Archiv rubriky: Nezařazené

POPELEČNÍ STŘEDA

Ve středu jsme vstoupili do doby postní, která trvá 40 dnů. Přijali jsme znamení popelce, které nám připomíná naši pomíjivost, jak říká kněz: „člověče prach si v prach se navrátíš“. Život nám byl darován a s životem zase předstoupíme před Boha. Bez Boha bychom nebyli. Ježíš je alfa i omega lidských dějin i mého života. Hříchem jsme ztratili oddanost a úctu k Boží velikosti jeho nekonečné lásce a dobrotě. Postem se chceme navrátit k Bohu a být lidmi lásky, kteří nehledají své pohodlí, ale pomáhají budovat civilizaci lásky, která stojí na Ježíšově lásce pramenící z kříže. Vydat se cestou postu nás vede k rozhodnutí, že nechceme hřešit, ale být po vzoru Kristova – obětovat se pro spásu světa.

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ

Dne 21. ledna proběhla ve farnosti ekumenická bohoslužba s pojená s modlitbami za jednotu církve. Ve farním kostele v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se společně setkali s věřícími s církve bratrské, církve Českobratrské evangelické, církve Křesťanské společenství, církve Československé husitské a prosili jsme o jednotu v Kristově církvi a také o pokoj na území Karibiku.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI

Neděle 17.12. – 15.00 – 17.00 hod. D.K.
Tichá – 11.30 hod. – dle potřeby
Pondělí 18.12. - 17.00 – 17.55 hod.; 18.30 – dle potřeby
Úterý 19.12. - 6.15 – 6.40 hod.; 7.30 – dle potřeby
Středa 20.12. – 17.00 – 17.55 hod.; 18.30 – dle potřeby
Tichá – 6.15 – 6.40 hod.; 7.30 – dle potřeby
Čtvrtek 21.12. – 6.15 – 6.40 hod.; 7.30 – dle potřeby
Tichá – 17.00 – 17.55 hod.; 18.30 – dle potřeby
Pátek 22.12. – 7.00 – 7.30 hod. – 8.00 – dle potřeby
- 17.00 – 17.55 hod.; 18.30 – dle potřeby
Sobota 23.12. – 7.00 – 7.30 hod. – 8.00 – dle potřeby
Tichá – 17.00 – 17.55 hod.; 19.00 – dle potřeby
Neděle 24.12. – 10.15 – dle potřeby (Horní kostel)

Ve Frenštátě se zpovídá ve farním kostele (Dolním). Před půlnoční se zpovídat nebude.

RORÁTY

Roráty jsou ranní mše svaté k PM. Tento rok vycházíme ze svých domovů a za tmy s lampičkou v ruce vycházíme vstříc Ježíši Kristu, abychom se s Ním mohli setkat při mši svaté. Roráty máme v úterý a ve čtvrtek v 6.45 hod. a v sobotu v 7.30 hod. V úterý a ve čtvrtek děti mají na faře společnou snídani.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE

Ve středu 20. září na faře začne výuka náboženství pro třídy základních škol.

ROZPIS HODIN:

1. – 2. třída – 13.45 – 14.30 hod.
3. třída – 13.45 – 14.30 hod.
4. – 6. třída – 14.30 – 15.15 hod.
7. – 9. třída – 15.15 – 16.00 hod.

Prosím, rodiče, aby děti, které půjdou k prvnímu svatého přijímání nahlásili duchovnímu správci na začátku školního roku. Děkuji o. Petr