4. POSTNÍ NEDĚLE

Úterý – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

  • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod. S udílením svátosti pomazání nemocných.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
  • KŘÍŽOVÉ CESTY: V pátek křížovou cestu povede Misijní klubko.
  • Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.
  • Vzadu v kostele si můžete rozebrat farní časopis MAJAK.