13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa – Památka sv. Prokopa, opata
Čtvrtek - SLAVNOST SV. CYRILA, mnicha A METODĚJE, biskupa, hl. patronů Evropy a Moravy
Pátek - První pátek
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V úterý je pohřeb v 15.00 hod. v H.K.
  • Ve čtvrtek o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje jsou poutní mše svaté na Radhošti v 9.30, 11.00 a 14.00 hod. Ráno v 7.30 mše svatá v D. K. a večer v Tiché v 18.00 hod. nebude.
  • První pátek: dopoledne navštívím nemocné v Hortenzii. Odpoledne od 15.00 –18.00 hod. bude možnost adorace a sv. smíření v H.K. Po mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
  • První sobota: po mši svaté se zazpívají litanie k PM.
  • PODĚKOVÁNÍ všem, kteří se zasloužili o prožití poutě a také pohoštění a za vytvoření krásného společenství. Moc děkuji.

  • 19. července ve čtvrtek se pojede na Turzovku, prosím, aby se zájemci zapsali v zákristii.
  • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, na který se mohou přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Prosím rodiče, aby si vyzvedli přihlášky v zákristii a potom je i odevzdali do zákristie. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

Požehnané prázdniny a dovolené.