2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pátek - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
  • V pondělí bude mše svatá v 14.00 hod. v DPS Martinská.
  • V pondělí bude setkání ministrantů na faře v 19.00 hod.
  • V úterý 11. 12. bude setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
  • V pátek nebude ranní mše svatá v 7.30 hod. mimo první pátek. Krátká adorace z pátku se přesune na čtvrtek.
  • V pátek dopoledne bude mše svatá v Hortenzii od 9.00 hod.
  • V sobotu 15. 12 je setkání mladých na faře (mladší a starší) od 18.00 hod.
  • Pár fotek ze setkání Mikuláše s dětmi: