Archiv autora: P. Mariusz Tomasz Banaszczyk

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím na jednotlivé hodiny.
 • Ve čtvrtek večer v Tiché mše sv. nebude.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
 • Ve čtvrtek, pátek a v sobotu jsou volné úmysly mší sv. Můžete je nahlásit v sakristii: čtvrtek a sobota v sakristii v D.K., pátek v sakristii v H.K.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji všem, kdo se minulou neděli zapojili a připravili společné farní odpoledne na farní zahradě.
 • Od středy 10.7. do soboty 13.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Požehnání poutníkům bude při mši sv. ve středu ráno v 7.30 hod. v D.K. Můžete přijít se modlit spolu s nimi.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím na jednotlivé hodiny.
 • Ve čtvrtek večer v Tiché mše sv. nebude.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V rámci akce Misijního koláče se vybralo celkem 11.569,– Kč. Příspěvek bude věnován na výživové programy papežských misijních děl pro chudé a podvyživené děti. Všem dárcům moc děkujeme.
 • Na opravy ve farnosti se vybralo 18.731,– Kč.
 • Také se dnes ještě můžete přihlásit na zítřejší setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Autobus odjede v 9.00 hod. od H.K. Pak přes Tichou. Cena: 100,– Kč / dospěly; 1,– Kč / dítě.
 • Dnes vás zveme na společné farní odpoledne na farní zahradu. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky. Pitní režim bude zajištěný. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.).
 • Ve čtvrtek se při ranní mši sv. budeme modlit za kněze a nová povolání. A hned po ní začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím na jednotlivé hodiny.
 • Ve čtvrtek večer v Tiché mše sv. nebude.
 • V pátek slavíme Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Hlavní oslavy budou v kapli na Radhošti. Mše sv.: 9.30; 11.00 a 14.00. Pro ty, kdo se nedostanou na Radhošť, bude sloužená mše sv. v 18.00 hod. v H.K. Je to zároveň i 1. pátek v měsíci.
 • V pátek je také volný úmysl mše sv.
 • V sobotu po mši sv. bude pobožnost k Panně Marii a pak na faře budou následovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Je potřeba uklidit věž v D.K. z ptačího trusu a zabezpečit okna síťkami, aby tam nemohly vlítat ptáci. Kdo by byl ochotný pomoci, nahlaste to prosím v sakristii.
 • K dnešnímu dni končí v našich farnostech působení o. Josefa Kaňovského. V jeho funkci výpomocného duchovního by ho měl vystřídat o. Alois Peroutka, který se má nastěhovat na faru v Tiché. Datum loučení s o. Josefem ještě upřesníme.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Hned po mši sv. budou nabídnuty koláče a buchty v rámci akce Misijního koláče. Vybraný příspěvek bude věnován na misie. A odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na pobožnost u kapličky na Dílech.
 • Dnešní sbírka je na opravy ve farnosti. Na Centrum pro rodinu se vybralo 10.581,– Kč.
 • Také se dnes ještě můžete přihlásit na tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Bude se konat v pondělí 1. července.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se na jednotlivé hodiny.
 • Příští neděli 30.6. vás zveme na společné odpoledne na farní zahradu. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky.
 • Triduum Modliteb Matek se uskuteční v poslední víkend v červnu. Podrobností najdete na plakátku.
 • Příští neděli při mši sv. v 9.00 hod. budeme děkovat Pánu Bohu za celý školní a katechetický rok. Proto zveme na tu děkovnou mši sv. nejen dětí, které chodily do náboženství ale celé rodiny.
 • Od 10. do 13. července proběhne už tradiční pěší pouť na Velehrad. Kdo by měl zájem, hlaste se u Katky Siudové. Bližší informace jsou na plakátku.
 • Fotogalerie: První svaté přijímání – 9. 6. 2024

