SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Čtvrtek - Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V úterý v D.K. kostele se uskuteční houslový koncert slečny Marie Magdalény Fuxové OSB. Zahraje skladby od Johanna S. Bacha. Dobrovolné vstupné jde na opravu fary. Začátek je v 17.00 hod. a během přestávky bude občerstvení v Katolickém domě.
  • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, kolik jich pojede. V 8.45 hod. se bude odjíždět od H.K. a v 9.00 hod. od kostela v Tiché.
  • Příměstský tábor misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, můžou se přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky a vyplněné odevzdat do zákristie. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.