25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes je pravidelná diecézní sbírka na církevní školy.
 • Příští neděli, tj. 25. září bude pravidelná sbírka na opravy fasády fary.
 • Ve středu od 9.00 hod. zvu na faru na setkání seniorů.
 • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
 • V sobotu 24.9. od 9.00 zvu na velký úklid kostela sv. Martina – D.K.
 • V neděli 25.9. v 15.00 zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině. V naši farnosti se k tomu můžete připojit v pátek od 17.00 hod.
 • Příští neděli, tj. 18. září bude pravidelná diecézní sbírka na církevní školy.
 • V zákristii jsou připraveny přihlášky do náboženství. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v zákristii nebo pí. katechetce.
 • Výuka náboženství začne od teto středy 14.9. Děti 3. tř. začínají o týden později tj. 21.9.
 • Pro děti, které budou muset čekat na svoji hodinu náboženství, bude možnost být ve vyhrazené místnosti na faře, kde by si mohly hrát. Dohled bude zajištěn. Zájemci ať se nahlásí na první schůzce.
 • V sobotu 24.9. od 9.00 bychom radí udělali velký úklid kostela sv. Martina – D.K.
 • V neděli 25.9. v 15.00 zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pátek 9.9. v 16.15 na faře bude první schůzka Misijního klubka v novém školním roce. Rádi mezi sebou přivítáme i nové misionáře. Přijít může každý kdo chce poznávat nové věci, trávit čas s kamarády, připravovat misijní jarmarky i setkání, podnikat výlety, a přitom všem pomáhat dětem v celém světě (modlitbou, obětí, spořením, tvořením). Děti z misijních klubek jsou zapojeny do papežského misijního díla dětí. Heslem děti které v tomto díle pracují je „Děti pomáhají dětem“.
 • V zákristii jsou připraveny přihlášky do náboženství. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v zákristii nebo pí. katechetce.
 • Výuka náboženství začne od středy 14.9. Děti 3. tř. začínají o týden později tj. 21.9.
 • Pro děti, které budou muset čekat na svoji hodinu náboženství, bude možnost být ve vyhrazené místnosti na faře, kde by si mohly hrát. Dohled bude zajištěn. Zájemci ať se nahlásí na první schůzce.
 • V sobotu 24.9. od 9.00 bychom radí udělali velký úklid kostela sv. Martina – D.K.
 • V neděli 25.9. v 15.00 zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve.
 • Výuka náboženství na faře – středa: 12.45 – 13.30 hod. 1. – 2. třída 13.40 – 14.25 hod. 4. – 6. třída
  14.35 – 15.20 hod. 7. – 9. třída
  15.00 – 15.45 hod. 3. třída

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na opravy fasády fary. Vybralo se 15.871 Kč.
 • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová kněžská povolání.
 • Návštěva starších a nemocných farníků bude tento měsíc vyjímečně ve čtvrtek dopoledne. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do středy večera.
 • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V neděli 4. září při mších svatých (v 7.30 a v 9.00 hod.) proběhne obřad žehnání školních aktovek a dalších školních pomůcek, které si děti přinesou s sebou.
 • V zákristii jsou připraveny přihlášky do náboženství. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v zákristii nebo na faře.
 • Fotogalerie: Farní pouť na Radhošť

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary.
 • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
 • V sobotu 27.8. se uskuteční naše farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude v 11.00 hod. Všichni jsou srdečně zvaní. Kdo by chtěl Pánu Bohu více obětovat, může se připojit k společnému pěšímu putování (7.30 hod.) nebo k putování na kole (8.15 hod.). Sraz těchto poutníků se uskuteční u D.K.
 • V pátek od 17.00 hod. je tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • V rámci projektu „Otevřené chrámy“ je vždy v sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen H.K.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 15.8. slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek. Proto zvu na mši svatou v 18.00 hod. do H.K.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
 • Znovu je zapotřebí posekat trávu kolem D.K. Prosím dobrovolníky, aby se sekání ujali. Děkuji.
 • V sobotu 27.8. se uskuteční naše farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude v 11.00 hod. Všichni jsou srdečně zvaní. Kdo by chtěl Pánu Bohu více obětovat, může se připojit k společnému pěšímu putování nebo k putování na kole. Sraz těchto poutníků se uskuteční v 8.15 hod. u D.K.
 • V pátek od 17.00 hod. je tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • V rámci projektu „Otevřené chrámy“ je vždy v sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen H.K.
 • Ve čtvrtek 25.8. a v sobotu 27.8. jsou volné úmysly mše sv.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Příští neděli při mši sv. v 9.00 hod. budeme děkovat Pánu Bohu za letošní úrodu. Pokud i vám Pán Bůh požehnal, tak můžete trochu z letošních plodů donést do HK do pátku večera.
 • V sobotu 27.8. nás čeká naši farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude tam v 11.00 hod. Všichni jsou srdečně zvaní. A kdo by chtěl Pánu Bohu trochu více obětovat, může se připojit k společnému, pěšímu putování, které začne v 8.15 hod. od dolního (farního) kostela.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasady fary.
 • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. do konce roku 2022. Také teď ve čtvrtek ráno je volný úmysl mše sv.
 • Ohlášení svatby: v sobotu 30.7. v HK bude církevní sňatek: Jiří Pleska a Klára Trubačová.
 • Fotogalerie: Pěší pouť na Velehrad