7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Sobota - Vigilie Seslání Ducha Svatého
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinské čtvrti v 14.00 hod.
  • V pondělí 14. 5. po večerní mši svaté bude setkání s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání v 19.00 hod. na faře.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
  • V sobotu 19. 5. bude svatodušní vigilie v horním kostele v 21.00 hod. Při této mši svaté budeme obnovovat biřmovací závazky a budeme společně prosit o nové letnice pro farnost (vylití DS). Obřad se skládá: 1) Lucernárium; 2) Bohoslužba slova; 3) Obnova biřmovacích závazků; 4) Bohoslužba oběti.
  • Příští neděli 20. 5. bude májová pobožnost u PM Lurdské na Horečkách v 15.00 hod. a po ni se přejde ke Kolibě, kde bude smažení vaječiny – společné posezení.
  • Zapsat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina.

  • 25. 5. v pátek proběhne „NOC KOSTELŮ“ v horním kostele, prosím všechny farníky o modlitbu. Prosme za lidi, kteří se přijdou podívat, aby zakusili Boží dobrotu a lásku. Prosím nemocné, aby na tento úmysl obětovali své utrpení – nemoci.