Archiv autora: P. Mariusz Tomasz Banaszczyk

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • Na opravy fasády fary se vybralo 18.852,– Kč. Dnešní sbírka je na Diecézní charitu. Děkuji za obě sbírky.
 • Dnes odpoledne vás zvu na májovou pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské na Horečkách, Začneme v 15.00 hod. Všichni jste srdečně zvaní. Po ní se u rest. Rekovice uskuteční smažení vaječiny, které zajištuje městská organizace KDÚ-ČSL.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Může se ji zúčastnit kdokoli. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V neděli 11.6. se od 17.00 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Můžete už také zapisovat intence mší sv. na další měsíce.
 • 12. – 15. července 2023 opět proběhne už skoro tradiční pěší pouť na Velehrad. Není třeba ujít celou cestu, je možno zúčastnit se třeba jen části pouti. Zájemci ať se nahlásí u Katky Siudové (736612409) do 30.6., aby bylo možno potvrdit nocleh na sv. Hostýně.
 • V neděli 18.6. 9 dětí z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Slavnost seslání Ducha svatého
 • májová pobožnost u kaple Panny Marie Lurdské na Horečkách

7. VELIKONOČNÍ

 • Na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo 18.699,– Kč.
 • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary. Děkuji za obě sbírky.
 • Příští neděli bude sbírka na Diecézní charitu.
 • Setkání seniorů bude o teď ve středu od 9.00 hod. na faře.
 • Také ve středu, ale večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Minulý týden jsme v naší farnosti zahájili pravidelnou tichou adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní. Bude každý čtvrtek dopoledne v D.K. Začne po ranní mši sv. a skonči v 12.00 hod. Může se ji zúčastnit kdokoli. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
 • Nadšence deskových her zveme teď ve čtvrtek od 18.00 hod. na faru, kde bude možno vytvořit společenství a zahrát si různé hry. Možno donést vlastní hru.
 • V sobotu od 17.00 hod. na faře bude setkání mládeže a pak v 19.00 hod., zvu do D.K. na svatodušní vigilií. Bude to vedená adorace spojena s rozjímáním Božího slova.
 • Příští neděli vás také zvu na májovou pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské na Horečkách, Začneme v 15.00 hod. Všichni jste srdečně zvaní.

6. VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
 • Dnes odpoledne bude na faře od 16.00 hod. modlitební setkání mužů.
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • V pátek 19.5. začínáme novénu před Slavnosti Seslání Ducha sv.
 • Setkání seniorů bude o týden později tj. ve středu 24.5.
 • Nadšence deskových her zveme ve čtvrtek 25.5. od 18.00 na faru, kde bude možno zahrát si různé hry. Možno donést vlastní hru. Kontaktní osoby: Kateřina Siudová a Lucie Gajdušková.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v každou neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
 • Organizační setkání ohledně cyklopouti bude v pátek po mši sv. na faře.

5. VELIKONOČNÍ

 • Jelikož zítra 8.5. je statní volno, zvu vás na mši sv. do H.K. v 9.00 hod. Zítra v liturgii oslavujeme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. A odpoledne v 15.00 hod. vás zvu na májovou pobožnost u kapličky na Kopané.
 • V sobotu 13.5. na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor se uskuteční „Pouť rodin“. Podrobností na plakátku.
 • Příští neděli bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Také příští neděli 14.5. bude na faře od 16.00 hod. modlitební setkání mužů.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v každou neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.

4. VELIKONOČNÍ

 • Dnes končíme „Týden modliteb za duchovní povolání“. Neznámená to ale, že končí i naše modlitby. Proto vás nadále vybízím: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Ve čtvrtek se budeme na tento úmysl modlit při ranní mši sv.
 • Jelikož zítra 1.5. je statní volno, zvu vás na mši sv. do H.K. v 9.00 hod. Zítra v liturgii oslavujeme sv. Josefa dělníka. Taky za týden v pondělí 8.5. bude mše sv. v H.K. v 9.00 hod.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také teď v sobotu 6.5. v kapli na Radhošti se uskuteční tradiční už „Stanislavská pouť“. Zvaní jsou nejen Stanislavy a Stanislavové, ale každý, kdo se chce společně na tomto poutním místě modlit. Podrobností na plakátku.
 • V sobotu 13.5. na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor se uskuteční „Pouť rodin“. Podrobností na plakátku.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v každou neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.

