2. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy. V rámci sbírky „Svatopetrský haléř“ se vybralo: Frenštát 11469 Kč; Tichá 3415 Kč.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Ve Frenštátu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv. (čtvrtek a v neděli před mši sv. v 10.30).
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 do 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.17.15 bude pobožnost Křížové cesty a po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Tento týden jej obětujme „za obrácení hříšníků“. Najdete tam i Postní přípravu pro děti.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Foto: Pobožnost křížové cesty na 1. pátek v měsíci

1. NEDĚLE POSTNÍ

 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Ve Frenštátu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Najdete tam i Postní přípravu pro děti a také pomůcku „Bible na pokračování“.
 • Příští neděli 28. února bude měsíční sbírka na opravy.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie z Popeleční středy:

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu na mši sv. s udělováním popelce.
  Ve Frenštátu: 7.30 (DK), 18.00 (HK), v Tiché v 18.00.
  Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu (půst od masa a půst újmy: max. 1 jídlo dosyta).
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Při křížové cestě si připomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv.
 • V neděli 21. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.
 • Další neděli (28. února) bude měsíční sbírka na opravy.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • CHARITA Frenštát p. R. poslala info o Tříkrálové sbírce: Nyní již máme rozpečetěny všechny pokladničky, ve kterých se sešlo celkem 242 909,– Kč, z toho výnos pokladniček ve Frenštátu p. R. činil 26 564,– Kč. Všem štědrým dárců děkujeme!
 • Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. Pořád povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na Biblický apoštolát. Vybralo se: Frenštát 9097 Kč; Tichá 2910 Kč.
 • V úterý slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček a průvodem buď ve Frenštátu v Dolním kostele v 7.30 hod., nebo v Tiché v 18.00. Doneste si svíčky: Hromnice.
 • Ve středu si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek ráno zvu na mši sv. za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Také v pátek se bude žehnat chleba ke cti sv. Agáty.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. Pořád povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na Biblický apoštolát. Na opravy se vybralo: Frenštát 8292 Kč; Tichá 7559 Kč.
 • Ještě dnes můžete podpořit Tříkrálovou sbírku buď přímo do pokladničky v kostele, nebo bankovním převodem, online kasičkou na webové stránce www.trikralovasbirka.cz, nebo QR platbou.
 • Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátě posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Můžete také psat intence, které (pozor!) budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (20.1). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Od 18. do 25. ledna budeme prožívat Týden modliteb za jednotu křesťanů. Téma nadcházejícího týdne: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“.
 • Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na tuto neděli, tedy na 24. 1.
 • Letošní Tříkrálovou sbírku můžete podpořit bankovním převodem, online kasičkou na webové stránce www.trikralovasbirka.cz, QR platbou, nebo přímo do pokladničky v kostele.
 • Podle usnesení Vlády ČR povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátě posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

Neděle KŘTU PÁNĚ

 • Podle usnesení Vlády ČR povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Z toho důvodu v sobotu večer budou další mše sv. jak ve Frenštátě tak v Tiché. Na mši sv. přijďte buď v neděli, nebo v sobotu večer na mši sv. „s nedělní platnosti“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátě posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Ranní mše sv. v úterý a čtvrtek budou zase v Dolním kostele.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se zatím do online prostředí. Sbírka je připravená ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět prostřednictvím online pokladničky. Bude-li vyhlášen 4. stupeň, mohlo by koledování proběhnout za dodržení všech hygienických předpisů.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Můžete také psat intence, které (pozor!) budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (20.1). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Fotky ze Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ

Svátek Svaté Rodiny

 • Dnes budeme žehnat manželům (svátek sv. Rodiny) a požehnáme také víno, které si do kostela donesete (na svátek sv. Jana, apoštola).
 • Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je od neděle 27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách v kostele do výše 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Horním kostele – 33 osob; v kostele v Tiché – 22 osob.
 • Po tu dobu všechny mše sv. budou slouženy v Horním kostele.
 • Také z toho důvodu před Slavnosti Matky Boží Panny Marie a v sobotu večer budou další mše sv. jak ve Frenštátě tak v Tiché. Svoji účast nahlásíte tím, že si vyzvednete „vstupenku“ na jednotlivou mši. sv. Přijďte buď v tuto slavnost (nebo neděli), nebo v předvečer na mši sv. „s nedělní platnosti“ (čtvrtek nebo sobota).
 • Děkujeme za sbírku na pomoc dětem v misiích v rámci „Misijního jarmarku“. Vybralo se: v Tiché 9.000 Kč, ve Frenštátě něco přes 6.000 Kč.
 • Fotky ze Svátku SVATÉ RODINY