5. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí – SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

  • V pondělí po večerní mši svaté bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ na faře v 19.00 hod. pro všechny, kteří by se chtěli zapojit.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
  • KŘÍŽOVÉ CESTY: V pátek křížovou cestu povede MLÁDEŽ.
  • Svátost Pomazání nemocných bude udělena v sobotu 24. března v 9.00 hod. v DK.
  • Křížová cesta v sobotu večer v 18.00 hod. Začátek u r. Chovanců a směr ke kapli sv. Marka. Srdečně zveme.
  • Na misijním jarmarku se vybralo 8 017 Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli na misie.
  • Příští týden bude změna času na letní z 2.00 – 3.00 hod.