ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 3. září při večerní mši svaté jsme vyprošovali studentům Boží požehnání pro nastávající nový školní rok. Prosili jsme, aby dokázali využít krásný čas, který jim Bůh dopřává, aby se nebáli a dokázali vnášet do školního prostředí křesťanského ducha. Požehnání směřovalo i učitelům, rodičům a všem školám.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Sobota - Svátek Narození Panny Marie
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hod. společně zahájíme nový školní rok a na závěr požehnám žákům a učitelům. Srdečně zvu všechny děti, studenty.
 • V pondělí v 14.00 hod. bude v DPS Rožnovská mše svatá.
 • Ve středu po večerní mši svaté bude setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
 • Je první pátek v měsíci od 15.00 – 18.00 hod. je možnost adorace před NS a také sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
 • V pátek v Hortenzii budu navštěvovat nemocné po pokojích.

Celý příspěvek

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Moniky
Úterý – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa – Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Bohoslužby tento týden budou: v pondělí v 7.30 hod. D.K.; středa v 18.00 hod. H.K.; pátek v 18.00 hod. H.K., od soboty jako obvykle. Mše svatá nebude v úterý, čtvrtek a pátek ráno v D.K.
 • Ve středu po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září.
 • V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hod. společně zahájíme nový školní rok a na závěr požehnáme žákům a učitelům. Srdečně zvu všechny studenty a děti.
 • Po dobu měsíce září bude po každé mši svaté 15 min. (mimo neděli) adorace, abychom svěřili nový pastorační rok.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Úterý – Památka sv. Pia X., papeže
Středa – Památka Panny Marie Královny
Pátek - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Sobota - Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
Neděle – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Bohoslužby tento týden budou: v pondělí v 7.30 hod. D.K.; středa v 18.00 hod. H.K.; pátek v 18.00 hod. H.K., od soboty jako obvykle. Mše svatá nebude v úterý, čtvrtek a pátek ráno v D.K.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K. sv. Martina.
 • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září.
 • Nové kartičky pro povolení k parkování.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbého, kněze a mučedníka
Středa – SLAVNOST NENEBEVZETÍ PANNY MARIE
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • Ve středu je zasvěcený svátek – slavnost Nanebevzetí PM mše svatá bude v 18.00 hod. v H.K. a v Tiché v 19.00 hod.
 • V sobotu je svatba ve 13.00 hod. v H.K. Vondruška – Vohnoutková
 • V sobotu 18. 8. je TRADIČNÍ DOŽÍNKOVÁ zábava od 15.00 hod. u planiskového mostu.
 • V neděli 19. 8. budeme slavit při mši svaté v 9.00 hod. dožínky jako poděkování za letošní úrodu.

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MISIJNÍHO KLUBKA

Od 6. – 10. srpna se ve farnosti uskutečnil příměstský tábor misijního klubka, který mohli navštěvovat i ostatní děti z farnosti. Hlavní téma bylo poznávat život sv. Pavla. Děti během celého týdne hráli různé hry, tvořily výrobky, barvily šátky na misijní jarmark. V úterý jsme společně vyšli na sv. Hostýn. A na závěr jsem při adoraci děkovali za pěkně strávený čas. Děti se sešlo asi 17. Děkujeme všem maminkám, které nám vařily i vedoucím, kteří si připravili pěkný program.

OSLAVA 40. NAROZENIN OTCE PETRA

V neděli 5. srpna jsme společně děkovali za dar života otce Petra, který se dožívá jubilea 40 let. Při adoraci jsme společně děkovali Pánu Bohu a poté otec Petr pozval na farářský větrník (40 větrníků). Každý větrník v sobě nesl skrytý dárek – tj. otec se za každý pomodlil desátek růžence a tím vyprošoval dary pro ty, kteří ho sní. Moc všem děkuji za modlitby a přání. Ze srdce na přímluvu všem žehnám. otec Petr

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Středa – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek - votivní mše svatá k Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Neděle – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek je svatba v H.K. – 16.00 hod. – Džačovský a Mojáková
 • V pátek v HORTENZII je mše svatá v 9.00 hod. a poté budu obcházet nemocné po pokojích.
 • Je první pátek – od 15.00 – 18.00 hod. možnost sv. smíření a tiché adorace před NS. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace.
 • První sobota v měsíci – po mši svaté litanie k PM a zásvětná modlitba.
 • V neděli 5. 8. srdečně zvu farníky na adoraci a svátostné požehnání do D.K. ve 14 hodin a poté na dobrý farářský větrník s kávou nebo čajem do Katolického domu.

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Středa – Svátek sv. Jakuba, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů PM
Pátek - Památka sv. Gorazda a druhů
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na faře pomalu pokračují práce, zdění – překlady, zateplování stropů, komíny a snad se začne dělat voda, odpady atd.
 • V sobotu jsou VEČERY CHVAL od 18.00 hod. v kostele sv. Martina (D.K.)
 • V sobotu jsou svatby v H.K. – 11.00 hod. – Niewola a Polívková; a ve 12.30 hod. – Rožnovský a Dorazilová