23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek Povýšení svatého kříže
Sobota - Památka Panny Marie Bolestné
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí v 14.00 hod. bude v DPS Martinská mše svatá.
  • Po večerní mši svaté v 19hodin – Společenství chlapů – společné zamyšlení nad Písmem.
  • V pátek v 9.00 hodin mše svatá Hortenzie (druhý a čtvrtý pátek v měsíci).
  • V sobotu je svatba Tomáš Abrams a Petra Speváková ve 13.00 hodin H.K.
  • V sobotu 15. září je slavnost Výročí Posvěcení 120 let kaple na Radhošti, mši svatou bude sloužit pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík ve 13.00 hod.

  • Vzadu v kostele si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Den výuky zůstane stejný ve STŘEDU na faře. Zahájení výuky bude 19.9.
  • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září. Prosím, aby rodiče postupně odevzdávali přihlášky do zákristie.
  • Po dobu měsíce září bude po každé mši svaté 15 min. (mimo neděli) adorace, abychom svěřili nový pastorační rok.