DOŽÍNKOVÁ MŠE SVATÁ

V neděli 19. 8. jsme děkovali Bohu za úrodu letošního roku. V obětním průvodu jsme přinášeli plody úrody s vděčností za letošní úrodu. Při mši jsme prosili o milost, abychom si vážili lidské práce, plody naší země.