21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý - Památka sv. Moniky
Středa – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve čtvrtek 29. 8. bude PASTORAČNÍ RADA v 18.00 hod. na faře.
  • V sobotu 31. srpna bude svatba Martin Křištof a Silvia Surovková v 12.00 hod. v H. K.
  • Příští neděli na závěr mše svaté bude žehnání studentům a žáků (učitelům) do nového školního roku.
  • Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout vzadu v kostele a odevzdat je v zákristii. Vyučující den bude opět středa. Výuka začne od října.
  • Vzadu v kostele si můžete zakoupit kalendáře (stolní 70 Kč a nástěnný 50 Kč).
  • Fotky z farní pouti na Radhošti: