KŘÍŽOVÁ CESTA

V sobotu 13. dubna, jsme se už podruhé vypravili na křížovou cestu v přírodě. Začala u domu rodiny Chovancových a šli jsme ke kapličce sv. Marka, kde křížová cesta byla zakončená. Hlavní úmysl byl modlit se za obnovu a očistění církve, za oběti sexuálních zneužívání v církvi, o dar usmíření a posvěcení církve. Společně se nás sešlo kolem 30 farníků. Spolu jsme se ponořili do Kristova utrpení, do kterého jsme vložili bolesti církve i své osobní kříže a prosili jsme o uzdravení.