Archiv rubriky: Nezařazené

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Tradiční Mariánské večeřadlo bude v úterý 31.1. mimořádně začínat již v 17.00 hod.! Budeme se modlit před vystavenou nejsvětější svátostí oltářní. Večeřadlo povede vedoucí Mariánského kněžského hnutí v ČR, Otec Jiří Polášek – farář v Zašové. Oslavíme tímto 1.výročí Mariánských večeřadel v naší farnosti. Jste srdečně zvaní.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Taky ten den slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček buď ve Frenštátě v D.K. v 7.30 hod., nebo v Tiché v 17.00. Doneste si svíčky: Hromnice.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • V pátek si také připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Proto po pobožnosti bude možné přijmout Svatoblažejské požehnání.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Příští neděli jsou volné úmysly mší sv. Pokud máte zájem, nahlaste to v sakristii.
 • V neděli 12.2. se uskuteční přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v DK k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na Biblický Apoštolát.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek je volný úmysl mše sv. Pokud máte zájem, nahlaste to v sakristii.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary.
 • Příští neděli bude sbírka na Biblický Apoštolát.
 • Ve středu na faře ve Frenštátě bude od 9.00 hod. setkání seniorů. Jste srdečně zvaní.
 • Ve čtvrtek a v pátek je volný úmysl mše sv. Pokud máte zájem, nahlaste to v sakristii.
 • Dnes ještě můžete přispět do pokladničky frenštátské Charity.

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 • Mockrát děkuji všem, kdo se jakkoli zapojil k přípravě svátků Božího Narození v naši farnosti.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek budeme prožívat slavnost „Zjevení Páně“. Je to doporučený svátek, proto zvu vás ten den na mši sv. do H.K. v 18.00 hod.
 • Taký na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • A od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Za týden budeme prožívat „Neděli Křtu Páně“. Budeme obnovovat křestní závazky. Proto pokud máte doma své křestní svíce, tak je doneste na mši sv. Zajistěte je ale tak, aby nepošpinily lavice voskem.
 • Mockrát děkuji za dary, poslané na farní účet.
 • V adventní době proběhl v horním kostele tzv. misijní jarmark. Vybralo se 9 550 Kč. Všem kdo přispěli děkujeme. Peníze už byly odeslány na aktivitu Papežských misijních děl Jeden dárek navíc. Letos poputuje tento dárek do Ugandy na rekonstrukci zdravotního střediska, kde většinu pacientů tvoří děti. Během roku 2022 proběhlo několik aktivit misijního klubka, které pomohly v naší farnosti během celého roku vybrat a odeslat na pomoc dětem v misiích 22.623 Kč. Všem dárcům moc děkujeme. Děti z misijního klubka se schází každý pátek od 16.00 hod. na faře. Pátek 6.1. mají schůzku mladší děti.
 • Fotogalerie: Obnova manželských slibů:

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 • Na opravy fasády fary se vybralo: 18.426,– Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Zvu zítra na mši sv. u příležitosti svátku sv. Štěpána. Bude v H.K. v 9.00 hod.
 • V úterý při mší sv. budeme na přímluvu sv. Jana, apoštola žehnat víno.
 • V pátek u příležitosti svátku sv. Rodiny, zvu na mši sv. hlavně všechny manžele. Sedněte si spolu, abyste mohli obnovit své manželské sliby.
 • V sobotu při mši sv. v 18.00 hod. chceme děkovat Pánu Bohu za celý minulý rok a vyprošovat Boží pomoc do nového roku. Vše zakončíme krátkou pobožnosti. Nebude ten den ranní mše sv.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Fotogalerie: příjezd Betlémského světla a vnesení do kostelů

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Dnes odpoledne bude v D.K. od 15.00 do 17.00 příležitost k svátosti smíření. Bude u toho i tichá adorace.
 • V tomto týdnu nebude výuka náboženství.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek 23.12. od 9.00 hod. v H.K. bude zdobení vánočních stromků. Zveme k tomu zvláště děti (!).
 • Betlémské světlo bude od čtvrtka umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D.K.) 8.00 – 17.00.
 • Vzadu H.K. ještě dnes můžete přispět na misie v rámci „Misijního jarmarku“.
 • V sobotu 24.12. na Štědrý den „Půlnoční“ mše sv. začne v 22.30 hod. Nebude ranní mše sv.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Odjezd autobusů z Trojanovic na Půlnoční mši svatou:
  1. autobus vyjede od hotelu U Kociána ve 21:40 hodin směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce pod Radhošť dále na Pindulu, k restauraci U Bačů, na točnu pod Javorníkem, ke kříži pod Javorníkem, na restauraci Sibérie a ke kostelu sv. Jana Křtitele.
  2. autobus vyjede ve 22:00 hodin z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži na Lomné, pod Díl, na Šenk, k Bartoňům a ke kostelu sv. Jana Křtitele.
  Po mši svaté bude zajištěn odvoz po stejné trase zpět.
 • Fotogalerie: Roráty

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Za týden bude měsíční sbírka na opravy. Také příští neděli bude v D.K. od 15.00 do 17.00 příležitost k svátosti smíření. Bude u toho i tichá adorace.
 • Ve středu od 9.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
 • V pátek 23.12. od 9.00 hod. v H.K. bude zdobení vánočních stromků. Zveme k tom zvláště děti.
 • Do Frenštátu p. R. přijede vlak s Betlémským světlem v sobotu 17. 12. jednak z Brna spěšným vlakem Radhošť – příjezd 10.35 a ještě od Ostravy osobním vlakem – příjezd 11.38.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Fotogalerie: Tvoření pro misijní jarmark

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Scholička pro děti od 4 let se schází na faře vždy po druhé ranní nedělní mši svaté (cca v 10 hod.).
 • Ve čtvrtek 8.12. budeme prožívat slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek. Mše sv. budou ve středu večer (vigilie) a ve čtvrtek ráno.
 • Všechny vás (a hlavně dětí a mládež) zveme na rorátní mše sv. Budou v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i lampičky.
 • sobotu 10.12. vás zvu do D.K. na adventní adoraci. Začne v 19.00 hod.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Velké poděkování těm kteří s námi včera tvořili na Misijní jarmark. To co jsme společně vytvořili si můžete spolu s materiály z papežských misijních děl zakoupit během adventu, na tak zvaném Misijním jarmarku. Stejně jako minulý rok, pošleme získané peníze na projekt papežských misijních děl, „Jeden dárek navíc“. Letos tímto dárkem pomůžeme zdravotnímu středisku v ugandské diecézi Kotido. Většinu pacientů tvoří děti školního věku. Z darů na tento projekt bude mít užitek až 20 000 dětí.
 • Můžete si objednávat úmysly mší svatých na první pololetí roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Na opravy fasády fary se vybralo: 19.919,– Kč.
 • Dnes začíná nový Církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.
 • Od dnešní neděle začíná opět Scholička pro děti od 4 let. Bude na faře vždy po druhé ranní nedělní mši svaté (cca v 10 hod.). Těší se na vás Zdislava Fialková.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou na faře nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Všechny vás (a hlavně dětí a mládež) zvu na rorátní mše sv. Budou v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i lampičky. Těšíme se na vás.
 • Zveme všechny děti i jejich rodiče na společné tvoření, které se bude konat v sobotu 3.12.2022 od 15.00 hod. na faře. Budeme společně vyrábět na misijní jarmark, (zdobení perníčků, tvoření z perliček, výroba svícnu na čajovou svíčku, a další kreativní nápady). Tvoření bude různě náročné, vhodné jak pro menší tak i pro starší děti. Výrobky z tohoto tvoření budou pak nabídnuty k prodeji, během adventní doby, na tzv. misijním jarmarku v horním kostele. Prodejem výrobků z tohoto tvoření získáme peníze pro chudé lidi v misiích.Těšíme se na všechny.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na první polovinu roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.