Archiv autora: P. Mariusz Tomasz Banaszczyk

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Můžete také psat intence, které (pozor!) budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (20.1). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Od 18. do 25. ledna budeme prožívat Týden modliteb za jednotu křesťanů. Téma nadcházejícího týdne: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“.
 • Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na tuto neděli, tedy na 24. 1.
 • Letošní Tříkrálovou sbírku můžete podpořit bankovním převodem, online kasičkou na webové stránce www.trikralovasbirka.cz, QR platbou, nebo přímo do pokladničky v kostele.
 • Podle usnesení Vlády ČR povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátě posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

Neděle KŘTU PÁNĚ

 • Podle usnesení Vlády ČR povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Z toho důvodu v sobotu večer budou další mše sv. jak ve Frenštátě tak v Tiché. Na mši sv. přijďte buď v neděli, nebo v sobotu večer na mši sv. „s nedělní platnosti“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátě posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Ranní mše sv. v úterý a čtvrtek budou zase v Dolním kostele.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se zatím do online prostředí. Sbírka je připravená ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět prostřednictvím online pokladničky. Bude-li vyhlášen 4. stupeň, mohlo by koledování proběhnout za dodržení všech hygienických předpisů.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Můžete také psat intence, které (pozor!) budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (20.1). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Fotky ze Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ

Svátek Svaté Rodiny

 • Dnes budeme žehnat manželům (svátek sv. Rodiny) a požehnáme také víno, které si do kostela donesete (na svátek sv. Jana, apoštola).
 • Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je od neděle 27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách v kostele do výše 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Horním kostele – 33 osob; v kostele v Tiché – 22 osob.
 • Po tu dobu všechny mše sv. budou slouženy v Horním kostele.
 • Také z toho důvodu před Slavnosti Matky Boží Panny Marie a v sobotu večer budou další mše sv. jak ve Frenštátě tak v Tiché. Svoji účast nahlásíte tím, že si vyzvednete „vstupenku“ na jednotlivou mši. sv. Přijďte buď v tuto slavnost (nebo neděli), nebo v předvečer na mši sv. „s nedělní platnosti“ (čtvrtek nebo sobota).
 • Děkujeme za sbírku na pomoc dětem v misiích v rámci „Misijního jarmarku“. Vybralo se: v Tiché 9.000 Kč, ve Frenštátě něco přes 6.000 Kč.
 • Fotky ze Svátku SVATÉ RODINY

4. ADVENTNÍ

 • Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách v kostele do výše 20 procent místa k sezení. Toto krizové opatření vlády platí od 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 26 osob; v Horním kostele – 60 osob; v kostele v Tiché – 40 osob.
 • Z toho důvodu na štědrý den nebude půlnoční mše sv., ale zato na Svátek Božího Narození (25.12.) a v neděli sv. Rodiny (27.12) bude přidaná další mše sv., jak ve Frenštátě, tak i v Tiché. Dnes při odchodu z kostela nahlaste prosím, které mše sv. se plánujete zúčastnit (z důvodů omezení počtu lidi).
 • Betlémské světlo - i přes vládní nařízení se podařilo skautům dojednat na ministerstvu zdravotnictví výjimku pro rozvoz Betlémského světla. A tak v naší farnosti si jej můžete přijít zapálit a přenést do svých domovů ve dnech a čase:

sobota 19. 12. od 12:00 hod. do 16:00 hod.

neděle 20. 12. od 9:00 hod. do 16:00 hod.

pondělí 21. 12. středa 23. 12. vždy v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D. K.)

 • Děkuji za dnešní sbírku NA OPRAVY.
 • Vzadu kostela můžete přispět na misie (do kasičky) nebo v rámci „Misijního jarmarku“.
 • Ve středu po mši sv. bude první pobožnost k sv. Ritě, patronce v beznadějných a neřešitelných situacích.
 • Možnost návštěvy kostela a modlitby u „Jesliček“ bude v dolním kostele sv. Martina 25. prosince od 14 do 17 hodin. Zveme každého a zvlášť rodiny s dětmi.
 • Pokud si vzpomínáte, uváděli jsme v prosincovém čísle MAJAKu, že se opět uskuteční na svátek sv. Štěpána v sobotu 26. prosince „Zpívání u jesliček“ spolu v Valašským souborem písní a tanců. Vzhledem k vládnímu nařízení tuto krásnou a tradiční akci jsme nucení zrušit.
 • Příští neděli si manžele sednou spolu. Bude obnova manželských slibů. Můžete si také do kostela donést víno, které požehnáme u příležitosti svátku sv. Jana, apoštola.