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na CPR (Centrum pro rodinu).
 • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se na jednotlivé hodiny.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
 • Také příští neděli 23.6. v H.K. budeme prožívat Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pouť. Proto obě mše sv. budou v H.K. U té příležitosti (při pouti Jana Křtitele) budou nabídnuty koláče a buchty v rámci akce Misijního koláče. Vybraný příspěvek bude věnován na misie. A odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na pobožnost u kapličky na Dílech.
 • V neděli 30.6. vás zveme na společné odpoledne na farní zahradu. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky.
 • Triduum Modliteb Matek se uskuteční v poslední víkend v červnu. Podrobností najdete na plakátku.
 • Můžete se přihlásit na tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Bude se konat v pondělí 1. července.
 • Od 10. do 13. července proběhne už tradiční pěší pouť na Velehrad. Kdo by měl zájem, hlaste se u Katky Siudové. Bližší informace jsou na plakátku.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes připadá den vzájemných modliteb bohoslovců AKS a farnosti Frenštát p. R. Pamatujme dnes tak zvláště na ty, kteří se v Olomouci připravují na kněžství a také za nová povolání.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se na jednotlivé hodiny.
 • Příští neděli bude sbírka na CPR (Centrum pro rodinu).
 • V neděli 23.6. v H.K. budeme prožívat Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pouť. Proto obě mše sv. budou v H.K. A odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na pobožnost u kapličky na Dílech.
 • Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se bude konat v pondělí 1. července na Prašivé. Dopoledne začneme v areálu Kamenité v 10.00 hod. a po úvodním přivítání budeme slavit mši svatou s otcem biskupem Martinem a kněžími naší diecéze. Od 12.30 hod. se rozproudí život na louce mezi kostelem svatého Antonína a turistickou chatou a na stanovištích budou čekat duchovní, poznávací, pohybové, výtvarné i hudební aktivity. Pokud máte zájem vydat se na tu pouť společně autobusem tak to nahlaste v sakristii.

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se na jednotlivé hodiny.
 • Také na první pátek bude celodenní adorace v H.K. Také se můžete zapsat a zajistit jednotlivé hodiny. Začneme v 9.00 hod. Ten den také budu navštěvovat nemocné a starší farníky. Stačí to jen nahlásit.
 • A po večerní mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Příští neděli 9.6. při mši sv. v 9.00 hod. 5 kluků z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní (v 9.00 hod.) přistoupí k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.

Slavnost Nejsvětější Trojice

 • Ve čtvrtek 30.5. připadá slavnost Božího Těla a Krve. Je to doporučený svátek. Proto nebude ten den ranní mše sv. v D.K. ale zvu vás dopoledne na adoraci, která začne v 8.00 hod. v D.K. a skonči v 12.00 hod. Zase prosím o zajištění jednotlivých hodin adorace.
 • A také vás zvu na slavnostní mši sv. do H.K. v 18.00 hod., po které bude následovat Eucharistický průvod. Budeme vyprošovat Boží požehnání pro farnost, město a pro celý svět. Letošní průvod také půjde kolem kostela. Děti si donesou košíčky s květinami, aby mohly je pak sypat po cestě před Nejsvětější Svátosti. V případě nepříznivého počasí mši svatou zakončíme výstavem Nejsvětější Svátosti v kostele a adorací.
 • Ve farnosti Ticha tuto slavnost s Eucharistickým průvodem budeme prožívat v neděli 2.6.
 • Připomínám také, abyste ten den před mši sv. neparkovali auta hned u kostelních zdi: budou tam 4 oltáře! Mladší mohou ten den auta zaparkovat na dvoře u fary.
 • Příští neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • V neděli 9.6. při mši sv. v 9.00 hod. 5 kluků z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Pěší pouť na Velehrad proběhne od 10.7.do 13.7.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • Dnešní sbírka je na Diecézní charitu.
 • Městská organizace KDU-ČSL ve Frenštátě pod Radhoštěm vás srdečně zve na Svatodušní smažení vaječiny, které se uskuteční dnes odpoledne od 15.30 hod. u restaurace Rekovice na Horečkách. V 15.00 hodin se také bude na Horečkach konat májová pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské, na kterou jste také srdečně zvaní.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • V neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Pěší pouť na Velehrad proběhne od 10.7.do 13.7.
 • Májová pobožnost na Horečkách a smažení vaječiny – 19.5.

7. Neděle velikonoční

 • Na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo 12.223,– Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na Diecézní charitu.
 • Setkání seniorů bude teď ve středu od 9.00 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • Teď ve čtvrtek výjimečně nebude večerní mše sv. v Tiché.
 • Jelikož v sobotu budeme prožívat vigilií slavnosti Seslání Ducha sv. proto mše sv. nebude ráno, ale večer v 18.00 hod. v D.K. Hned po ní začne vedená adorace – svatodušní bdění. Všichni jste zvaní.
 • Městská organizace KDU-ČSL ve Frenštátě pod Radhoštěm vás srdečně zve na Svatodušní smažení vaječiny, které se uskuteční v neděli 19.5. odpoledne od 15.30 hod. u restaurace Rekovice na Horečkách. V 15.00 hodin se také bude na Horečkach konat májová pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské, na kterou jste také srdečně zvaní.
 • V neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Farní pouť u příležitosti Pouti rodin na Maria Hilf – 11. 5.
  1. Krnov – kostel sv. Benedikta
 • 2. kostel Nanebevzetí P.M. ve Zlatých Horách
 • 3. uložení ostatků blahoslavené rodiny Ulmových v poutním kostele na Maria Hilf