Archiv autora: Petr Kříbek

KŘÍŽOVÁ CESTA

V sobotu 13. dubna, jsme se už podruhé vypravili na křížovou cestu v přírodě. Začala u domu rodiny Chovancových a šli jsme ke kapličce sv. Marka, kde křížová cesta byla zakončená. Hlavní úmysl byl modlit se za obnovu a očistění církve, za oběti sexuálních zneužívání v církvi, o dar usmíření a posvěcení církve. Společně se nás sešlo kolem 30 farníků. Spolu jsme se ponořili do Kristova utrpení, do kterého jsme vložili bolesti církve i své osobní kříže a prosili jsme o uzdravení.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Pondělí – Svatého týdne
Úterý – Svatého týdne
Středa – Svatého týdne
Čtvrtek - Památka na poslední večeři Páně
Pátek - Památka Umučení Páně
Sobota - Vigilie Vzkříšení Páně
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 • Příští neděli je sbírka na kněžský seminář a na bílou sobotu pokladnička u Božího hrobu je sbírka na Sv. zemi.
 • Ve středu je výuka náboženství. Pro ročníky od 4. – 9. třídy budu zpovídat od 14.30 hod. v D.K. Ve středu po mši svaté bude nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek.
 • BOHOSLUŽBY O VELIKONOČNÍM TRIDUU: Zelený čtvrtek v 18.00 hod. (Tichá 16.30 hod.); Velký pátek v 18.00 hod. (Tichá v 16.30 hod.); Bílá sobota v 21.00 hod. (Tichá v 18.30 hod.); Neděle Vzkříšení 7.30, 9.00 (Tichá v 10.30 hod.); Velikonoční pondělí v 7.00, 9.00 hod. (Tichá v 8.00 hod.)
 • Zelený čtvrtek kostel bude otevřen do 21.00 hod. k modlitbě.
 • Velký pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v H.K.
 • Bílá sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v H.K. a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě (Boží hrob). Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min.
 • Autobus na vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20:20 hod. u Bartoňů – odjezd 20.30 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět.

Celý příspěvek

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

Pátek 12.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 hod. –dle potřeby (H.K.)
Sobota 13.4. – 7.00 – 7.30 hod. a v 8.00 – 9.00 hod. (D.K.)
Neděle 14.4. (zpovědní den) – 14.30 – 17.30 hod. (D.K.)
Pondělí 15.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 – dle potřeby (H.K.)
Úterý 16.4. – 7.00 – 7.30 hod. a v 8.00 – dle potřeby (D.K.)
Středa 17.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 – dle potřeby (H.K.)

Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu se nebude zpovídat!!!

5. POSTNÍ NEDĚLE

Sobota - křížová cesta městem
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE – průvod

 • V pondělí je DPS Martinská mše svatá v 14.00 hod. s udělováním sv. pomazání nemocných.
 • V pondělí bude setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu se setkají KATECHUMENI po mši svaté v 18.45 hod. na faře. Při mši svaté přijmou skrutinium.
 • V pátek dopoledne bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • KŘÍŽOVÉ CESTA: je v pátek v 17.20 hod. a povedou ji MINISTRANTI.
 • V sobotu bude KŘÍŽOVÁ CESTA ve městě. Začne v 18.00 hod. a bude se vycházet od Chovanců.
 • Na misijním jarmarku se vybralo 8602 Kč a výtěžek bude zaslán na účet papežského misijního díla.

Celý příspěvek

4. POSTNÍ NEDĚLE

Pátek - První pátek
Sobota -
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je v DPS Rožnovská mše svatá ve 14.00 hod. s udělováním sv. pomazání nemocných. V pondělí bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ v 19.00 hod. na faře, z tohoto důvodu nebude setkání chlapů.
 • Ve středu se setkají KATECHUMENI v 18.30 hod. na faře.
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v HORTENZII a také ve městě.
  V pátek bude od 15.00 – 17.20 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, vystavená NS k adoraci a také bude možnost sv. smíření. Po mši svaté bude společná farní adorace se zpěvy.
  KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu MLÁDEŽ.
 • V sobotu po mši svaté uctíme Neposkvrněné Srdce Mariino litaniemi a zásvětnou modlitbou.
  V sobotu bude setkání MLADÝCH od 18.00 hod. na faře.

