PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ O VÁNOCÍCH

Půlnoční mše svatá proběhla ve farnosti 24. prosince ve 22.30 hod. Radost z narození Ježíše nás naplňovala Božím pokojem. Během mše svaté zazněla tradiční frenštátská mše svatá.