4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve středu po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 18.45 hod., kde naplánujeme další měsíce. Všichni, kteří se chcete podílet na životě farnosti, srdečně jste zváni.
  • V pátek v bude mše svatá v Hortenzii v 9.00 hod. a poté budu obcházet v Domově seniorů nemocné po pokojích.
  • V pátek od 15.00 hod. bude vystavená NS k soukromé adoraci do večerní mši svaté a zároveň je možnost sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní adorace doprovázená zpěvy.
  • V sobotu po ranní mši svaté budou litanie k PM a zásvětná modlitba farnosti k PM a poté budu udělovat svatoblažejské požehnání.