4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na modlitbu křížové cesty zvu v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
 • sobotu 16.3. zvu na Postní duchovní obnovu. Začneme mši sv. v 7.30 v D.K. a pak se přesuneme do sálu na faře. Podrobností najdete na plakátku. Doneste prosím s sebou něco k jídlu. Teplé nápoje budou zajištěny.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod.
 • Letošní venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka půjdeme v sobotu 23.3. od 18.00.
 • Fotogalerie: 24 hodin pro Pána a udělování pomazání nemocných:

3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Na sbírku: Haléř sv. Petra se vybralo 11.404,– Kč.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na modlitbu křížové cesty zvu v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
 • Teď v pátek 8.3. po večerní mši sv. začíná adorace „24 hodin pro Pána“. Zakončíme ji společnou adoraci v sobotu v 18.00 hod. v H.K.
 • V tuto sobotu 9.3. ranní mše sv. bude v H.K. v 9.00. U té mše sv. bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Zpověď bude od 8.30. Po mši sv. pokračuje v H.K. adorace – pro všechny.
 • sobotu 16.3. zvu na Postní duchovní obnovu. Začneme mši sv. v 7.30 v D.K. a pak se přesuneme do sálu na faře. Podrobností najdete na plakátku. Doneste prosím s sebou něco k jídlu. Teplé nápoje budou zajištěny.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod.

Program adorace 24 hodin pro Pána
Pátek 8.3.: 19.00 – 20.00 H.K. Hodina tiché adorace (pro všechny)
20.00 – 8.00 Noční adorace ve farní kapli sv. Rity (pro přihlášené)
Sobota 9.3.: 8.00 – 9.00 H.K. Tichá adorace a modlitba sv. růžence 9.00 – 10.00 H.K. Mše sv. s udělováním pomazání nemocných
10.00 – 18.00 H.K. Tichá adorace (pro všechny)
18.00 – 19.00 H.K. Společná, vedená adorace a požehnání
17.00 – 18.00 H.K. Příležitost k svátosti smíření

Fotogalerie: Páteční Křížová cesta

2. NEDĚLE POSTNÍ

 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Bude vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
 • Pořád se můžete zapojit k farnímu půstu.
 • V pastýřském listu nás otec bp Martin vyzval k celodenní adoraci o prvních pátcích v měsíci. Chceme odpovědět na jeho pozvání a začít takovou adoraci i u nás. Začneme už tento pátek 1.3. od 9.00 hod. v H.K. A proto vás zvu k zajištění jednotlivých hodin. Seznam je na stolku uprostřed kostela. Bude možnost si zapnout topení v těch předních lavicích.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00. Následující sobotu 9.3. ranní mše sv. bude v H.K. v 9.00. U té mše sv. bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Zpověď bude od 8.30.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).

1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Mockrát děkuji všem, kdo minulou neděli připravili naše přátelské setkání farníků.
 • Děkuji také za dnešní sbírku na opravy ve farnosti. Příští neděli bude sbírka: Haléř sv. Petra.
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře setkání seniorů. A večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Bude vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Připomínám také, že pořád se můžete zapojit k farnímu půstu.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne zveme na přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru. Všichni jste srdečně zváni. Kdo může, ať vezme „něco na zub“.
 • Tradiční Mariánské večeřadlo bude v úterý 13.2. mimořádně začínat již v 17.00 hod.! Budeme se modlit před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Večeřadlo povede jáhen Ladislav Ručka, zástupce Mariánského kněžského hnutí v ČR. Oslavíme tímto 2. výročí Mariánských večeřadel v naší farnosti.
 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu v 18.00 hod. na mši sv. s udělováním popelce. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, do konce života, újma v jídle od 18 do 60 let. Pamatujme také, že celá postní doba je časem kající praxe církve. A proto Vás i letos zvu k farnímu půstu.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Pi křížové cestě si pipomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Mockrát děkuji všem, kteří jste včera přišli do H.K. na velký úklid po montáži topení v lavicích. Všichni jste byli opravdu úžasní. Mohlo se tam vycítit krásnou, přátelskou, rodinnou atmosféru. Ještě jednou každému VELIKÝ DÍK!
 • Připomínám, že od dnešní neděle obě nedělní mše sv. (jak v 7.30, tak v 9.00) budou v H.K. Večerní mše sv. (úterý, středa, pátek) také už zase budou v H.K. Ranní mše sv. (čtvrtek, sobota) budou v D.K.
 • Příští neděli 11.2. plánujeme přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni. Kdo může a je ochotný, ať vezme „něco na zub“.
 • Fotogalerie: Svatoblažejské požehnání

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na biblický apoštolát. Vybralo se 10.753,– Kč.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera. Taky ten den slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček: v D.K. v 18.00 hod. Doneste si svíčky: Hromnice.
 • Po mši sv. v pátek bude ještě pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V sobotu si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Proto po pobožnosti bude možné přijmout Svatoblažejské požehnání.
 • V tomto týdnu snad už úspěšně dokončíme montáž topení v lavicích v H.K. A proto ještě celý tento týden do soboty 3.2. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.! Pak už jen zbývá připravit kostel po opravách. Proto moc, moc zvu na velký úklid do H.K. v sobotu 3.2. Začneme už v 9.00 hod. Každá pomocná ruka se bude hodit. A už předem děkuji za pomoc.
 • Jelikož v H.K. bude namontováno topení do lavic, proto od příští neděle 4.2. obě nedělní mše sv. (jak v 7.30, tak v 9.00) budou v H.K.
 • V neděli 11.2. (za dva týdny) plánujeme přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni.
 • Fotogalerie: TRIDUUM – Modlitby matek

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na biblický apoštolát.
 • Pokračujeme v montáži topných těles v lavicích v H.K. Z tohoto důvodu ještě celý tento týden do neděle 28.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.!
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Maminky a babičky jsou příští víkend zvány na Modlitební setkání Modliteb Matek. Podrobností najdete na plakátku.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy – tentokrát na výměnu topení v H.K. Příští neděli bude sbírka na biblický apoštolát.
 • Připomínám, že začal montáž topných těles v lavicích v H.K. Z tohoto důvodu od úterý 9.1. do neděle 21.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.!
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře měsíční setkání seniorů. Jste srdečně zvaní.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Taký ten den začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Ještě dnes můžete přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.

NEDĚLE KŘTU PÁNĚ

 • Od zítra začínáme liturgické mezidobí.
 • Od zítřka také začínáme montáž topných těles v lavicích v H.K. Potrvá to minimálně 2 týdny. Z tohoto důvodu od úterý 9.1. do neděle 21.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.! Děkuji za pochopení.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy – tentokrát na výměnu topení v H.K. Už předem mockrát děkuji za každý příspěvek.
 • V kostele můžete přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.
 • Výtěžek z adventního misijního jarmarku v H.K. byl 6.910,– Kč. Děkujeme všem dárcům.
 • Fotogalerie: Slavnost Zjevení Páně