20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DOŽINKY

Úterý - Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Středa – Památka sv. Pia X., papeže
Čtvrtek - Památka Panny Marie Královny
Sobota - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Neděle – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pátek je mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
  • V sobotu 24. srpna jako farnost půjdeme na pouť na Radhošť. Mše svatá začíná v 11.00 hod.
  • Příští neděli mši svatou v 9.00 hod. bude sloužit P. Petr Přádka, provinciál jezuitů
  • Příští neděli se budou rozdávat přihlášky do náboženství. Vyučující den bude opět středa.