Archiv rubriky: Ohlášky

1. POSTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek – Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

• Tento týden bude potřeba naložit kontejner, prosím ochotné muže o pomoc.
• Dnes bude křížová cesta v 15.00 hod. v D.K.
• Tento týden jsou jarní prázdniny, nebude výuka náboženství na faře.
• KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek křížovou cestu povedou SENIOŘI.
• Postní předsevzetí pro dětí: tento týden se budeme snažit odpouštět a postupně během celé doby postní budeme lepit na monstranci drahokamy, které vyjadřují naše úsilí činit dobré skutky. První neděle postní se nese v duchu ODPUŠTĚNÍ.
• Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Ve středu je popeleční středa začíná postní doba. Mše svaté budou ráno v 7.30 hod. v D.K. a v 18.00 hod. v H.K. V Tiché v 16.30 hod. Popeleční středa je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle (jednou za den se dosyta najíst).
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání.
 • Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 18.45 hod., kde naplánujeme další měsíce. Všichni, kteří se chcete podílet na životě farnosti, srdečně jste zváni.
 • V pátek v bude mše svatá v Hortenzii v 9.00 hod. a poté budu obcházet v Domově seniorů nemocné po pokojích.
 • V pátek od 15.00 hod. bude vystavená NS k soukromé adoraci do večerní mši svaté a zároveň je možnost sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní adorace doprovázená zpěvy.
 • V sobotu po ranní mši svaté budou litanie k PM a zásvětná modlitba farnosti k PM a poté budu udělovat svatoblažejské požehnání.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. František Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Svátek Obrácení sv. Pavla
Pátek - Památka sv. Timoteje a Tita, apoštolů
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Průzkum tiskovin: prosím všechny, kteří mají zájem o různé tiskoviny a chtěli by je odebírat. Ať se napíšou na papír vzadu na stolku. (Katolická týdeník, tarzicius, IN, nezbeda, duha, krteček, Effata, Milujte se, Imaculata, Rodinný život). Prosím, pište se dokonce ledna.
 • Seznam LEKTORŮ, prosím všechny zájemce, kteří by chtěli číst při liturgii, kdyby se mohli přihlásit (napsat) v zákristii.
 • Jmenování ekonomické rady: Ing. Petr Kubenka a Zdeněk Svobodu na dobu 1 roku pro rok 2018.
 • Milé maminky, jste zvány k modlitebnímu setkání maminek, které se uskuteční ve dnech 26. –28. 1. 2018 v kostele sv. Martina V pátek prosíme za odpuštění svých vin (po večerní mši sv.) v sobotu odprošování viny za ty, kteří ublížili nám a našim dětem (po mši sv. ráno) v neděli den radosti a chval (v 16 hodin). Přijďte se s námi modlit a odevzdat své děti do náruče milujícího Boha. Maminky z Modliteb Matek

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS na Rožnovské v 14.00 hod.
 • Od 18. 25. ledna bude v naší církvi probíhat týden modliteb za jednotu křesťanů. V neděli 21. ledna proběhne společné setkání s jinými církvemi v našem kostele D.K. v 16.00 hod. Prosím o podporu v modlitbě.
 • Poděkování patří všem, kteří se účastnili tříkrálového koledování, ať už jako koledníci nebo jako příjemci koledníků.
 • Průzkum tiskovin: prosím všechny, kteří mají zájem o různé tiskoviny a chtěli by je odebírat. Ať se napíšou na papír vzadu na stolku. (Katolická týdeník, tarzicius, IN, nezbeda, duha, krteček, Effata, Milujte se, Imaculata, Rodinný život)
 • Seznam LEKTORŮ, prosím všechny zájemce, kteří by chtěli číst při liturgii, kdyby se mohli přihlásit (napsat) v zákristii.

Celý příspěvek

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinské čtvrti v 14.00 hod.
 • Ve středu bude výuka náboženství.
 • Ve středu v Orlovně máme jako katolíci modlitbu v rámci aliančního týdne modliteb, prosím farníky o spoluúčast na této bohoslužbě.
 • Od 1.1. – 14.1. 2018 probíhá Tříkrálová sbírka v naší republice. Prosím všechny, kteří by se chtěli zúčastnit, aby se nahlásili v zákristii a vzali si kontakt č. 731 141 801. Požehnání koledníkům bude po mši svaté o slavnost Matky Boží, PM.

SVÁTEK SV. RODINY

Pondělí – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Úterý – Památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Pátek - Narozeniny – 70 let biskupa Františka Lobkowicze
Sobota - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – konec vánoční doby

 • Ve středu nebude výuka náboženství.
 • V pátek bude v 9.00 hod. mše svatá v Hortenzii. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace. Od 15.00 – 18.00 hod. bude možnost sv. smíření a také adorace (tiché). Adorační stráž.
 • V sobotu je slavnost Zjevení Páně mše svatá bude v 18.00 hod. v H.K., proto nebude mše svatá ráno v 7.30 hod. Bude se žehnat voda, křída, kadidlo a zlato.
 • Od 1.1. – 14.1. 2018 probíhá Tříkrálová sbírka v naší republice. Prosím všechny, kteří by se chtěli zúčastnit, aby se nahlásili v zákristii a vzali si kontakt č. 731 141 801. Požehnání koledníkům bude po mši svaté o slavnost Matky Boží, PM.

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – 18. prosince
Úterý – 19. prosince
Středa – 20. prosince
Čtvrtek - 21. prosince
Pátek - 22. prosince|
Sobota - 23. prosince
Neděle – 4. ADVENTNÍ NEDĚLE/ VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ – půlnoční

 • Odjezdy autobusů na štědrovečerní mši: 1 autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem a na Sibérii. 2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.

 

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Středa – Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 3. ADVENTNÍ NEDĚLE

 • V pondělí 11. 12. bude mše svatá v DPS Martinské čtvrti ve 14.00 hod.
 • Nedělní autobus je o 20 minut posunutý. Přijíždí k hornímu kostelu v 8.20 hod. a odjíždí v 10.20 hod.
 • V neděli 17. 12. 2017 za spolupráce dalších skautů bude rozvezeno Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Do Frenštátu p. R. nám jej dovezou přímo skauti z Ostravy, za což jim předem děkujeme. Chcete mít doma Betlémské světlo? Stačí si přijít na vlakové nádraží do Frenštátu pod Radhoštěm v neděli 17. 12. v 11:08 hod.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Středa – Památka sv. Mikuláše, biskupa
Čtvrtek - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Pátek - SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRTNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 2. ADVENTNÍ NEDĚLE

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • Během adventu budou rorátní mše svaté k PM se zaměřením pro děti. V út, čt bude mše svatá v 6.45 hod. a v sobotu v 7.30 hod.
 • Ve čtvrtek 7. 12. bude mše svatá v DPS na Rožnovské ve 14.00 hod.
 • V pátek je Slavnost PM, počaté bez poskvrny prvotního hříchů mše svaté budou ve Frenštátě v 7.30 a 18.00 hod. a v Tiché v 17.00 hod. Udělejme si čas na mši svatou, neboť se jedná o zasvěcený svátek. V pátek po mši svaté večerní se bude rozdávat mikulášská nadílka.
 • V zákristii je možné si koupit vánoční oplatky za 10 Kč.