3. VELIKONOČNÍ

 • Na opravy se vybralo: 14.215,– Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes začíná „Týden modliteb za duchovní povolání“, který vyvrcholí o neděli Dobrého Pastýře v neděli 30. dubna. Inspirací je Ježíšova výzva z Janova evangelia: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“.
 • Dnes odpoledne vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
 • Pobožnost u kaple sv. Marka

2. VELIKONOČNÍ – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy. Na DMS fond se vybralo: 19.720,– Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti zvu na faru na setkání všechny muže, kteří se chtějí společně modlit (cca v 15.45 hod.).
 • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Teď v sobotu 22.4. zvu na setkání naší mládež. Bude na faře a začneme v 17.00 hod.
 • neděli 23.4. vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.

1. VELIKONOČNÍ

 • Moc děkuji každému, kdo se jakkoli zapojil k přípravě letošních Velikonočních svátků.
 • Zítra, na Velikonoční pondělí, zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti zvu na faru na setkání všechny muže, kteří se chtějí společně modlit (cca v 15.45 hod.).
 • neděli 23.4. Vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Dnešní sbírka je na DMS fond (diecézní mzdový a solidární fond). Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Na tzv. Misijním jarmarku, který probíhal během postní doby se podařilo vybrat 9.640,– Kč. Všem dárcům moc děkujeme. Peníze budou poslány prostřednictvím PMD na pomoc Syrskému Aleppu, které bylo postiženo ničivým zemětřesením.
 • V sobotu 22.4. zvu na setkání naší mládež. Bude na faře a začneme v 17.00 hod.
 • Svaté Triduum

6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ

 • Dnes od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum. V úterý a ve středu bude zpověď už od 17.00 hod.
 • Moc Vás všechny také zvu k oslavě svatého Triduum. Jsou to nejdůležitější a nejslavnostnější dny celého církevního roku. Všechny obřady budou v H.K. Začínají na Zelený Čtvrtek mši sv. na památku umučení Páně, která bude v 18.00 hod.
 • Na Velký Pátek v 8.00 hod. bude v H.K. poslední už KŘÍŽOVÁ CESTA. Velkopáteční obřady začnou v 18.00 hod. Velký Pátek je dnem přísného postu. Ten den budu také navštěvovat nemocné.
 • Na Bílou Sobotu Vás zvu v 8.00 hod. do H.K. na modlitbu breviáře – ranní chvály. Poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele. Velikonoční Vigilií – nejslavnostnější mši sv. během celého církevního roku – začneme před kostelem v 21.00 hod.
 • Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Autobus na Vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20.10 hod. u Bartoňů – odjezd 20.20 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět po stejné trase.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.
 • Mockrát děkujeme všem dárcům, kteří podpořili misie v rámci letošního Misijního jarmarku.
 • Sbírka o Velikonoční neděli bude určena na DMS fond (diecézní mzdový a solidární fond).

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Na Centrum pro rodinu a sociální péči se vybralo 16.823,– Děkuji za všechny dary.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. pátek od 17.15 hod.
 • V sobotu 1.4. od 18.00 půjdeme venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka a zpátky(!).
 • Příští neděle 2.4. je to poslední postní neděle: Květná - Pašijová. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Ke slavnostnímu průvodu s ratolestmi se shromáždíme před kostelem.
 • Také příští neděli od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace.
 • Můžete se už také zapisovat na adoraci u Božího hrobu: Bílá sobota 8.4.
 • Vzadu kostela probíha Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
 • Venkovní křížová cesta