25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Pátek - Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Sobota - SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je setkání s novými KATECHUMENY v 19.00 hod.
  • V pátek je v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod.
  • Po večerní mši svaté bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
  • V sobotu je SLAVNOST SV. VÁCLAVA mše svatá bude v 7.30 hod. v horním kostele. Před bočním oltářem se pomodlíme litanie k sv. Václavovi.
  • V sobotu na Radhošti je mše svatá za nenarozené děti v 13.00 hod.
  • V sobotu 28. 9. od 18.00 hod. je adorace s přímluvnou modlitbou v D.K.
  • Od 27. – 29. 9. proběhne modlitební TRIDUUM V pátek po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši svaté v horním kostele, v neděli je adorace v 16.00 hod. v D.K.
  • Prosím zájemce, kteří by se zapojili do živého růžence, aby se zapsali v zákristii. Potřebujeme ideálně 20 zájemců, kteří by se modlili desátek každý den za potřeby farnosti.
  • 5. října bude farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 10.30 hod.. Na kole se vyjíždí v 7:30 do fary.