5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Josefa, dělníka
Středa – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Pátek - První pátek
Sobota - Památka Panny Marie
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Od května (úterý) začnou probíhat májové pobožnosti. Během kázání bude zamyšlení a po mši svaté se pomodlíme (zazpíváme) litanie a modlitby.
  • V úterý jedou ministranti do Olomouce – kněžského semináře, kde jim bohoslovci připravili program.
  • Je první týden v měsíci: V 9.00 hod. bude mše svatá v Hortenzii a navštívím nemocné po pokojích. Od 15.00 hod. bude vystavená NS v kostele sv. Jana s příležitosti k sv. smíření a po večerní mši svaté bude řízená adorace.
  • Od příští neděle před mši svatou v 8.50 hod. začne nácvik ordinárií.
  • Vyšlo nové číslo časopisů Majak, který je vzadu k rozebrání.
  • Na webových stránkách je umístěn kalendář akcí, které nás čekají v následujícím čase.
  • Dne 12. května pojedeme na farní pouť na Sv. Kopeček a do Olomouce. Mši svatou máme domluvenou v 10.00 hod. na sv. Kopečku. Prosím zájemce, aby se zapsali v zákristii. Bude se vyjíždět v 8.00 hod. od H.K., proto nebude ranní mše svatá.