Archiv rubriky: Ohlášky

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Maxmiliána Kolbého, kněze a mučedníka
Čtvrtek - SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DOŽINKY

 • Od pondělí do středy nebudou slouženy mše svaté ve farnosti.
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí PM, mše svaté budou v 7.30 hod. (D.K.), v 18.00 hod. (H.K.) a v Tiché v 19.00 hod.
 • V sobotu 17. srpna bude svatba Tomáš Parma a Leonarda Grygarová v 11.00 hod. v H.K.
 • Příští neděli 18. srpna bude sloužena mše svatá na poděkování Bohu za úrodu.
 • V sobotu 24. srpna jako farnost půjdeme na pouť na Radhošť. Mše svatá začíná v 11.00 hod.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Úterý - Svátek Proměnění Páně
Čtvrtek - Památka sv. Dominika, kněze
Pátek - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Sobota - Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Neděle – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Marty
Středa – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Čtvrtek - Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek - První pátek
Sobota - Památka PM
Neděle – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je pohřeb v 15.00 hodin Pavel Babinec
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v HORTENZII a ve městě. Mše sv. budou v 7.30 a v 18.00 hodin. Od 15.00 – 18.00 hodin vystavena NS k adoraci s možnosti sv. smíření. Po večerní mši sv. bude společná řízená adorace.
 • Ranní mše sv. v sobotu bude sloužena na úmysly farníků a po mši sv. se pomodlíme litanie a zásvětnou modlitbu k PM.
 • Tento týden bude farní letní tábor v Dobešově, prosím o modlitbu

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Marie Magdalény
Úterý – Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
Středa -
Čtvrtek – Svátek sv. Jakuba, apoštola
Pátek – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů PM
Sobota – Památka sv. Gorazda a druhů
Neděle – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• V pátek je mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Úterý – Svátek VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
Středa – Památka PM Karmelské
Neděle – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Neděle – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek je pohřeb v 14.00 hod. p. Martináková z Kopané.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • Děkuji všem, kteří přišli na pouť sv. Cyrila a Metoděje do kaple na Radhošti.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Prokopa, opata
Pátek - SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A SV. METODĚJE, BISKUPA
Sobota - Památka Neposkvrněného srdce PM
Neděle – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii a ve městě.
 • V pátek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše svatá bude v 7.30 hod. v D. K. V kapli na Radhošti poutní mše svaté jsou v 9.30, 11.00 hod. (Dolní Bečva) a v 14.00 hod., na které bychom se mohli setkat jako farnost.
 • V sobotu oslavíme Nejsvětější Srdce Mariino, po mši svaté zazpíváme litanie + zásvětná modlitba.
 • V neděli 7. července ve Veřovicích bude primiční mše svatá v 14.00 hod.

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře, a potom setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod. na faře.
 • Výuka náboženství, už tuto středu NENÍ.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše svatá je v 18.00 hod. a zároveň budeme děkovat za uplynulý školní rok.
 • V sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla mše svatá bude v 7.30 hod. v D.K.
 • V sobotu je VEČER CHVAL v 18.00 hod. v D.K.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pátek - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota - sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

 • Ve středu bude poslední hodina náboženství na farní zahradě. Děti si opečou špekáček. (nemusí si nic sebou nosit).
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ, mše svatá bude v 17.30 hod. v H. K. a po mši svaté bude eucharistický průvod městem. Průvod skončí v D. K. Prosím všechny farníky, aby si udělali čas a přišli společně vyznat víru v eucharistického Ježíše Krista, Božího Syna. Mše svatá ráno nebude.
 • V sobotu 22. 6. bude POBOŽNOST NA DÍLECH v předvečer slavnosti Narození Jana Křtitele v 15.00 hod. u kapličky.
 • Příští neděli 23. 6. slavíme pouť k Janu Křtiteli v H. K. Obě mše svaté budou v H. K. v 7.30 a v 9.00 hod. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace před NS také v H. K.
 • V pondělí 1. 7. se pojede na Prašivou, prosím zájemce – děti, aby se přihlásili v zákristii.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka PM, Matky církve
Úterý – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa – Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod. Večer v 19.00 hod. je setkání CHLAPŮ na faře a od 20.00 hod. setkání KATECHUMENŮ.
 • V pátek bude v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod. Večer v 19.00 hod MINISTRANTSKÁ schůzka v 19.00 hod. na faře.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře od 18.00 hod.
 • Během měsíce června po každé mši svaté (mimo neděli) bude 15 minutová adorace k uctění Ježíšova Nejsvětějšího Srdce.
 • Každou první sobotu v měsíci budu sloužit mši svatou na ÚMYSLY, které vkládáte do nádobek u PM. (úmysly farníků).
 • Příští neděli V TICHÉ bude slavená slavnost Těla a Krve Páně a půjde se i průvodem kolem kostela s NS. U nás ve farnosti se slavnost Těla a Krve Páně bude slavit ve čtvrtek 20. června, mše svatá začne v 17.30 hod. v H. K. a po ni se půjde průvodem do D. K. Cestou se zastavíme u čtyř oltářů.