Archiv rubriky: Nezařazené

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • Dnešní sbírka je na Diecézní charitu.
 • Městská organizace KDU-ČSL ve Frenštátě pod Radhoštěm vás srdečně zve na Svatodušní smažení vaječiny, které se uskuteční dnes odpoledne od 15.30 hod. u restaurace Rekovice na Horečkách. V 15.00 hodin se také bude na Horečkach konat májová pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské, na kterou jste také srdečně zvaní.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • V neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Pěší pouť na Velehrad proběhne od 10.7.do 13.7.
 • Májová pobožnost na Horečkách a smažení vaječiny – 19.5.

7. Neděle velikonoční

 • Na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo 12.223,– Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na Diecézní charitu.
 • Setkání seniorů bude teď ve středu od 9.00 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • Teď ve čtvrtek výjimečně nebude večerní mše sv. v Tiché.
 • Jelikož v sobotu budeme prožívat vigilií slavnosti Seslání Ducha sv. proto mše sv. nebude ráno, ale večer v 18.00 hod. v D.K. Hned po ní začne vedená adorace – svatodušní bdění. Všichni jste zvaní.
 • Městská organizace KDU-ČSL ve Frenštátě pod Radhoštěm vás srdečně zve na Svatodušní smažení vaječiny, které se uskuteční v neděli 19.5. odpoledne od 15.30 hod. u restaurace Rekovice na Horečkách. V 15.00 hodin se také bude na Horečkach konat májová pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské, na kterou jste také srdečně zvaní.
 • V neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Farní pouť u příležitosti Pouti rodin na Maria Hilf – 11. 5.
  1. Krnov – kostel sv. Benedikta
 • 2. kostel Nanebevzetí P.M. ve Zlatých Horách
 • 3. uložení ostatků blahoslavené rodiny Ulmových v poutním kostele na Maria Hilf

6. Neděle velikonoční

 • Dnešní sbírkou přispíváme na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Děkuji každému, kdo se zapojil a připravil pobožnost u kaple sv. Marka. Děkuji za přítomnost, připravené zpěvy, modlitby a pohoštění.
 • Ve středu 8.5. v liturgii oslavujeme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. Proto ten den odpoledne v 15.00 hod. vás zvu na májovou pobožnost u kapličky na Kopané.
 • Také teď ve středu v kapli na Radhošti se uskuteční „Stanislavská pouť“. Mše sv. začíná v 10.30 hod.
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • Také ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • V pátek 10.5. začínáme novénu před Slavnosti Seslání Ducha sv.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
 • Na pouť na Maria Hilf odjezd autobusů bude v 7.00 hod. od H.K.

5. Neděle velikonoční

 • Dnes odpoledne vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Také na první pátek bude celodenní adorace v H.K. Také se prosím zapište a zajistěte jednotlivé hodiny. Začneme v 9.00 hod. Od 17.00 hod. bude příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
 • V sobotu hned po mši sv. začne setkání ministrantů.
 • Příští neděle bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Na pouť na Maria Hilf odjezd autobusů bude v 7.00 hod. od H.K.
 • Pobožnost u kaple sv. Marka

4. Neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy ve farnosti.
 • Od dnešní neděle po celý týden ve svých modlitbách pamatujte tak zvlášť na kněžská a řeholní povolání.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli 28.4. vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Jsou už poslední místa na Pouť rodin na Mariahilf.

3. Neděle velikonoční

 • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5. Vice informaci o té pouti najdete na plakátku.

