KVĚTNÁ NEDĚLE

Čtvrtek - Zelený – Večeře Páně
Pátek - Velký
Sobota - Bílá – Vigilie Vzkříšení Páně
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 • Ve středu je výuka náboženství. Pro ročníky 4. – 9. třídy budu v hodině zpovídat.
 • Zelený čtvrtek: kostel bude otevřen do 21.00 hod. k modlitbě.
 • Velký pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v H.K.
 • Bílá sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v H.K. a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě (Boží hrob). Prosím, abyste se zapsali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace a svátostné požehnání s Te Deum.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

22.3. Čtvrtek v Tiché od 17.30 – 18.00 hod; od 18.30 – dle potřeby
23.3. Pátek ve Frenštátě D.K. od 17.00 – 18.00 hod; od 18.45 hod. dle potřeby
24.3. Sobota ve Frenštátě D.K. od 8.00 – 9.00 hod.
25.3. Neděle v Tiché od 11.30 – 12.30 – dle potřeby.
ve Frenštátě D.K. od 14.30 – 17.00 hod. – dle potřeby.
26.3. Pondělí ve Frenštátě H.K. od 17.00 – 18.00 hod.; 18.30 dle potřeby.
27.3. Úterý ve Frenštátě D.K. od 7.00 – 7.30 hod.; 8.00 dle potřeby.
28.3. Středa ve Frenštátě H.K. od 17.00 – 18.00 hod.;
Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu SE UŽ NEBUDE ZPOVÍDAT.

5. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí – SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

 • V pondělí po večerní mši svaté bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ na faře v 19.00 hod. pro všechny, kteří by se chtěli zapojit.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: V pátek křížovou cestu povede MLÁDEŽ.
 • Svátost Pomazání nemocných bude udělena v sobotu 24. března v 9.00 hod. v DK.
 • Křížová cesta v sobotu večer v 18.00 hod. Začátek u r. Chovanců a směr ke kapli sv. Marka. Srdečně zveme.
 • Na misijním jarmarku se vybralo 8 017 Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli na misie.
 • Příští týden bude změna času na letní z 2.00 – 3.00 hod.

MISIJNÍ JARMARK

V neděli 11.3.2018 proběhl v naší farnosti Misijní jarmark, který byl pořádán dětmi z Misijního klubka. Jarmark vynesl částku 8 017Kč, která bude zaslána na účet Papežského misijního díla. Všem, kteří přispěli děkujeme.

4. POSTNÍ NEDĚLE

Úterý – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod. S udílením svátosti pomazání nemocných.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: V pátek křížovou cestu povede Misijní klubko.
 • Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.
 • Vzadu v kostele si můžete rozebrat farní časopis MAJAK.

 

PO STOPÁCH SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE

V sobotu 10. března jsme se s dětmi vydali na výlet, kde děti poznávaly život sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Na nádraží Frenštát město se sešlo asi 35 účastníků výletu mladí i starší. Program začal mši svatou ve Frýdecké bazilice Navštívení PM, po té jsme se pomodlili křížovou cestu. Po svačince se děti vydaly po stopách sv. Terezie, která je přivedla ke kapli v Hájků, kde děti nalezly poklad. Po celou dobu nás provázelo sluníčko…bylo to fajn.

3. POSTNÍ NEDĚLE

Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • Od pondělí bude změna dopravního značení z důvodu stavění lešení kolem fary. Začnou práce s ankrováním farní budovy.
 • V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod. s udílením svátosti pomazání nemocných.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • V sobotu 10. března se pořádá výlet pro děti farnosti, půjde se po stopách sv. Terezičky. Program: v 10.00 hod. mše svatá v bazilice frýdecké; v 11.00 hod. – křížová cesta; od 11.30 hod. – bojovka. Návrat kolem 16.00 hod. Sraz na nádraží v 8.40 hod. Sebou: svačinku, peníze a mít teplé oblečení.
 • Dnes si můžete vzít první číslo farního zpravodaje MAJAK. Časopis bude vycházet co asi dva měsíce.
 • Příští nedělí bude v naší farnosti probíhat MISIJNÍ JARMARK

Celý příspěvek

2. NEDĚLE POSTNÍ

Pátek - první pátek
Sobota - první sobota
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Ve středu budou první HOVORY O VÍŘE na faře od 18.45 hod. Téma: ANDĚLÉ – DUCHOVNÍ BYTOSTI
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • Zpovídat se bude od 15.00 hod. s možností adorace do 17.15 hod. Po večerní mši svaté bude společná adorace (řízená).
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek křížovou cestu povedou MAMINKY.
 • Postní předsevzetí: NÁSLOUCHÁNÍ

Celý příspěvek

1. POSTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek – Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

• Tento týden bude potřeba naložit kontejner, prosím ochotné muže o pomoc.
• Dnes bude křížová cesta v 15.00 hod. v D.K.
• Tento týden jsou jarní prázdniny, nebude výuka náboženství na faře.
• KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek křížovou cestu povedou SENIOŘI.
• Postní předsevzetí pro dětí: tento týden se budeme snažit odpouštět a postupně během celé doby postní budeme lepit na monstranci drahokamy, které vyjadřují naše úsilí činit dobré skutky. První neděle postní se nese v duchu ODPUŠTĚNÍ.
• Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.

POPELEČNÍ STŘEDA

Ve středu jsme vstoupili do doby postní, která trvá 40 dnů. Přijali jsme znamení popelce, které nám připomíná naši pomíjivost, jak říká kněz: „člověče prach si v prach se navrátíš“. Život nám byl darován a s životem zase předstoupíme před Boha. Bez Boha bychom nebyli. Ježíš je alfa i omega lidských dějin i mého života. Hříchem jsme ztratili oddanost a úctu k Boží velikosti jeho nekonečné lásce a dobrotě. Postem se chceme navrátit k Bohu a být lidmi lásky, kteří nehledají své pohodlí, ale pomáhají budovat civilizaci lásky, která stojí na Ježíšově lásce pramenící z kříže. Vydat se cestou postu nás vede k rozhodnutí, že nechceme hřešit, ale být po vzoru Kristova – obětovat se pro spásu světa.