22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Sobota - Svátek Narození Panny Marie
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hod. společně zahájíme nový školní rok a na závěr požehnám žákům a učitelům. Srdečně zvu všechny děti, studenty.
  • V pondělí v 14.00 hod. bude v DPS Rožnovská mše svatá.
  • Ve středu po večerní mši svaté bude setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
  • Je první pátek v měsíci od 15.00 – 18.00 hod. je možnost adorace před NS a také sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
  • V pátek v Hortenzii budu navštěvovat nemocné po pokojích.

  • Vzadu v kostele si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Den výuky zůstane stejný ve STŘEDU na faře.
  • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září. Prosím, aby rodiče postupně odevzdávali přihlášky do zákristie.
  • Po dobu měsíce září bude po každé mši svaté 15 min. (mimo neděli) adorace, abychom svěřili nový pastorační rok.
  • V sobotu 15. září je slavnost Výročí Posvěcení 120 let kaple na Radhošti, mši svatou bude sloužit pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík ve 13 hodin.