3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Čtvrtek - Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek - První pátek
Sobota - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Neděle – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
  • V pátek je první pátek v měsíci únoru mše svaté budou v 7:30 a v 18.00 hodin
  • V pátek budu dopoledne navštěvovat nemocné v Hortenzii v 9.00 hod. i ve městě.
  • V pátek od 15.00 – 18.00 hod. je adorace s možnosti sv. smíření. Po večerní mše svaté bude společná řízená adorace se zpěvy, kterou povedou ministranti.
  • V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu mše svatá bude v 7.30 hod. Vezměte si sebou svíčky k požehnání. Po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbou.
  • V sobotu je koncert skupiny Good Work v 17.00 hod. v H.K.
  • Příští neděli po mši svaté budu udělovat svatoblažejské požehnání.
  • Pár fotek z posledního dne tridua maminek: