Archiv autora: P. Mariusz Tomasz Banaszczyk

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem nadcházejícího týdne je verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a pišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (Jan 17,21).
 • Ve čtvrtek je volný úmysl mši sv.
 • Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Proto sbírka z této neděle (23. ledna) je ve prospěch biblického apoštolátu.
 • Dnes máte ještě možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.

Svátek Křtu Páně

 • Dnešní svátek Křtu Páně končí Vánoční dobu. Od zítra začínáme liturgické mezidobí.
 • sobotu v 15.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • Vzadu kostela máte možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.
 • Fotogalerie: Svěcení vody, křídy a kadidla:

2. Neděle po Narození Páně

 • Mockrát děkuji všem, kdo se jakkoli zapojili k přípravě Vánočních svátků v zdejších kostelích.
 • Zítra, v pondělí po večerní mši sv. na faře bude setkání v rámci Synody 2021–2023.
 • Ve středu po mši sv. na faře další setkání v rámci příprav na biřmování.
 • Ve čtvrtek budeme prožívat slavnost „Zjevení Páně“. Je to doporučený svátek, proto zvu na mši sv. buď ve čtvrtek ráno, nebo už ve středu večer ve vigilií tohoto svátku.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Za týden budeme prožívat „Neděli Křtu Páně“. Budeme obnovovat křestní závazky. Proto pokud máte doma své křestní svíce, tak je doneste na mši sv. Zajistěte je ale tak, aby nepošpinily lavic voskem.
 • Vzadu kostela máte možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.
 • Mockrát děkuji za dary, poslané na farní účet.

NEDĚLE SVATÉ RODINY

 • Děkuji za sbírku na opravy.
 • V rámci letošního „Misijního jarmarku“ jsme přispěli na misie částkou 12.400,– Kč. Tak hodně se v rámci adventního jarmarku vybralo poprvé. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!
 • Zítra při mší sv. budeme na přímluvu sv. Jana, apoštola žehnat víno.
 • V pátek od 17.00 bude tichá adorace a příležitost k svátostí smíření. A při večerní mši sv. v 18.00 hod. budeme děkovat za minulý rok a vyprošovat Boží pomoc do nového roku. Vše zakončíme krátkou pobožnosti.
 • sobotu 1.1. na slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. budou jako v neděli. Je to zasvěcený svátek (máme povinnost být ten den na mši sv.)
 • pondělí 3.1. po večerní mši sv. na faře bude setkání v rámci Synody 2021–2023.
 • Můžete zapisovat intence mší sv. na první pololetí příštího roku 2022.
 • Fotogalerie: Obnova manželských slibů

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Bohoslužby o Vánocích:

24.12. – „Půlnoční“ mše sv. (HK): 22.30
25.12. – Slavnost Božího Narození – mše sv. (HK): 7.30 a 9.00
26.12. – Neděle Svaté Rodiny – mše sv. (HK): 7.30 a 9.00 (při každé mši sv. obnova manželských slibů)

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy a za sbírku na dostavbu diecézního centra pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (DK 8.00 – 17.00).
 • Vzadu kostela ještě dnes můžete přispět na misie v rámci „Misijního jarmarku“.
 • V pátek 24.12. na Štědrý den „Půlnoční“ mše sv. začne v 22.30 hod.
 • sobotu 25.12. na slavnost Božího Narození mše sv. budou jako v neděli.
 • Příští neděli 26.12. prožíváme svátek Svaté Rodiny. Při každé mši sv. manžele budou mít příležitost obnovit si manželské sliby. Proto prosím, aby se manžele posadili spolu.

Zpovědní služba před Božím Narozením:

 • 20.12. Pondělí: 17.00 – 17.50 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (HK)
 • 22.12. Steda: 17.00 – 17.50 hod.; pak po mši sv. do 20.00 hod. (HK)
 • 23.12. Čtvrtek: 7.00 – 7.25 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (DK)

Fotogalerie:

Betlém

Vnesení Betlémského světla

3. NEDĚLE ADVENTNÍ – GAUDETE

 • Dnešní sbírka je na dostavbu diecézního centra pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
 • Za týden bude měsíční sbírka na opravy.
 • Ve středu po večerní mši sv. bude na faře setkání v rámci příprav na biřmování.
 • pátek 17.12. Vás zvu na adventní duchovní obnovu. Začne mši sv. v 18.00 a pak bude vedená adorace. Od 17.00 bude tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
 • Na sobotu 18.12. připravili jsme pro děti venkovní hru, kterou jsme nazvali „Putování za betlémským světýlkem“. Všichni de už sejdeme na adventní rorátní mši sv. v 7.30 v kostele sv. Martina. Na ni si mohou vzít svoje lucerničky. Poté se přesuneme na společnou snídani na faru. Prosíme, aby každé dítko přineslo trošku buchty nebo vánočky. Po snídani začne hra. Předpokládaný konec v 11.30 v Katolickém domě. Prosíme, aby děti měly teplé oblečení. Pokud se chcete zúčastnit i Vy – rodiče nebo sourozenci – jste vítáni.
 • A v sobotu odpoledne v 15.00 zveme na faru na setkání seniorů.
 • I letos probíhá v našim kostele Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Letošní dar bude předán dětem se zdravotním postižením na Papui Nové Guinei.
 • Můžete zapisovat intence mší sv. na první pololetí příštího roku 2022.
 • Vzadu kostela je ještě k rozebrání diecézní zpravodaj OKNO.
 • Před koncem roku můžete přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Foto: Roráty:

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Na středu 8. prosince připadá slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Zvu ten den na slavnostní mši svatou v 18.00.
 • Biskupství ostravsko-opavské vyhlašuje na příští neděli 12. prosince sbírku na dostavbu diecézního centra pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
 • Adventní ranní mše sv. budeme prožívat jako „Roráty“. Můžete si na ně donést svoji lucerničku.
 • Můžete už zapisovat intence mší sv. na první pololetí příštího roku 2022.
 • Vzadu kostela je ještě k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
 • Jako vloni bude v našim kostele od dnešní neděle probíhat Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené, všechno, co dáte, je Váš dar pro pro děti se zdravotním postižením na Papui Nové Guinei.
 • pátek 17.12. plánujeme adventní duchovní obnovu. Začne mši sv. v 18.00 a pak bude vedená adorace.
 • Před koncem roku můžete přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Dnes začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.
 • Děkuji za měsíční sbírku na opravy.
 • Adventní ranní mše sv. budeme prožívat jako „Roráty“. Proto si můžete na ně donést lucerničku nebo svíčku.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Můžete už zapisovat intence mší sv. na příští rok 2022.
 • Vzadu kostela je ještě k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
 • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
 • Fotogalerie: svěcení adventních věnců:

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále. Jsme u sklonku liturgického roku. Za týden začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista. Při mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy.
 • Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situace, večerní mše sv. budou zase v Horním kostele ! (pondělí, středa, pátek). Stejně i obě nedělní mše sv. !
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek v 18.00 hod. zvu do kostela rodiny s dětmi na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Budeme se modlit za naše rodiny.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také 1,5 m rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
 • Od 1. do 30. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.

SLAVNOST SV. MARTINA, BISKUPA, hlavního patrona farního kostela a města

 • První setkání (organizační) v rámci přípravy na biřmování bude ve středu, hned po večerní mši sv., na faře.
 • sobotu v 15.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • Obě nedělní mše sv. budou zase jen v Horním kostele.
 • Od 1. listopadu mše sv. ve všední dny jsou v Dolním kostele.
 • Fotogalerie: Farní Pouť: