SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

  • V středu je výuka náboženství.
  • Hortenzii bude mše svatá v 9.00 hod.
  • V sobotu 27. 4. bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
  • O neděli Božího milosrdenství bude pobožnost ke sv. Marku u kaple na Marku. Možnost sv. smíření bude od 14.00 hod. – 14.55 hod. u kapličky sv. Marka pro získání plnomocných odpustků.
  • V sobotu 18. května pojedeme na farní pouť do Králík. Prosím, aby se zájemci zapsali v zákristii na papír. Bližší informace budou poskytnuty později.