Archiv rubriky: Ohlášky

4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Středa – Svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota - VEČER CHVAL
Neděle – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V pondělí v katedrále sv. Víta bude sloužená mše svatá za kardinála Josefa Berana arcibiskupem Dominikem Dukou a poté budou uloženy ostatky do hrobky.
 • Ve středu budou HOVORY O VÍŘE v 19.00 hodin na faře. Téma: ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA.
 • V sobotu od 18.00 hodin bude VEČER CHVAL v kostele sv. Martina.
 • Dne 12. května pojedeme na farní pouť na Sv. Kopeček a do Olomouce. Mši svatou máme domluvenou v 10.00 hodin na Svatém Kopečku. Prosím zájemce, aby se zapsali v zákristii.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

 • V neděli je sbírka na opravu fary.
 • Dnes jste srdečně zváni na setkání s otcem Jiřím Cahou do staré školy na Kopané v 15.00 hod. a také s romskými mladými, kterým se otec ve středisku v Ostravě věnuje. Bude se promítat dokument o životě salesiána Vincence Jandy, který v Ekvádoru působil 51 let jako misionář. Sám pocházel z Trojanovic. Pro všechny je přichystané občerstvení.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do opravy fary a to jakýmkoliv způsobem.
 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • Příští neděli bude pobožnost u kaple sv. Marka v 15.00 hod.
 • Dne 12. května pojedeme na FARNÍ POUŤ na Sv. Kopeček. Příští neděli budou upřesněny informace a můžete se na pouť přihlásit.

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Pondělí - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Středa – PAMÁTKA sv. STANISLAVA, biskupa a mučedníka
Neděle – 3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • O neděli Božího milosrdenství budu zpovídat od 14.30 hod. – 15.00 hod. a poté bude adorace ke cti Božího milosrdenství k získání přislíbených milostí v D. K.
 • REKONSTRUKCE FARY: oprava střechy a bourání komínu – prosím ochotné muže, aby v úterý od 16 hodin přišli pomoci. Děkuji.
 • V pondělí je zasvěcený svátek SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše svaté je v 18.00 hod. v H.K.
 • Ve středu bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. po mši svaté na faře
 • Celý příspěvek

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pátek - První pátek
Sobota - První sobota PM
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Příští neděli je sbírka na obyvatele Středního a Blízkého východu.
 • Ve středu je výuka náboženství.
 • Pátek – první pátek v měsíci v oktávu velikonočním
 • V Hortenzii bude mše svatá v 9.00 hod
 • Od 15.00 – 18.00 hod bude vystavena NS s možností svaté zpovědi.
 • Po mši svaté bude společná řízená adorace.
 • Sobota – první v měsíci, po mši svaté ráno se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • O neděli Božího milosrdenství se bude zpovídat od 14.30 hod. – 15.00 hod, poté bude adorace ke cti Božího milosrdenství k získání přislíbených milostí v D. K.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Čtvrtek - Zelený – Večeře Páně
Pátek - Velký
Sobota - Bílá – Vigilie Vzkříšení Páně
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 • Ve středu je výuka náboženství. Pro ročníky 4. – 9. třídy budu v hodině zpovídat.
 • Zelený čtvrtek: kostel bude otevřen do 21.00 hod. k modlitbě.
 • Velký pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v H.K.
 • Bílá sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v H.K. a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě (Boží hrob). Prosím, abyste se zapsali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace a svátostné požehnání s Te Deum.

5. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí – SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

 • V pondělí po večerní mši svaté bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ na faře v 19.00 hod. pro všechny, kteří by se chtěli zapojit.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: V pátek křížovou cestu povede MLÁDEŽ.
 • Svátost Pomazání nemocných bude udělena v sobotu 24. března v 9.00 hod. v DK.
 • Křížová cesta v sobotu večer v 18.00 hod. Začátek u r. Chovanců a směr ke kapli sv. Marka. Srdečně zveme.
 • Na misijním jarmarku se vybralo 8 017 Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli na misie.
 • Příští týden bude změna času na letní z 2.00 – 3.00 hod.

4. POSTNÍ NEDĚLE

Úterý – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod. S udílením svátosti pomazání nemocných.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: V pátek křížovou cestu povede Misijní klubko.
 • Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.
 • Vzadu v kostele si můžete rozebrat farní časopis MAJAK.

 

3. POSTNÍ NEDĚLE

Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • Od pondělí bude změna dopravního značení z důvodu stavění lešení kolem fary. Začnou práce s ankrováním farní budovy.
 • V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod. s udílením svátosti pomazání nemocných.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • V sobotu 10. března se pořádá výlet pro děti farnosti, půjde se po stopách sv. Terezičky. Program: v 10.00 hod. mše svatá v bazilice frýdecké; v 11.00 hod. – křížová cesta; od 11.30 hod. – bojovka. Návrat kolem 16.00 hod. Sraz na nádraží v 8.40 hod. Sebou: svačinku, peníze a mít teplé oblečení.
 • Dnes si můžete vzít první číslo farního zpravodaje MAJAK. Časopis bude vycházet co asi dva měsíce.
 • Příští nedělí bude v naší farnosti probíhat MISIJNÍ JARMARK

Celý příspěvek

2. NEDĚLE POSTNÍ

Pátek - první pátek
Sobota - první sobota
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Ve středu budou první HOVORY O VÍŘE na faře od 18.45 hod. Téma: ANDĚLÉ – DUCHOVNÍ BYTOSTI
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
 • Zpovídat se bude od 15.00 hod. s možností adorace do 17.15 hod. Po večerní mši svaté bude společná adorace (řízená).
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek křížovou cestu povedou MAMINKY.
 • Postní předsevzetí: NÁSLOUCHÁNÍ

Celý příspěvek

1. POSTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek – Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

• Tento týden bude potřeba naložit kontejner, prosím ochotné muže o pomoc.
• Dnes bude křížová cesta v 15.00 hod. v D.K.
• Tento týden jsou jarní prázdniny, nebude výuka náboženství na faře.
• KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek křížovou cestu povedou SENIOŘI.
• Postní předsevzetí pro dětí: tento týden se budeme snažit odpouštět a postupně během celé doby postní budeme lepit na monstranci drahokamy, které vyjadřují naše úsilí činit dobré skutky. První neděle postní se nese v duchu ODPUŠTĚNÍ.
• Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.