Archiv rubriky: Ohlášky

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Sobota - Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Neděle – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude setkání chlapů na faře od 19.00 hod.
 • Ve středu je setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V pátek 22. února jste zváni na houslový koncert v 16.30 hod. v D.K. Po večerní mši svaté nebude ministrantská schůzka.
 • V sobotu NEBUDE večer chval od 18.00 hod. v D.K.
 • Příští neděli se bude udělovat novokněžské požehnání po obou mších svatých.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka Panny Marie Lurdské
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS na Martinské v 14.00 hod.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • V sobotu je setkání mladých na faře v 18.00 hod.
 • V pátek 22. února jste zváni na houslový koncert od 16.30 hod. v D.K.
 • V zákristii si mohou rodiče vyzvednout přihlášku na víkendovku, která bude v termínu od 22. – 24. února, pořádá ji Misijní klubko a pojede se na Cvilín.
 • Od 28. 7. – 3. 8. se pojede na farní tábor do Dobešova. Prosím rodiče, aby s touto možností prázdnin počítali a přihlásili své děti na tábor do 1. června.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Čtvrtek - Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek - První pátek
Sobota - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Neděle – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • V pátek je první pátek v měsíci únoru mše svaté budou v 7:30 a v 18.00 hodin
 • V pátek budu dopoledne navštěvovat nemocné v Hortenzii v 9.00 hod. i ve městě.
 • V pátek od 15.00 – 18.00 hod. je adorace s možnosti sv. smíření. Po večerní mše svaté bude společná řízená adorace se zpěvy, kterou povedou ministranti.
 • V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu mše svatá bude v 7.30 hod. Vezměte si sebou svíčky k požehnání. Po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbou.
 • V sobotu je koncert skupiny Good Work v 17.00 hod. v H.K.
 • Příští neděli po mši svaté budu udělovat svatoblažejské požehnání.
 • Pár fotek z posledního dne tridua maminek:

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Neděle – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na tříkrálové sbírce se vybralo 36 505 Kč ve Frenštátě p. R. a v Tiché 58 854 Kč. Ředitelka Charity ve Frenštátě p. R. moc DĚKUJE.
 • V pondělí – mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pondělí – ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24. 1. – PASTORAČNÍ RADA na faře od 19.00 hod.
 • Ve čtvrtek bude pohřeb p. Matuly v 15.00 hodin v H.K.
 • V sobotu zvu na VEČER CHVAL od 18.00 hod.
 • Od 25. – 27. 1. – modlitební TRIDUUM maminek. V pátek po večerní mši svaté – křížová cesta. V sobotu po ranní mši svaté a v neděli v 16.00 hodin ADORACE, setkání bude vždy v kostele sv. MARTINA.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Čtvrtek - Památka sv. Antonína, opata
Pátek - Památka PM, Matky jednoty křesťanů
Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
 • V pondělí – setkání chlapů na faře od 19.00 hod.
 • Ve středu – setkání s katechumeny v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek – ministrantská schůzka po mši svaté v 18.45 hod.
 • V sobotu – společenství mladých na faře od 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24. 1. se uskuteční PASTORAČNÍ RADA na faře od 19.00 hod.
 • Od 25. – 27. 1. – modlitební TRIDUUM maminek. Bližší informace plakátek.
 • Od 18. – 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Příští neděli 20. ledna EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v 16.00 hod. v kostele sv. Martina. Po bohoslužbě jste zváni na faru k malému občerstvení.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – konec vánoční doby

 • V pondělí 7. 1. je ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • V pondělí je pohřeb p. Emilie Bjačkové v 14.00 hod. v H.K. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v DPS Rožnovská, která se uskuteční 21. ledna.
 • Alianční týden modliteb začíná od 6. – 11. ledna. Začátek je vždy v 17.00 hod. v Orlovně. Jednotlivé dny probíhají modlitby. V úterý 8. 1. je řada na nás, abychom si jako římskokatolická církev připravili bohoslužbu slova, prosím o podporu a účast.
 • Ve středu bude výuka náboženství na faře.
 • V pátek bude mše svatá v 9.00 hod. v Hortenzii.
 • V sobotu (druhá v měsíci) bude setkání manželů na faře od 18.00 hod.
 • Prosím všechny zájemce, kteří by chtěli číst čtení při mši svaté, aby se nahlásili Pavlovi Zátopkovi, který bude dělat rozpisy na nedělní bohoslužby.

SVÁTEK SV. RODINY

Pondělí – Sedmý den po Narození Páně – „Silvestr“
Úterý – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Středa – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Pátek - První pátek
Sobota - Litanie k PM a zásvětná modlitba
Neděle – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

 • Ve středu nebude výuka náboženství, protože jsou ještě vánoční prázdniny.
 • Ve čtvrtek je pohřeb p. Heleny Bartoňové v 14.00 hod. v H.K.
 • V pátek (první) bude mše svatá v 7:30 hodin,
  dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě.
  od 15.00 – 18.00 hod. adorace a možnost sv. smíření v D.K.
  v 18.00 hod. mše sv. a po ní bude společná řízená adorace – litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba
 • V sobotu po ranní mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • Příští neděli na Slavnost zjevení Páně, při mši svaté budu žehnat vodu, kadidlo a křídu.
 • Děkuji všem, kteří přispěli k navození krásné vánoční atmosféry a k hlubšímu prožití vánočních svátku. Děkuji sboru, varhaníkům, kostelníkovi, všem, kteří zdobí kostely a uklízí, fotografovi, ministrantům a všem.

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Štědrý den – půlnoční
Úterý – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Středa – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Čtvrtek - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Pátek - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Sobota - Pátý den v oktávu Narození Páně
Neděle – SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

 • BETLÉMSKÉ SVĚTLO: si můžete vzít v D. K. v předsíni.
 • V pondělí 24.12. 2018 je Štědrý den – půlnoční mše sv. v 22:30 v chrámu sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. (H. K.)
 • Odjezdy autobusů na půlnoční mši sv.: 1 autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem a na Sibérii. 2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.
 • Ve čtvrtek o svátku sv. Jana bude mše sv. v 7:30 a při ní bude žehnání vína.
 • V sobotu 29. 12. bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D. K.
 • Příští neděli o svátku sv. Rodiny při mši svaté v 9.00 hod. bude obnova manželských slibů.

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Neděle – 3. ADVENTNÍ NEDĚLE

 • BETLÉMSKÉ SVĚTLO: přijede dnes v 11.08 hod. na Frenštátské nádraží. Od pondělí bude možné si ho vyzvednout v předsíni kostela sv. Martina.
 • V pondělí nebude společenství chlapů
 • Ve středu v hodinách náboženství budu zpovídat v kostele od 14.30 hod. děti 4. – 9.třída
 • 1 – 3. třída má hodinu náboženství na faře od 13.45 hod.
 • V sobotu po posledních rorátech bude zdobení stromků a příprava betléma.
 • Příští neděli je zpovídání od 15.00 – 17.00 hod. v dolním kostele sv. Martina. (viz. Nástěnky).

Celý příspěvek

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pátek - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • V pondělí bude mše svatá v 14.00 hod. v DPS Martinská.
 • V pondělí bude setkání ministrantů na faře v 19.00 hod.
 • V úterý 11. 12. bude setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek nebude ranní mše svatá v 7.30 hod. mimo první pátek. Krátká adorace z pátku se přesune na čtvrtek.
 • V pátek dopoledne bude mše svatá v Hortenzii od 9.00 hod.
 • V sobotu 15. 12 je setkání mladých na faře (mladší a starší) od 18.00 hod.
 • Pár fotek ze setkání Mikuláše s dětmi: