KVĚTNÁ NEDĚLE

Pondělí – Svatého týdne
Úterý – Svatého týdne
Středa – Svatého týdne
Čtvrtek - Památka na poslední večeři Páně
Pátek - Památka Umučení Páně
Sobota - Vigilie Vzkříšení Páně
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 • Příští neděli je sbírka na kněžský seminář a na bílou sobotu pokladnička u Božího hrobu je sbírka na Sv. zemi.
 • Ve středu je výuka náboženství. Pro ročníky od 4. – 9. třídy budu zpovídat od 14.30 hod. v D.K. Ve středu po mši svaté bude nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek.
 • BOHOSLUŽBY O VELIKONOČNÍM TRIDUU: Zelený čtvrtek v 18.00 hod. (Tichá 16.30 hod.); Velký pátek v 18.00 hod. (Tichá v 16.30 hod.); Bílá sobota v 21.00 hod. (Tichá v 18.30 hod.); Neděle Vzkříšení 7.30, 9.00 (Tichá v 10.30 hod.); Velikonoční pondělí v 7.00, 9.00 hod. (Tichá v 8.00 hod.)
 • Zelený čtvrtek kostel bude otevřen do 21.00 hod. k modlitbě.
 • Velký pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v H.K.
 • Bílá sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v H.K. a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě (Boží hrob). Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min.
 • Autobus na vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20:20 hod. u Bartoňů – odjezd 20.30 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět.

 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace a svátostné požehnání s Te Deum.
 • Přihlášku na letní farní tábor v Dobešově – je možné stáhnout na webových stránkách. Přihlásit se můžete do 1. června.
 • Vyšlo nové číslo diecézního časopisů Okno, ve kterém je článek o naší farnosti. Prosím, rozeberte si ze stolíku vzadu různé tiskoviny.
 • Fotky z liturgie květné neděle: