Archiv rubriky: Nezařazené

1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Mockrát děkuji všem, kdo minulou neděli připravili naše přátelské setkání farníků.
 • Děkuji také za dnešní sbírku na opravy ve farnosti. Příští neděli bude sbírka: Haléř sv. Petra.
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře setkání seniorů. A večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Bude vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Připomínám také, že pořád se můžete zapojit k farnímu půstu.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne zveme na přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru. Všichni jste srdečně zváni. Kdo může, ať vezme „něco na zub“.
 • Tradiční Mariánské večeřadlo bude v úterý 13.2. mimořádně začínat již v 17.00 hod.! Budeme se modlit před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Večeřadlo povede jáhen Ladislav Ručka, zástupce Mariánského kněžského hnutí v ČR. Oslavíme tímto 2. výročí Mariánských večeřadel v naší farnosti.
 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu v 18.00 hod. na mši sv. s udělováním popelce. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, do konce života, újma v jídle od 18 do 60 let. Pamatujme také, že celá postní doba je časem kající praxe církve. A proto Vás i letos zvu k farnímu půstu.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Pi křížové cestě si pipomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Mockrát děkuji všem, kteří jste včera přišli do H.K. na velký úklid po montáži topení v lavicích. Všichni jste byli opravdu úžasní. Mohlo se tam vycítit krásnou, přátelskou, rodinnou atmosféru. Ještě jednou každému VELIKÝ DÍK!
 • Připomínám, že od dnešní neděle obě nedělní mše sv. (jak v 7.30, tak v 9.00) budou v H.K. Večerní mše sv. (úterý, středa, pátek) také už zase budou v H.K. Ranní mše sv. (čtvrtek, sobota) budou v D.K.
 • Příští neděli 11.2. plánujeme přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni. Kdo může a je ochotný, ať vezme „něco na zub“.
 • Fotogalerie: Svatoblažejské požehnání

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na biblický apoštolát. Vybralo se 10.753,– Kč.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera. Taky ten den slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček: v D.K. v 18.00 hod. Doneste si svíčky: Hromnice.
 • Po mši sv. v pátek bude ještě pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V sobotu si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Proto po pobožnosti bude možné přijmout Svatoblažejské požehnání.
 • V tomto týdnu snad už úspěšně dokončíme montáž topení v lavicích v H.K. A proto ještě celý tento týden do soboty 3.2. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.! Pak už jen zbývá připravit kostel po opravách. Proto moc, moc zvu na velký úklid do H.K. v sobotu 3.2. Začneme už v 9.00 hod. Každá pomocná ruka se bude hodit. A už předem děkuji za pomoc.
 • Jelikož v H.K. bude namontováno topení do lavic, proto od příští neděle 4.2. obě nedělní mše sv. (jak v 7.30, tak v 9.00) budou v H.K.
 • V neděli 11.2. (za dva týdny) plánujeme přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni.
 • Fotogalerie: TRIDUUM – Modlitby matek

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na biblický apoštolát.
 • Pokračujeme v montáži topných těles v lavicích v H.K. Z tohoto důvodu ještě celý tento týden do neděle 28.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.!
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Maminky a babičky jsou příští víkend zvány na Modlitební setkání Modliteb Matek. Podrobností najdete na plakátku.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy – tentokrát na výměnu topení v H.K. Příští neděli bude sbírka na biblický apoštolát.
 • Připomínám, že začal montáž topných těles v lavicích v H.K. Z tohoto důvodu od úterý 9.1. do neděle 21.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.!
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře měsíční setkání seniorů. Jste srdečně zvaní.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Taký ten den začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Ještě dnes můžete přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.

NEDĚLE KŘTU PÁNĚ

 • Od zítra začínáme liturgické mezidobí.
 • Od zítřka také začínáme montáž topných těles v lavicích v H.K. Potrvá to minimálně 2 týdny. Z tohoto důvodu od úterý 9.1. do neděle 21.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.! Děkuji za pochopení.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy – tentokrát na výměnu topení v H.K. Už předem mockrát děkuji za každý příspěvek.
 • V kostele můžete přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.
 • Výtěžek z adventního misijního jarmarku v H.K. byl 6.910,– Kč. Děkujeme všem dárcům.
 • Fotogalerie: Slavnost Zjevení Páně

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 • Zítra na Slavnost Matky Boží Panny Marie mše sv. budou jak obvykle v neděli. Je to zasvěcený svátek, takže máme povinnost být ten den na mši sv.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • A od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu budeme prožívat slavnost „Zjevení Páně“. Je to doporučený svátek, proto vás zvu na mši sv. do D.K. v 7.30 hod. a nebo už na večerní mši sv. v pátek v H.K. v 18.00 hod. z vigilií této slavnosti. Nebo klidně přijďte na obě.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Za týden budeme prožívat „Neděli Křtu Páně“. Budeme obnovovat křestní závazky. Proto pokud máte doma své křestní svíce, tak je doneste na mši sv. Zajistěte je ale tak, aby nepošpinily lavice voskem.
 • Mockrát děkuji za dary, poslané na farní účet.
 • Také už můžete přispívat do pokladniček v rámci „Tříkrálové sbírky“.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Dnes večer v H.K. bude ještě „Půlnoční“ mše sv. Začne v 22.30 hod.
 • Zítra na Slavnost Božího Narození mše sv. budou jak obvykle v neděli.
 • V úterý u příležitosti svátku sv. Štěpána mše sv. bude jen v H.K. v 9.00 hod.
 • Ve středu při mší sv. budeme na přímluvu sv. Jana, apoštola žehnat víno.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli u příležitosti svátku sv. Rodiny, prosím, aby se manžele posadili spolu, aby mohli obnovit své manželské sliby.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Zveme vás všechny na rorátní mše sv. Jsou v adventní době v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře.
 • Příležitost ke svátosti smíření bude dnes odpoledne od 15.00 do 17.00 hod. v D.K. Zároveň bude tam probíhat i tichá adorace. Můžete využit buď obojí nebo aspoň jedno z nich – třeba jen adoraci. Další dny dle rozpisu.
 • Letos si připomínáme 800. výročí prvních jesliček. První betlém nechal připravit sv. František v Grecciu v roce 1223. V H.K je v kapli „Božího hrobu“ připravená malá připomínka tohoto výročí.
 • Betlémské světlo bude od čtvrtka umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D.K.) 8.00 – 17.00.
 • Vzadu H.K. ještě dnes můžete přispět na misie v rámci „Misijního jarmarku“.
 • V neděli 24.12. na Štědrý den „Půlnoční“ mše sv. začne v 22.30 hod. v H.K. Ranní mše sv. budou jako obvykle v neděli.

Zpovědní služba před Božím Narozením:

 • 17.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod. (D.K)
 • 19.12. Úterý: 17.00 – 17.50 hod. (H.K)
 • 20.12. Steda: 17.00 – 17.50 hod. (H.K)
 • 21.12. Čtvrtek: 7.00 – 7.25 hod. (D.K)
 • 22.12. Pátek: 17.00 – 17.50 hod. (H.K)
 • 23.12. Sobota: 7.00 – 7.25 hod. (D.K)

Fotogalerie: Betlémské světlo