4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Středa – Svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota - VEČER CHVAL
Neděle – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • V pondělí v katedrále sv. Víta bude sloužená mše svatá za kardinála Josefa Berana arcibiskupem Dominikem Dukou a poté budou uloženy ostatky do hrobky.
  • Ve středu budou HOVORY O VÍŘE v 19.00 hodin na faře. Téma: ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA.
  • V sobotu od 18.00 hodin bude VEČER CHVAL v kostele sv. Martina.
  • Dne 12. května pojedeme na farní pouť na Sv. Kopeček a do Olomouce. Mši svatou máme domluvenou v 10.00 hodin na Svatém Kopečku. Prosím zájemce, aby se zapsali v zákristii.