SVATODUŠNÍ VIGILIE

V sobotu 8. června v předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého jsme ve farnosti prožili vigilii, ve které jsme prosili o vylití Ducha Svatého na naši farnost. Děkovali jsme za sv. biřmování a obnovili závazky z ní plynoucí. Mše svatá začala v 21.00 hod.