Zpovědní služba před Božím Narozením:

 • 20.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod. (D.K. sv. Martina)
 • 21.12. Pondělí: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (H.K. sv. Jana Křtitele)
 • 23.12. Středa: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (H.K. sv. Jana Křtitele)

Betlémské světlo

 • Betlémské světlo - i přes vládní nařízení se podařilo skautům dojednat na ministerstvu zdravotnictví výjimku pro rozvoz Betlémského světla. A tak v naší farnosti si jej můžete přijít zapálit a přenést do svých domovů ve dnech a čase:
 • sobota 19. 12. od 12:00 hod. do 16:00 hod.
 • neděle 20. 12. od 9:00 hod. do 16:00 hod.
 • pondělí 21. 12. až středa 23. 12. vždy v době od 9:00 hod. do 16:00
 • Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D. K.)

3. ADVENTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na TV Noe. Za týden (20.12.) bude sbírka NA OPRAVY.
 • V letošním roce roráty budeme prožívat při večerních mších sv.
 • Vzadu kostela můžete přispět na misie (do kasičky).
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI
  v kostele sv. Martina (D.K.)
  20.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod.
  21.12. Pondělí: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta
  23.12. Středa: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta

 • Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:
 • bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 40 osob; v Horním kostele – 90 osob; v kostele v Tiché – 60 osob.
 • Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prostorách: modlitební setkání, modlitby matek, jiná společenství do počtu 10 osob.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • Od 6. prosince do 18. prosince bude v našich kostelech probíhat Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené, všechno, co dáte, je Váš dar pro děti v misiích. Děkujeme za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je Děti pomáhají dětem… a my doplníme – i díky Vám!
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.

2. ADVENTNÍ

 • Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:
 • bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 40 osob; v Horním kostele – 90 osob; v kostele v Tiché – 60 osob.
 • V úterý 8. prosince je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to „doporučený svátek“. Na mši sv. zvu i v pondělí v předvečer teto slavnosti.
 • Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi (snad už) prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých. Bude to při večerních mších sv. Tento týden ve středu a pátek, čtvrtek (Tichá).
 • Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prostorách: modlitební setkání, modlitby matek, jiná společenství do počtu 10 osob.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní.
 • Od 6. prosince do 18. prosince bude v našich kostelech probíhat Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené, všechno, co dáte, je Váš dar pro děti v misiích. Děkujeme za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je Děti pomáhají dětem… a my doplníme – i díky Vám!
 • Příští neděli (13.12.) bude sbírka na TV Noe. Za dva týdny (20.12.) NA OPRAVY.
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté na faře: Setkání mužů.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

Bohoslužby od 3.12

Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:

bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“

Pro naše farnosti to znamená:

 • v Dolním kostele – 40 osob
 • v Horním kostele – 90 osob
 • v kostele v Tiché – 60 osob

(včetně kněze a osob zajišťujících bohoslužbu)

Proto v neděli 6.12. obě mše sv. budou sloužený v Horním kostele!

1. ADVENTNÍ

V prvním adventním týdnu modleme se zvlášť:
za počaté dětí, aby rodiče přijali každé z nich.
za ty, kteří mají problémy s početím dítěte.
za ty, kdo čekají dítě, prosme o šťastné narození.

 

 • ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚŇCŮ pro Ty, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., bude také v neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 • Dnes začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.
 • Tento týden je možná účast na bohoslužbách, svatbách a pohřbech zatím do max. počtu 20 osob včetně služby. Proto Vás žádám, abyste dali přednost těm, kteří mají sjednaný úmysl mše sv.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla sbírka na misie. V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní. Můžete také pomoci koupí Misijního Kalendáře na 2021 rok.
 • Z ohledu na omezený počet lidi na bohoslužbách, obě nedělní mše sv. budou zatím sloužený v kostele sv. Martina (D.K.). Mši sv. v 9.00 hod. se budeme snažit ještě také vysílat on-line.
 • Ti, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., mají možnost přijmout Eucharistií po mši sv. (cca do půl hod. po ukončení mše sv.). V neděli: v DK po druhé mši sv. do 11.00 hod.; v Tiché do 12.00 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Na 1. pátek od 16.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Příští neděli v Tiché budeme prožívat Farní Pouť ke cti sv. Mikuláše, patrona farnosti. Bohužel budeme muset i ten den dodržovat nařízení vlády ohledně počtu lidi na bohoslužbě.
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin. Modlitbu růžence můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube diecéze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.