2. Neděle velikonoční – neděle Božího Milosrdenství

 • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti (cca v 15.45 hod.) zvu na faru na „Setkání s dobrým filmem“.
 • Zítra v pondělí budeme prožívat Slavnost Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zvu na mši sv. do H.K. v 18.00 hod. Budete se také moci zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5. Vice informaci o té pouti najdete na plakátku.
 • I v letošním roce plánujeme farní cyklopouť. Tentokrát do Kalwarii Zebrzydowské. Zájemce zveme na organizační setkání na faru v tento pátek hned po večerní mši sv.
 • Mládež děkanátu Nový Jičín zve jak mladé tak i starší na Děkanátní bowlingový turnaj. Ten se uskuteční v sobotu 27. dubna v Orlovně v Novém Jičíně – Loučce. Registrace probíhá skrze on-line formulář. Více informací na plakátku nebo na webu mladeznj.cz a sociálních sítích.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Moc děkuji každému, kdo se jakkoli zapojil k přípravě letošních Velikonočních svátků.
 • Dnešní sbírka je na DMS fond (diecézní mzdový a solidární fond). Děkuji za podporu.
 • Zítra, na Velikonoční pondělí, zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Také na první pátek bude celodenní adorace v H.K. Můžete se zapsat a zajistit jednotlivé hodiny. Začneme v 9.00 hod. A po večerní mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti (cca v 15.45 hod.) zvu na faru na „Setkání s dobrým filmem“. Po filmu bude (aspoň doufám) diskuze. Malé pohoštění tentokrát bude zajištěno, ale…
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5.
 • Zelený čtvrtek
 • Velký pátek – Křížová cesta
 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
 • Velikonoční nedělě

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

 • Dnes odpoledne od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum. V úterý a ve středu bude zpověď už od 17.00 hod.
 • Moc Vás všechny také zvu k oslavě svatého Triduum. Jsou to nejdůležitější a nejslavnostnější dny celého církevního roku. Všechny obřady budou v H.K. Začínají na Zelený Čtvrtek mši sv. na památku umučení Páně, která bude v 18.00 hod. Nebude ten den ranní mše sv. ani dopolední adorace.
 • Na Velký Pátek v 8.00 hod. bude v H.K. poslední už KŘÍŽOVÁ CESTA. Velkopáteční obřady začnou v 18.00 hod. Velký Pátek je dnem přísného postu. Ten den budu také navštěvovat nemocné. Nahlaste je do čtvrtka večera.
 • Na Bílou Sobotu Vás zvu v 8.00 hod. do H.K. na modlitbu breviáře – ranní chvály. Poté bude od 8.30 – 18.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele. Velikonoční Vigilií – nejslavnostnější mši sv. během celého církevního roku – začneme před kostelem v 19.00 hod.
 • Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.
 • Sbírka o Velikonoční neděli bude určena na DMS fond (diecézní mzdový a solidární fond).
 • Od příští neděle ranní nedělní mše sv. budou zase zpátky v D.K.
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5.
 • Obec Trojanovice zajistila dopravu (svoz autobusem) na „Bílou sobotu“ dne 30.3.2024 na vigilií Vzkříšeni Páne v 19.00 hod. Autobus bude přistaven v 18.05 hod. v Trojanovicích u Šenku a odjede v 18.10 hod.
 • Autobus pojede po trase: U Bartoňů, (z důvodu opravy mostu objížďka do Frenstátu), ke kříži na Lomné, hotel Beskyd, hotel u Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace u Bačů, kříž pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. pojede autobus zase zpět po stejné trase.

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy ve farnosti.
 • Dnes odpoledne zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod.
 • V pterý budeme prožívat Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek. Zvu ten den na slavnostní mši sv. v 18.00 hod do H.K.
 • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na modlitbu křížové cesty zvu v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
 • Letošní venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka půjdeme v sobotu 23.3. od 18.00.
 • Příští neděle 24.3. je to poslední postní neděle: Květná - Pašijová. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Ke slavnostnímu průvodu s ratolestmi se shromáždíme před kostelem.
 • Také příští neděli od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace.
 • Můžete se už zapisovat na adoraci u Božího hrobu: Bílá sobota 30.3.
 • Také se už můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5.
 • Obec Trojanovice zajistila dopravu (svoz autobusem) na „Bílou sobotu“ dne 30.3.2024 na vigilií Vzkříšeni Páne v 19.00 hod. Autobus bude přistaven v 18.05 hod. v Trojanovicích u Šenku a odjede v 18.10 hod.
 • Autobus pojede po trase: U Bartoňů, (z důvodu opravy mostu objížďka do Frenstátu), ke kříži na Lomné, hotel Beskyd, hotel u Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace u Bačů, kříž pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. pojede autobus zase zpět po stejné trase.
 • Fotogalerie: Postní Duchovní obnova