24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. sv. Ondřeje, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Čtvrtek - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí odjíždí autobus na Turzovku v 7.45 hod. z Tiché a v 8.00 hod. od H.K.
  • V pátek proběhla Pastorační rada: (smyslem je zapojit lidi do života farnosti a tak se podílet na životě Církve): Misijní klubko je každý pátek od 15.30 – 17.30 hod. Zodpovědná osoba: Věra Chovancová má na starosti MISIE; Modlitby Matek je každý týden v pondělí v 8.00 hod. a čtvrtek v 18.00 hod. Zodpovědná osoba: Marcela Zátopková; Scholička je každý pátek od 17.00 – 17.50 hod. Zodpovědná osoba Mája Fialková; Farní sbor je každý pátek od 18.45 – 20.30 hod. Zodpovědná osoba je Marie Fialková, která koordinuje veškerý zpěv ve farnosti;Scházení MLADÝCH bude v sobotu od 18.00 – 19.30 hod. na faře; Prodej náboženských knih – p. Helena Gryžboňová
  • Kalendáře stolní stojí 60 Kč i kalendáře nástěnné za 50 Kč. – možné si zakoupit v zákristii.
  • Každý kdo bude mít napsanou intenci při mši svaté, ponese obětní dary. V případě neúčasti může nést dary kdokoliv.