Celý příspěvek

3. POSTNÍ NEDĚLE

Pondělí – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Sobota - změna času z 2 – 3 hod.
Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je ZASVĚCENÝ SVÁTEK slavnost Zvěstování Páně mše svaté budou v 17.00 hod. v Tiché a v 18.00 hod. v D.K. V pondělí je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu bude KATECHEZE v 19.00 hod. v Katolickém domě. Téma: MŠE SVATÁ. Katechumeni se setkají v 18.30 hod. na faře.
 • V pátek v HORTENZII při mši svaté v 9.00 hod. budu udělovat sv. pomazání nemocných.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže. V pátek povede křížovou cestu společenství MODLITBY MATEK.
 • V sobotu bude mše svatá v 9.00 hod., při které se bude udělovat hromadně sv. pomazání nemocných. Od 8.00 – 9.00 hod. se bude zpovídat. Mše svatá v 7.30 hod. nebude.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – ODVÁŽNĚ VYKONAT DOBRÝ ČIN po vzoru Josefa z Arimatie a Nikodéma.
  - Děti: poslechnu maminku a tatínka.
  - Mládež: Když vím, co je správné a dobré, udělám to, i kdyby to ostatní nedělali
  - Dospělí: Budu se snažit o pravdivost a laskavost v mých slovech a i v mém jednání.

Celý příspěvek

2. POSTNÍ NEDĚLE

Úterý – Slavnost sv. Josefa, snoubence PM
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře.
 • V úterý je slavnost sv. Josefa mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. D.K.
 • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu MISIJNÍ KLUBKO.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – BÝT PŘÍTELEM I V NOUZI po vzoru apoštola Jana.
  - Děti: půjčím hračku kamarádovi, nehádám se o ni.
  - Mládež: Budu se bavit i se spolužáky, kteří nejsou ve třídě oblíbení.
  - Dospělí: Ušetřím něco (peníze, oblečení, potraviny) pro lidi v nouzi.
 • 24 HODIN PRO PÁNA bude v pátek 29. 3 do soboty 30. 3. v Kopřivnici ve farním kostele. Pátek od 18.00 – 24.00 hod. a v sobotu od 8.00 – 18.00 hod. Během adorace se celou dobu zpovídá. V pátek od 20.00 – 21.00 hod. bychom mohli modlitbou podpořit jako farnost.

1. POSTNÍ NEDĚLE

Středa – Výroční den zvolení papeže Františka
Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS v Martinské čtvrti ve 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
 • Křížovou cestu v pátek povedou senioři.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH v 18.00 hod. na faře.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – MYSLET NA DRUHÉ po vzoru PM. Děti: o něco dobrého se rozdělím s ostatními. Mládež: Dokážu se domluvit s ostatními bez hádek, v něčem ustoupím.
 • Fotky z popeleční středy:

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa – přísný půst
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS na Rožnovské ve 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu je popeleční středa začíná postní doba. Mše svaté budou ráno v 7.30 hod. a v 18.00 hod. v D.K. V Tiché v 16.30 hod. Popeleční středa je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle (jednou za den se dosyta najíst).
 • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu SCHOLIČKA.
 • V pátek je MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA na faře v 19.00 hod.
 • V sobotu bude setkání MANŽELŮ v 18.00 hod. na faře.

HOUSLOVÉ CHVALOZPĚVY

V pátek 22. února jsme spolu prožili duchovní zážitek v podobě „Houslových chvalozpěvů“ v provedení Marie Magdalény Fuxové. Zazněly skladby autorů Giuseppe Tartini, Heinrich Ignaz Franz Biber, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach. Díky slovu jsme mohli lépe porozumět myšlence skladby a tak vnímat řeč autora, který skrze hudbu sděluje poselství. Děkujeme Marii Fuxové za krásný duchovní zážitek a těšíme se příště.