17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Marty
Středa – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Čtvrtek - Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek - První pátek
Sobota - Památka PM
Neděle – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je pohřeb v 15.00 hodin Pavel Babinec
  • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v HORTENZII a ve městě. Mše sv. budou v 7.30 a v 18.00 hodin. Od 15.00 – 18.00 hodin vystavena NS k adoraci s možnosti sv. smíření. Po večerní mši sv. bude společná řízená adorace.
  • Ranní mše sv. v sobotu bude sloužena na úmysly farníků a po mši sv. se pomodlíme litanie a zásvětnou modlitbu k PM.
  • Tento týden bude farní letní tábor v Dobešově, prosím o modlitbu