PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MISIJNÍHO KLUBKA

Od 6. – 10. srpna se ve farnosti uskutečnil příměstský tábor misijního klubka, který mohli navštěvovat i ostatní děti z farnosti. Hlavní téma bylo poznávat život sv. Pavla. Děti během celého týdne hráli různé hry, tvořily výrobky, barvily šátky na misijní jarmark. V úterý jsme společně vyšli na sv. Hostýn. A na závěr jsem při adoraci děkovali za pěkně strávený čas. Děti se sešlo asi 17. Děkujeme všem maminkám, které nám vařily i vedoucím, kteří si připravili pěkný program.