomazání nemocných.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - Památka Neposkvrněného srdce PM
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – POUŤ (PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ)

  • Příští neděli je sbírka na diecézní charitu.
  • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše svaté budou v 7.30 hod. D. K. a v 18.00 hod. H. K. První zpověď děti začne v 16.30 hod.
  • V sobotu ráno po mši svaté zazpíváme litanie a pomodlíme se zásvětnou modlitbu. Nácvik děti je v 9.00 hod. v H. K. Pobožnost na dílech je v 15.00 hod.
  • Příští neděli bude v horním kostele pouť k sv. Janovi Křtitelovi, obě nedělní mše svaté budou v horním kostele a při mši svaté v 9.00 hod. děti přistoupí k prvnímu sv. přijímání. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace a poděkování za přijaté dary.
  • Po dobu měsíce června po každé mši svaté bude krátká adorace – pro úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pátek - Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Sobota - Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Neděle – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
  • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně mše svaté budou v 7.30 hod. (D. K.) a v 18.00 hod. (H. K.) Od 17.00 hod. bude výstav NS s možností svaté zpovědi. Po mši svaté nebude eucharistický průvod. Adorace proběhne v kostele.
  • Po dobu měsíce června po každé mši svaté bude krátká adorace – pro úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • V zákristii si rodiče mohou vyzvednout přihlášku na příměstský tábor.
  • Je možné si zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka PM, Matky Církve
Středa – Památka sv. Karla Lwangy, druhů
Čtvrtek - Svátek JK, Nejvyššího a věčného Kněze
Pátek - Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota - Památka PM
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  • První svaté přijímání je 21. června v 9.00 hod. – bude součástí pouti k sv. Janu Křtiteli.
  • Ve středu je výuka náboženství pouze pro 3. třídu od 13.15 – 14.00 hod. na faře. Výuka pro ostatní ročníky do konce školního roku NEBUDE.
  • V pátek je první v měsíci. Mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. Po večerní mši svaté společná řízená adorace se zpěvy. ADORACE od 15.00 – 18.00 hod. s možností sv. smíření a adorace před NS. Dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii a ve městě.
  • V sobotu po ranní mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu
  • Po dobu měsíce června po každé mši svaté, bude krátká adorace – pro úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
  • Je možné zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.

 

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Filipa Neri, kněze
Sobota - Památka sv. Zdislavy – Vigilie Seslaní DS
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – konec doby velikonoční

  • od pondělí 25. 5. se na veřejnosti nemusí nosit roušky.
  • v sobotu 30. května při svatodušní vigilii v 18.00 hod. budou křty dospělých.
  • V pondělí 25. 5. bude setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. v H. K.
  • První svaté přijímání se posouvá na neděli 21. června v 9.00 hod. – bude součástí pouti k sv. Janu Křtiteli.
  • Ve středu je výuka náboženství pouze pro 3. třídu od 13.15 – 14.00 hod. na faře. Výuka pro ostatní ročníky do konce školního roku NEBUDE.
  • V pátek 29. 5. bude mše svatá pro děti.
  • Příští neděli bude pobožnost na Horečkách u kaple PM Lurdské v 15.00 hod. Ale nebude vaječina.
  • Je možné si zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.