ZPĚVY U JESLIČEK

Na svátek sv. Štěpána v 15.00 hod. ve farním kostele jsme měli zpěvy u jesliček. Na úvod za doprovodu nástrojů se přečetl úryvek z narození Ježíše Krista v Betlémě a poté nám scholička zazpívala tři písně a v návaznosti zaznělo pásma koled v cimbálovém valašském duchu.