Archiv rubriky: Ohlášky

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Výročí posvěcení katedrály
Úterý – Památka PM Karmelské|
Neděle – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 19. července ve čtvrtek se odjíždí na Turzovku od H. K. v 8.10 hod.
 • V sobotu je svatba na Radhošti v 12.00 hod. Jiří Fojtík a Renata Tuhovčáková
 • Příměstský tábor misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, můžou se přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky v zákristii, které potom zase odevzdají v zákristii. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Neděle – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Tento týden nebudou ráno mše svaté v úterý, čtvrtek a pátek večer, a ve středu bude jen ranní v D.K. v 7.30 hod. jinak jako obvykle. Pohřby a zaopatřování nemocných zajišťuje P. Roman Macura z Lichnova.
 • 19. července ve čtvrtek se pojede na Turzovku, prosím, aby se zájemci zapsali v zákristii.
 • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, můžou se přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky v zákristii, které potom zase odevzdají v zákristii. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa – Památka sv. Prokopa, opata
Čtvrtek - SLAVNOST SV. CYRILA, mnicha A METODĚJE, biskupa, hl. patronů Evropy a Moravy
Pátek - První pátek
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý je pohřeb v 15.00 hod. v H.K.
 • Ve čtvrtek o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje jsou poutní mše svaté na Radhošti v 9.30, 11.00 a 14.00 hod. Ráno v 7.30 mše svatá v D. K. a večer v Tiché v 18.00 hod. nebude.
 • První pátek: dopoledne navštívím nemocné v Hortenzii. Odpoledne od 15.00 –18.00 hod. bude možnost adorace a sv. smíření v H.K. Po mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
 • První sobota: po mši svaté se zazpívají litanie k PM.
 • PODĚKOVÁNÍ všem, kteří se zasloužili o prožití poutě a také pohoštění a za vytvoření krásného společenství. Moc děkuji.

Celý příspěvek

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Čtvrtek - Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý v D.K. kostele se uskuteční houslový koncert slečny Marie Magdalény Fuxové OSB. Zahraje skladby od Johanna S. Bacha. Dobrovolné vstupné jde na opravu fary. Začátek je v 17.00 hod. a během přestávky bude občerstvení v Katolickém domě.
 • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, kolik jich pojede. V 8.45 hod. se bude odjíždět od H.K. a v 9.00 hod. od kostela v Tiché.
 • Příměstský tábor misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, můžou se přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky a vyplněné odevzdat do zákristie. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

12.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Neděle – 13. neděle v mezidobí

 • V úterý ráno v D.K. kostele nebude mše svatá, ale večer jste srdečně zváni na houslový koncert slečny Marie Magdalény Fuxové OSB. Zahraje skladby od Johanna S. Bacha. Dobrovolné vstupné jde na opravu fary. Začátek je v 17.00 hod. a během přestávky bude občerstvení v Katolickém domě.
 • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, počet. V 8.45 hod. odjezd od H.K. a v 9.00 hod. od kostela v Tiché.
 • Petice proti Istanbulské úmluvě, můžete podepsat na stolku vzadu v kostele.
 • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, jsou zvány i děti, které do Misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky a vyplněné odevzdat v zákristii, Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota - Pobožnost u kapličky na Dílech v 9.00 hod.
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – FARNÍ POUŤ

 • Ve středu, už nebude výuka náboženství.
 • V sobotu 23. června je pobožnost k sv. Janu Křtiteli u kapličky Na Dílech v 9.00 hod. (Malá Trojanovická pouť)
 • Příští neděli obě mše svaté (7.30, 9.00) budou v horním kostele. 24. června slavíme pouť k sv. Janu Křtiteli, kterou bude celebrovat otec biskup Martin. Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na pohoštění do Katolického domu. PROGRAM: v 9.00 hodin poutní mše svatá, po mši přesun do Katolického domu – oběd v 12.00 hod. a v 15.00 svátostné požehnání.
 • Prosíme maminky a babičky, aby sebou vzali trochu dobrot – buchty, zákusky nebo slané věci, brambůrky, tyčinky. Jídlo se může donést do Katolického domu 25 min přede mši svatou – tzn. od 7.00 – 7.25 hod. a 8.30 – 8.55 hod. Moc děkuji.
 • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, kolik jich pojede.
 • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, mohou se přihlásit i děti, které do Misijního klubka nechodí. Bližší informace budou upřesněny později.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Úterý – Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Středa – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Neděle – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v DPS Martinská je mše svaté v 14.00 hod.
 • Ve středu je poslední hodina náboženství a budeme opékat špekáčky na farní zahradě.
 • 24. června budeme slavit pouť k sv. Janu Křtiteli, v plánu je i společný oběd a posezení s otcem biskupem Martinem, na který jste všichni srdečně zváni. PROGRAM: v 9.00 h.poutní mše svatá; po mši přesun do Katolického domu – oběd v 12.00 hod. a v 15.00 svátostné požehnání.

Celý příspěvek

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Úterý – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - Památka Neposkvrněného Srdce PM
Neděle – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v DPS Rožnovská je mše svaté v 14.00 hod.
 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, jde o zasvěcený svátek, mše svaté budou v 7.30, 18.00 a v Tiché v 17.00 hod.
 • V úterý 26. 6. proběhne houslový koncert v dolním kostele od 17.00 – 19.00 hod. Hraje Marie Magdaléna Fuxová OSB, bude hrát kompletní provedení sonát a partit pro sólové housle od J. S. Bacha.
 • Ve čtvrtek 14.6. bude přednáška od MUDr. Marie Fridrichové v 16.00 hod. v malém sále Domu kultury ve Frenštátě. Téma: Zvládnou naše děti manželství a rodinu?

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Středa – Památka sv. Zdislavy
Čtvrtek - Svátek Navštívení Panny Marie
Pátek - Památka sv. Justina, mučedníka
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 • Ve středu budou HOVORY O VÍŘE na faře v 19.00 hod. Téma: Křesťanské pojetí člověka a genderová teorie člověka.
 • První pátek v měsíci se bude zpovídat od 15.00 – 18.00 hod. a po večerní mši svaté bude společná adorace před NS.
 • Děti, které jdou k prvnímu sv. přijímání, budou mít první sv. zpověď v pátek od 16.00 hod. prosím, aby přišli i rodiče. V sobotu od 9.00 hod. v H.K. bude nácvik na nedělní slavnosti.
 • V sobotu 2. 6. je děkanátní pouť do Frýdku: Program: 16.00 hod. – růženec, 17.00 hod. – adorace, 18.00 hod. – mše svatá. (25 let mládeže v děkanátu).
 • V neděli 3.6. při mši svaté v 8.30 hod. v H.K. slavíme Slavnost Těla a Krve Páně a zároveň první svaté přijímání. Po mši svaté půjdeme průvodem do dolního kostela. Bude pouze jedna mše svatá.
 • Zapisovat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina.

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota - Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Zapisovat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina a také v neděli po mši svaté v horním kostele sv. Jana.
 • 25. 5. v pátek proběhne „NOC KOSTELŮ“ v horním kostele, prosím všechny farníky o modlitbu, aby lidé, kteří se přijdou podívat, zakusili Boží dobrotu a lásku, zvláště prosím nemocné, aby obětovali i své utrpení – nemoci.
 • V sobotu 26. 5. je VEČER CHVAL v 18.00 hod. v dolním kostele.
 • V neděli 3.6. při mši svaté v 8.30 hod. v H.K. slavíme Slavnost Těla a Krve Páně a zároveň první svaté přijímání. Po mši svaté půjdeme průvodem do dolního kostela. Bude pouze jedna mše svatá.