Archiv autora: Petr Kříbek

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Maxmiliána Kolbého, kněze a mučedníka
Čtvrtek - SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DOŽINKY

 • Od pondělí do středy nebudou slouženy mše svaté ve farnosti.
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí PM, mše svaté budou v 7.30 hod. (D.K.), v 18.00 hod. (H.K.) a v Tiché v 19.00 hod.
 • V sobotu 17. srpna bude svatba Tomáš Parma a Leonarda Grygarová v 11.00 hod. v H.K.
 • Příští neděli 18. srpna bude sloužena mše svatá na poděkování Bohu za úrodu.
 • V sobotu 24. srpna jako farnost půjdeme na pouť na Radhošť. Mše svatá začíná v 11.00 hod.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Úterý - Svátek Proměnění Páně
Čtvrtek - Památka sv. Dominika, kněze
Pátek - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Sobota - Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Neděle – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Marty
Středa – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Čtvrtek - Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek - První pátek
Sobota - Památka PM
Neděle – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je pohřeb v 15.00 hodin Pavel Babinec
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v HORTENZII a ve městě. Mše sv. budou v 7.30 a v 18.00 hodin. Od 15.00 – 18.00 hodin vystavena NS k adoraci s možnosti sv. smíření. Po večerní mši sv. bude společná řízená adorace.
 • Ranní mše sv. v sobotu bude sloužena na úmysly farníků a po mši sv. se pomodlíme litanie a zásvětnou modlitbu k PM.
 • Tento týden bude farní letní tábor v Dobešově, prosím o modlitbu

PŘÍMĚSTSKÝ FARNÍ TÁBOR MISIJNÍHO KLUBKA

Ve dnech 22. 7. – 26. 7. se uskutečnil v naši farnosti příměstský farní tábor Misijního klubka. Hlavní myšlenkou bylo motto: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ Děti se učily poznávat, jednotlivé kontinenty a také životy svatých, kteří byli patrony misionářů a nebo působili na misiích. Poznali jsme sv. Terezii z Lisieux, sv. Jana Bosko, sv. Jana Nepomuka Neumanna, sv. Františka Xaverského, sv. Josefínu Bakhitu. Každý svatý nám zanechal duchovní odkaz – odevzdanost a důvěru, trpělivost při výchově mladých, modlitbu, horlivost pro službu a radost. Během týdne děti navštívily Ostravu, kde se dozvěděly historii katedrály, seznámily se s práci saleziánů a navštívily studio TV NOE. Součástí programu byly i hry a tvoření.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Marie Magdalény
Úterý – Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
Středa -
Čtvrtek – Svátek sv. Jakuba, apoštola
Pátek – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů PM
Sobota – Památka sv. Gorazda a druhů
Neděle – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• V pátek je mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Úterý – Svátek VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
Středa – Památka PM Karmelské
Neděle – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Neděle – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek je pohřeb v 14.00 hod. p. Martináková z Kopané.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • Děkuji všem, kteří přišli na pouť sv. Cyrila a Metoděje do kaple na Radhošti.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Prokopa, opata
Pátek - SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A SV. METODĚJE, BISKUPA
Sobota - Památka Neposkvrněného srdce PM
Neděle – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii a ve městě.
 • V pátek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše svatá bude v 7.30 hod. v D. K. V kapli na Radhošti poutní mše svaté jsou v 9.30, 11.00 hod. (Dolní Bečva) a v 14.00 hod., na které bychom se mohli setkat jako farnost.
 • V sobotu oslavíme Nejsvětější Srdce Mariino, po mši svaté zazpíváme litanie + zásvětná modlitba.
 • V neděli 7. července ve Veřovicích bude primiční mše svatá v 14.00 hod.

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře, a potom setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod. na faře.
 • Výuka náboženství, už tuto středu NENÍ.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše svatá je v 18.00 hod. a zároveň budeme děkovat za uplynulý školní rok.
 • V sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla mše svatá bude v 7.30 hod. v D.K.
 • V sobotu je VEČER CHVAL v 18.00 hod. v D.K.