5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Klementa Maria Hofbauera
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Příští neděli je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
  • V pátek proběhne „NOC KOSTELŮ“ v naší farnosti v kostele sv. Martina. Program viz. plakátek. Noc kostelů začne v 18.00 – 22.00 hod. Večerní mše svatá bude v dolním kostele. Ve čtvrtek v 19.00 hod. se připraví věci potřebné k této akci.
  • V sobotu 25. 5. je VEČER CHVAL od 18.00 hod. v kostele sv. Martina.
  • Prosím rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor v Dobešově do 1. června.
  • V zákristii si můžou rodiče vyzvednout přihlášky na příměstský tábor Misijního klubka.
  • Dnes si můžete rozebrat nové číslo farního časopisu MAJAK.